A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 2:55:13

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Zlata

Kalendář akcí

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 25. 9. 2022
déšť 18 °C 10 °C
déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.4m/s
tlak1013hPa
vlhkost66%
srážky5.78mm

Obsah

Zpět

Usnesení č. 5/2022 ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 29.6.2022

Usnesení č. 5/2022 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 29. 6. 2022

 • Usnesení č. 2022/5/1 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2022
 • Usnesení č. 2022/5/2- ZO schválilo Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2021 bez výhrad.
 • Usnesení č. 2022/5/3 – ZO schválilo účetní závěrku Obce Soběhrdy za rok 2021.
 • Usnesení č. 2022/5/4 –

Zastupitelstvo obce

I. bere na vědomí textovou část Odůvodnění změny č. 3 územního plánu Soběhrdy, obsahující postup jeho pořízení, projednání a vyhodnocení včetně informací, o způsobu vypořádání připomínek a návrhu na rozhodnutí o námitkách.

II. ověřilo, že zpracovaná změnanení v rozporu:

 1. s Politikou územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací,

 2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

 3. se stanovisky dotčených orgánů,

 4. s výsledkem řešení rozporů,

 5. se stanoviskem krajského úřadu.

III. rozhodlo o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu při jeho veřejném projednání, jak je uvedeno v kap. P) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění v textové části odůvodnění opatření obecné povahy

IV. souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu územního plánu při společném jednání a při veřejném projednání, jak je uvedeno v kap. q) Vyhodnocení připomínek v textové části odůvodnění opatření obecné povahy

V. vydává změnu č. 3 územního plánu Soběhrdy formou opatření obecné povahy (OOP), podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a za použití §  54  odst. 2, ve spojení s § 55b odst. 7; a dále s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytic-kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

 • Usnesení č. 2022/5/5 - ZO schválilo zřízení právnické osoby ve vlastnictví obce s právní formou společnost s ručením omezeným.
 • Usnesení č. 2022/5/6 – ZO schválilo uzavření dodatku ke smlouvě se společností SENIOR – DOMÁCÍ PÉČE s.r.o. z důvodu navýšení smluvní pokuty.
 • Usnesení č. 2022/5/7 – ZO schválilo koupi nemovitosti č.p. 25 v Soběhrdech, LV 178 k.ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2022/5/8 – ZO schválilo účast na dražbě nemovitých věcí.  Usnesení bude v souladu s § 40 Zákona o obcích 128/2000 zveřejněno až po skončení dražby.
 • Usnesení č. 2022/5/9 - ZO schválilo členství v Unii komunitní energetiky.

Vyvěšeno: 7. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět