A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:10:54

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 9/2017 ze dne 27.9.2017

Zápis č. 9/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 9. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Ing. Potůček, Ing. Arch. Špaček, p. Sobotka, p. Rezek, p. Šašek

Omluveni: Mgr. Kucharski

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Návrh na změnu systému nakládání s odpady
 5. Schválení uzavření Smluv o smlouvě budoucí se společností Senior Park a.s.
 6. Příprava akcí k oslavě výročí 100 let od založení republiky
 7. Rozpočtové opatření č. 3
 8. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Soběhrdy
 9. Projednání finančního příspěvku pro společnost RUAH o.p.s.
 10. Úprava interní směrnice č.1/2011 o postupu při zadávání veřejné zakázky
 11. Stavební a pozemkové záležitosti
 12. Různé

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu navrhl zařadit bod „Úprava interní směrnice č. 1/2011“.

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šašek a p. Rezek.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – schůzka ohledně realizace výstavby komunikace v lokalitě „Pod Soběhrdy“ byla přesunuta na říjen.

 

4. Návrh na změnu systému nakládání s odpady

Starosta seznámil zastupitele s informacemi o systému nakládání s odpady v Soběhrdech a jeho vývojem v posledních letech i výhledem do budoucna. S ohledem na připravované změny v celorepublikovém systému nakládání s odpady navrhl úpravu obecní vyhlášky 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy.

Otázka: Kdo je PRO změnu systému nakládání s odpady? Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním a přípravou úpravy předmětných obecních vyhlášek

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

5. Schválení uzavření Smluv o smlouvě budoucí se společností Senior Park a.s.

Zastupitelstvo projednalo prodej pozemků v Soběhrdech v lokalitě za hřištěm. Záměr prodeje byl schválen již v roce 2016. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků za fotbalovým hřištěm společnosti Senior Park a.s.

Otázka: Kdo je PRO schválení prodeje pozemků č. parc. 205/19 o výměře 539 m2, č. parc. 205/18 o výměře 468 m2 a č. parc. 209/104 o výměře 860 m2, vše k.ú. Soběhrdy.

A dále prodeje pozemků č. parc. 209/123 o výměře 850 m2, č. parc. 209/122 o výměře 6 092 m2, č. parc. 209/121 o výměře 2 732 m2 a č. parc. 209/120 o výměře 2 168 m2, vše v k.ú. Soběhrdy. Tyto nemovitosti vznikly na základě Geometrického plánu č. 497-22/2016, a to oddělením od pozemkových parcel č. parc. 209/98, č. parc. 209/100, č. parc. 209/101 a č. parc. 209/102, vše v k.ú. Soběhrdy /dále jen původní nemovitosti/ a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Senior Park a.s., IČ: 28963351? Kupní cena byla stanovena ve výši 400 Kč za m2.

 

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi části  pozemku 113/1, k.ú. Soběhrdy od společnosti Senior Park a.s. Kupní smlouva bude uzavřena až se společnost Senior Park a.s. stane majitelem pozemku 113/1, k.ú. Soběhrdy.

Otázka: Kdo je PRO schválení koupě části pozemku 113/1, k.ú. Soběhrdy o výměře cca 4 102 m2 a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Senior Park a.s., IČ: 28963351.? Kupní cena byla stanovena ve výši 110 Kč za m2.

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

6. Příprava akcí k oslavě výročí 100 let od založení republiky

Jelikož se předpokládá, že v den výročí 100 let od založení republiky, 28. října 2018, se bude konat více akcí na více místech, v Soběhrdech bude program probíhat již během září a října roku 2018. Přípravou a organizací pověřena sl. Tichá.

 

7. Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 3.

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 3?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

8. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Soběhrdy

Zastupitelstvo se seznámilo se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběhrdy a bere tento zápis na vědomí. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby.

 

9. Projednání finančního příspěvku pro společnost RUAH o.p.s.

Společnost RUAH o.p.s., poskytující specializovanou zdravotní domácí péči, žádá o příspěvek 10 000,- Kč. Zastupitelé se shodli na prospěšnosti společnosti, a to i pro obyvatele obce.

Otázka:  Kdo je PRO schválení příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro společnost RUAH o.p.s., IČ:24312355?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

10. Úprava interní směrnice č. 1/2011

Zastupitelé byli informováni o vhodnosti změny Interní směrnice č. 1/2011 o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek. Změna směrnice se týká především zvýšení výše limitu, o kterém může rozhodnout starosta ze stávajících 50 000,-Kč na 100 000,- Kč a zjednodušení způsobu zveřejnění výběru u malých zakázek. Přípravou návrhu úpravy směrnice pověřen p. Šíma.

 

11. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Zastupitelstvo projednalo schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky. Jedná se o pozemek č. 1458/1, k.ú. Soběhrdy.

  Otázka: Kdo je PRO uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemek č. 1458/1, k.ú. Soběhrdy?

  Hlasování:    PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 • Zastupitelstvo projednalo schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemku 1472/2, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří.

  Otázka: Kdo je PRO schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemku 1472/2, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří?

  Hlasování:    PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

12. Různé

 • Zastupitelé byli seznámeni s možností účastnit se e-learningového kurzu „zastupitelé v kurzu“.
 • Obec obdržela dvě nabídky na úpravu rybníka a okolí uvnitř obce Soběhrdy. Starosta připraví porovnání obou nabídek na další jednání zastupitelstva. Během měsíce října bude také posouzena možnost a případně podána žádost na dotaci v programu „Zelená oáza“, zaměřená na přivedení zeleně do obcí. Přípravou informací pověřena sl. Tichá.

 

Jednání skončeno v čase 20:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25.10. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ v Soběhrdech

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Šašek                        

           Zdeněk Rezek

 

 

Usnesení č. 9/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 9. 2017

 

 • Usnesení č. 2017/9/1 - ZO schválilo změnu systému nakládání s odpady.
 • Usnesení č. 2017/9/2 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků za fotbalovým hřištěm společnosti Senior Park a.s.
 • Usnesení č. 2017/9/3 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi části pozemku 113/1, k.ú. Soběhrdy se společností Senior Park a.s.
 • Usnesení č. 2017/9/4 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3.
 • Usnesení č. 2017/9/5 – ZO schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro společnost RUAH o.p.s.
 • Usnesení č. 2017/9/6 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemek č. 1458/1, k.ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/9/7 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemku 1472/2, k.ú. Soběhrdy.

Vyvěšeno: 4. 10. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět