A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 19:07:55

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 9/2016 ze dne 29.9.2016

Zápis č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 9. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Šašek, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, p. Rezek, Ing. Potůček

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Projednání rozpočtového opatření č.7/2016
 5. Informace o právě probíhajících projektech
 6. Stavební a pozemkové záležitosti
 7. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu navrhl zařadit bod Rozpočtové opatření č. 7/2016.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Potůček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – po dohodě s dodavatelskou firmou proběhne během listopadu oprava ČOV u fotbalového hřiště. V současnosti se připravuje projektová dokumentace.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 7/2016

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 7/2016.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 7/2016

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Informace o právě probíhajících projektech

Zastupitelstvo se v současnosti zabývá několika projekty, které jsou v následujícím stavu realizace:

 • Projekt chodníků v Soběhrdech: právě probíhá připomínkování projektu k územnímu rozhodnutí ze strany dotčených orgánů. Předpokládá se, že během roku 2017 by mělo být schváleno stavební povolení a obec bude žádat o dotaci, pokud bude vhodný dotační program.
 • Projekt vodovodu: projektant v současné době dokresluje domovní přípojky do projektu.
 • Stávající vodovod: je opraven, rozbor vody je v pořádku.
 • Rekonstrukce KD v Mezihoří: probíhá dokončování projektu.
 • Oprava rybníka v Soběhrdech: je připraven projekt pro územní rozhodnutí, bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy, o výměře 18m2 a dílu E 503-2032/2016, k.ú. Soběhrdy, o výměře 14m2. Na záměr prodeje reagoval jediný zájemce s nabídkou 120,-Kč/m2.

 

Kdo je PRO prodej pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy, o výměře 18m2 a dílu E 503-2032/2016, k.ú. Soběhrdy, o výměře 14m2 za cenu 120,-Kč/m2?

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo pronájem domu č.e. 13 v Mezihoří  a pozemku p.č. st. 100, k.ú. Soběhrdy. Na záměr pronájmu reagoval jediný zájemce s  nabídkou ceny 4 000,- Kč + 1 000,- Kč zálohy na elektřinu.

 

Kdo je PRO schválení pronájmu domu, č.e. 13 v Mezihoří  a pozemku p.č. st. 100, k.ú. Soběhrdy za cenu 4 000,- Kč + 1 000 Kč zálohy na elektřinu?

Hlasování: PRO – 9PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části pozemku č. 463/68, k.ú. Soběhrdy o výměře 0,12m2 a dále části pozemku č. 463/70, k.ú. Soběhrdy o výměře 26m2 z pozemku 463/70, k.ú. Soběhrdy, za minimální cenu 100,- Kč/m2.  Obě části pozemku byly odděleny dle geometrického plánu č. 505-42/2016. Směna se provádí za účelem narovnání hranic pozemků se skutečným stavem.

 

Kdo je PRO schválení záměru prodeje části pozemku č. 463/68 o výměře 0,12m2, k.ú. Soběhrdy a dále části pozemku 463/70 o výměře 26m2 z pozemku, k.ú. Soběhrdy, za minimální cenu 100,- Kč/m2?

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo záměr směny části pozemku č. 784/7, k.ú. Soběhrdy o výměře 13 m2 za část pozemku 784/8, k. Ú. Soběhrdy o výměře 13m2. Obě části pozemku byly odděleny dle geometrického plánu č. 485-44/2015. Směna se provádí za účelem narovnání hranic pozemků se skutečným stavem.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení záměru směny části pozemku č. 784/7, k.ú. Soběhrdy o výměře 13m2 za stejně velkou část 13 m2 z pozemku č. 784/8, k.ú. Soběhrdy?

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo odkoupení části pozemku č. 1208/1, k.ú. Soběhrdy, o výměře 300m2 za cenu 100,- Kč/m2. Část pozemku byla oddělena dle geometrického plánu 506-45/2016. Jedná se o pozemek, na kterém je obecní studna.

 

Kdo je PRO koupi části pozemku č. 1208/1, k.ú. Soběhrdy o výměře 300m2 za cenu 100,- Kč/m2?

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo záměr směny části pozemku č. 508, k.ú. Soběhrdy o výměře 40 m2 a části pozemku č. 1484, k.ú. Soběhrdy o výměře 31 m2 za pozemek 506/11, k. ú. Soběhrdy o výměře 64 m2. Obě části výše uvedených pozemků byly odděleny dle geometrického plánu č. 506-45/2016. Směna se provádí za účelem získání přístupu k obecní studni na pozemku.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení záměru směny části pozemku č. 508, k.ú. Soběhrdy o výměře 40 m2 a části pozemku 1484 o výměře 31 m2 za pozemek č. 506/11, k.ú. Soběhrdy o výměře 64 m2?

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Projednání žádosti o příspěvek pro Specializovanou domácí péči RUAH, o.p.s. Zastupitelstvo se shodlo na příspěvku ve výši 2 000,- Kč.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku ve výši 2 000,- Kč pro společnost RUAH, o.p.s.?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • I přes nedostatek míst v mateřských školách, MŠ Petroupim stále přijímá děti ze Soběhrd. Zastupitelstvo se proto shodlo, že přispěje MŠ Petroupim částkou 10 000,- Kč na výukové pomůcky.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro MŠ Petroupim?

Hlasování:                       PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Starosta a místostarosta informovali o proběhlém jednání s vlastníky nemovitostí Žíňánky č.p. 8 a Žíňánky č.p. 7. Účelem jednání bylo zajištění přístupu k nemovitosti Žíňánky č.p. 7 bez nutnosti jezdit přes dvůr nemovitosti Žíňánky č.p. 8. Řešení navrhovaná vlastníkem nemovitosti Žíňánky č.p. 8 jsou technicky a stavebně složitá, proto bude třeba přizvat projektanta v oboru komunikací a dopravních staveb. Zastupitelé diskutovali o finanční a stavební náročnosti tohoto řešení. Rozhodnutí bylo odloženo po získání stanoviska projektanta.

 

 • Ve dnech 21. - 22. října proběhne čištění komínů v obci.

 

Jednání skončeno v čase 19:00

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 26. 10. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá         

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Rezek

                                        Miloslav Potůček                  

 

Usnesení č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29.9. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/9/1 - ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2016.
 • Usnesení č. 2016/9/2 – ZO schválilo prodej pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy, o výměře 18m2 a dílu E 503-2032/2016, k.ú. Soběhrdy, o výměře 14m2 za cenu 120,-Kč/m2
 • Usnesení č. 2016/9/3 – ZO schválilo schválení pronájmu domu, č.e. 13 v Mezihoří  a pozemku p.č. st. 100, k.ú. Soběhrdy za nájem 4 000,- Kč + 1 000 Kč zálohy na elektřinu.
 • Usnesení č. 2016/9/4 – ZO schválilo záměr prodeje části pozemku 463/68, k.ú. Soběhrdy  o výměře 0,12m2 a dále části pozemku 463/70, k.ú. Soběhrdy o výměře 26m2, za minimální cenu 100,- Kč/m2.
 • Usnesení č. 2016/9/5 – ZO schválilo záměr směny části pozemku 784/7, k.ú. Soběhrdy o výměře 13 m2 za stejně velkou část 13 m2 pozemku č. 784/8, k.ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2016/9/6 – ZO schválilo koupi části pozemku č. 1208/1, k.ú. Soběhrdy o výměře 300m2 za cenu 100,- Kč/m2.
 • Usnesení č. 2016/9/7 – ZO schválilo záměr směny části pozemku 508, k.ú. Soběhrdy o výměře 40 m2 a části pozemku 1484, k.ú. Soběhrdy o výměře 31 m2 za pozemek 506/11, k.ú. Soběhrdy o výměře 64 m2.
 • Usnesení č. 2016/9/8 – ZO schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro společnost RUAH, o.p.s.
 • Usnesení č. 2016/9/9 – ZO schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro MŠ Petroupim.

Vyvěšeno: 5. 10. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět