A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je neděle, 27. 5. 2018, 1:14:51

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Valdemar

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 2/2018 ze dne 28.2.2018

Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 28. 2. 2018 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Ing. Potůček, Mgr. Kucharski, Ing. Arch. Špaček, p. Sobotka, p. Rezek, p. Šašek

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Výběr dodavatele v rámci projektu „Kulturní dům v Mezihoří – elektroinstalace přízemí a půda“ – posouzení nabídek
 5. Informace o přípravě oslav 100. výročí vzniku republiky
 6. Schválení příspěvku pro FK Soběhrdy
 7. Rozpočtové opatření č. 1
 8. Stavební a pozemkové záležitosti
 9. Různé

 

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šašek a p. Špaček.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – stavební práce kolem rybníka v Soběhrdech proběhnou během března.

 

4. Výběr dodavatele v rámci projektu „Kulturní dům v Mezihoří – elektroinstalace přízemí a půda“ – posouzení nabídek

Pro rekonstrukci elektřiny v KD Mezihoří bylo osloveno celkem pět firem. Zastupitelstvo obdrželo pouze dvě nabídky, a to od firmy Milan Červ - elektroinstalace s.r.o. za cenu 206 933,09,- Kč bez DPH a od firmy JN servis, s. r. o. za cenu 203 529,88,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo se shodlo na výběru firmy JN servis, s.r.o.

Otázka: Kdo je PRO schválení nabídky firmy JN servis, s.r.o. na rekonstrukci elektroinstalace v KD Mezihoří za cenu 203 529,88,-Kč bez DPH?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

5. Informace o přípravě oslav 100. výročí vzniku republiky

V rámci oslav 100. výročí vzniku republiky proběhne více akcí během celého roku. Zastupitelstvo probralo připravované akce a postup dalších příprav. O konání akcí budou občané informováni obvyklými způsoby.

 

6. Schválení příspěvku pro FK Soběhrdy

Zastupitelstvo projednalo jednorázovou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč, která plyne z vyvěšené reklamy firmy UVT, s.r.o. na fotbalovém hřišti v Soběhrdech.

Otázka: Kdo je PRO schválení jednorázové dotace pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

7. Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 1

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 1?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

8. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Pan F. S. požádal zastupitelstvo o prodej pozemku o výměře 132 m2, který je historicky užíván s domem č. p. 18. Jedná se o pozemek vyčleněný z obecního pozemku č. 1458/1, k. ú. Soběhrdy. Cena je stanovena na 100,- Kč/m2.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení záměru prodeje části pozemku o výměře 132 m2, vyčleněného z obecního pozemku č. 1458/1, k. ú. Soběhrdy za cenu 100,- Kč/m2?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 1

 

9. Různé

 • Pan Špaček informoval zastupitelstvo o zakoupených závěsech do sálu v Restauraci U Železného dědka. Vedle estetické funkce budou mít závěsy také význam pro akustiku sálu.

 

Jednání skončeno v čase 18:45

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 28. 3. 2018 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Šašek                    

                                        Jan Špaček

 

Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 28. 2. 2018

 

 • Usnesení č. 2018/2/1 - ZO schválilo nabídku firmy JN servis, s.r.o. na rekonstrukci elektroinstalace v KD Mezihoří za cenu 203 529,88,-Kč bez DPH.
 • Usnesení č. 2018/2/2 – ZO schválilo jednorázovou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč.
 • Usnesení č. 2018/2/3 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1.
 • Usnesení č 2018/2/4 – ZO schválilo záměr prodeje části pozemku o výměře 132 m2, vyčleněného z obecního pozemku č. 1458/1, k. ú. Soběhrdy za cenu 100,- Kč/m2.

Vyvěšeno: 6. 3. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět