A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 4:40:23

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Zlata

Kalendář akcí

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 25. 9. 2022
déšť 18 °C 10 °C
déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.4m/s
tlak1013hPa
vlhkost66%
srážky5.78mm

Obsah

Zpět

Záznam č. 7/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy ze dne 14.9.2022

Záznam z jednání zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 7/2022

konaného dne 14. 9. 2022 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Mgr. Sobotková, p. Sobotka, Ing. Pillvein, p. Šíma, p. Strachota, p. Rezek, Ing. Potůček, Ing. Arch. Špaček

Pracovníci obce: Ing. Baštářová, p. Fadler, Ing. Barešová

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání a doplnění programu jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Stavební a pozemkové záležitosti
 4. Různé

 

Jednání:

 1. Zahájení jednání a doplnění programu jednání

Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele, konstatoval, že je přítomno celkem 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Seznámil zastupitele s programem jednání, který byl řádně zveřejněn na úřední desce. Navrhl zařadit do programu Rozpočtové opatření č. 5/2022.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena pí Sobotková a jako ověřovatelé p. Strachota a p. Rezek.

 

 1. Kontrola zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího zasedání zastupitelstva seznámila přítomné pí Sobotková. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil informace k předchozímu zápisu. Společnost s ručením omezeným byla založena, budova bývalého obchodu v Soběhrdech (č. p. 25) byla převzata.   

 

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 5/2022.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo vypořádání povinností plynoucích z plánovací smlouvy ze dne 30. 4. 2015 a vyplacení částky 12 500,- Kč pro fyzickou osobu M. S.
 • Zastupitelstvo projednalo koupi dílu „d“, odděleného z pozemku č. 1208/3, k. ú. Soběhrdy, o výměře 1201m2, za cenu 120 100,- Kč a dílu „c“, odděleného z pozemku č. 1208/1, k. ú. Soběhrdy, o výměře 968m2, za cenu 96 800,-Kč. Pozemky se nacházejí kolem zdrojů vody obecního vodovodu a umožní lepší ochranu zdrojů.
 • Zastupitelstvo projednalo záměr směny pozemku č. 362/10, o výměře 259m2, odděleného z pozemku č. 362/3, k. ú. Soběhrdy a dílu „b“ o výměře 1 m2, odděleného od pozemku č. 1458/3, k. ú. Soběhrdy

za

díl „a“ o výměře 8m2, odděleného z pozemku 1458/3, k. ú. Soběhrdy a dílu „c“ o výměře 2m2, odděleného z pozemku 1458/3, k. ú. Soběhrdy.

Směna je prováděna za účelem narovnání nesouladu mezi katastrální mapou a skutečností. Rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen ve výši 100,-Kč/m2. Náklady spojené s přípravou směnné smlouvy hradí Obec Soběhrdy. Poplatek spojený s návrhem vkladu do KN uhradí druhá strana směny.

 • Zastupitelstvo projednalo koupi podílu ve výši ½ na pozemku č.425 , k. ú. Soběhrdy, o výměře 1 912m2 za cenu 28 680,-Kč.
 • Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemku označeného jako díl „d“ o výměře 78 m2 odděleného z pozemku 1703/1, k. ú. Žíňany. Minimální prodejní cena je stanovena na 100 Kč za m2. Náklady spojené s přípravou kupní smlouvy a poplatek spojený s návrhem vkladu do KN bude uhrazen kupujícím.
 • Zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, IČ: 24729035 – služebnost vedení inženýrských sítí (elektro) na pozemcích č. 1459/8, 1480/3, 1132/4, 1483/1 a 1130/1, vše v k.ú. Soběhrdy, osada Phov.

 

 1. Různé
 • Zastupitelstvo projednalo založení Fondu pro obnovu vodohospodářské infrastruktury. Do fondu bude vloženo jednorázově 50 000,- Kč a dále každoročně 3% z vybraného vodného a stočného. Rozdělení mezi vodovodní a kanalizační infrastrukturu bude 50/50%.
 • Pan starosta informoval o došlém vyúčtování za elektřinu, které skončilo přeplatkem. Celková spotřeba obecních odběrných míst se meziročně snížila o 11%. Od roku 2019 byl snížen odběr elektřiny o 27%.
 • Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Mezihoří o jednorázovou účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč na nákup uniforem.
 • Zastupitelstvo projednalo podání projektového záměru na projekt Chodník podél silnice II/110 v Soběhrdech do 6. výzvy ITI Metropolitní oblast Praha - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu a financování tohoto projektu.
 • Starosta poděkoval zastupitelům za práci v končícím volebním období. Speciální poděkování směřovalo k zastupitelům, kteří již nechtějí pokračovat v dalším volebním období. Všichni se zasloužili o rozvoj obce po dlouhou dobu, kdy byli členy zastupitelstva.

 

Jednání skončeno v čase 19:00

 

Zapsala: Barbora Sobotková

Ověřovatelé zápisu:    Jiří Strachota

                                          Zdeněk Rezek

Vyvěšeno: 21. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět