A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je neděle, 27. 5. 2018, 1:20:09

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Valdemar

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

Obecně závazná vyhláška

č. 6/2017,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

 

Zastupitelstvo obce Soběhrdy se na svém zasedání dne 20. 12. 2017 usneslo vydat v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména zákon 229/2014 Sb.), tuto obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy (dále též jen „vyhláška“).

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Tato „vyhláška“ stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy (dále jen "obec"), přičemž touto obecně závaznou vyhláškou se neřeší nakládání se stavebním odpadem.
 2. Tato „vyhláška“ v souladu s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon o odpadech“) - také určuje místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad.

 

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely této „vyhlášky“ se rozumí:

 1. objemným odpadem - komunální odpad, k jehož shromažďování nelze z důvodu jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlastností použít běžné sběrné nádoby;
 2. nebezpečným odpadem – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů;
 3. zbytkovým odpadem - komunální odpad, který zbude po vytřídění komunálního odpadu na složky uvedené v ust. čl. 3 této vyhlášky;
 4. pověřenou osobou - oprávněná osoba podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kterou obec uzavřela smlouvu na sběr, přepravu, využití a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce,
 5. sběrnou nádobou - typizovaná nádoba z kovu či plastu nebo plastový pytel označený logem pověřené osoby, splňující technické parametry s vnitřním objemem od 50 do 1100 litrů, určená k odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu a zbytkového odpadu, v níž jsou komunální odpady skladovány do doby sběru a svozu komunálních odpadů;

 

Čl. 3

Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:

 1. papír
 2. plasty
 3. nápojové kartony
 4. sklo
 5. železo a další kovy
 6. biologicky rozložitelný odpad (rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce)
 7. nebezpečný odpad
 8. objemný odpad

 

Čl. 4

Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů

 1. Fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a zbytkový odpad odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu obcí určená:
 1. papír – sběrné nádoby MODRÉ barvy;
 2. plasty – sběrné nádoby ŽLUTÉ barvy;
 3. nápojové kartony – sběrné nádoby ORANŽOVÉ barvy;
 4. sklo – sběrné nádoby ZELENÉ barvy;
 5. železo a další kovy – se předává při svozových akcích na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu;
 6. nebezpečný odpad – se předává pověřené osobě na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu;
 7. objemný odpad – velkoobjemový kontejner, který bude přistaven při svozových akcích na místech a v termínech stanovených obcí oznámením obecního úřadu.
 8. zbytkový odpad – typizované sběrné nádoby či pytle označené logem pověřené osoby

 

 1. Biologicky rozložitelný odpad se předává na místo určené obcí za účelem komunitního kompostování či je možné jej kompostovat na vlastním pozemku tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.
 1. Sběrné nádoby na vytříděné složky (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) jsou umístěny v obci dle vydaného seznamu lokalit a zároveň jsou občanům k dispozici také nádoby určené pro umístění k rodinným domům.
 1. Fyzické osoby obdrží od oprávněné osoby sběrné nádoby na zbytkový odpad  a nádoby na vytříděné složky tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování nebo odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Sběrné nádoby musí být v takovém fyzickém a technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.
 2. Sběrné nádoby a místa určená k odkládání komunálních odpadů se užívají těmito způsoby:
 1. sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání odpadu, pro nějž jsou určeny,
 2. do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
  • stavební odpad a jiný podobný odpad,
  • horký popel,
  • tekutiny a zkapalněné odpady
 3. do sběrných nádob určených k odkládání zbytkového odpadu je kromě materiálu uvedeného pod písm. b) dále zakázáno ukládat:
  • nebezpečný odpad,
  • objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar (zejména větve),
 4. zbytkový odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával,
 5. odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat nebo zhutňovat.

 

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

Zavedený systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy se nevztahuje na odpady stavební a demoliční. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů pro komunální odpad a ani do nádob určených pro zbytkový (komunální) odpad. Likvidaci stavebního a demoličního odpadu si osoba, provádějící činnost, při které tento odpad vznikl, zajišťuje sama na svoje náklady, v souladu se zákonem.

 

Čl. 6

Frekvence sběru komunálních odpadů

 1. Sběr zbytkového odpadu zajišťuje pověřená osoba.
 2. Sběr nebezpečného odpadu, objemného odpadu je zajišťován pověřenou osobou minimálně 2x ročně.
 3. Sběr železa a dalších kovů je zajišťován obcí minimálně 1x ročně přímo od nemovitostí. V průběhu roku je možné drobný železný odpad z domácností odkládat do sběrných nádob umístěných v obci. Větší železné předměty a kovy je možné ukládat po dohodě s obcí na určené místo v areálu ČOV v Soběhrdech.
 4. Sběr komunálních odpadů se provádí podle obcí odsouhlaseného harmonogramu.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce č.  4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Obce Soběhrdy.
 2. Tato „vyhláška“ nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

 

 

    ..………………….                                                                           ……………………..

   Pavel Bartík, MBA                                                                           Jan Šíma

   starosta obce                                                                                  místostarosta obce

 

OZV 6/2017 - vyvěšená

 

Vyvěšeno: 15. 1. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět