A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:57:46

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 9/2015 ze dne 30.9.2015

Zápis č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 30. 9. 2015 v 18 30 hodin v KD Mezihoří

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Rezek, Ing. Arch. Špaček

 

Omluveni: p. Šašek

 

Hosté: p. Vilímek, pí Procházková, p. Řepásek, p. Dvořák, pí Hrušková, p. Krejcárek, pí Zvárová, pí Hradečná, p. Hradečný

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Rozpočtové opatření č. 4/2015

 5. Místní poplatek ze psů – návrh na zrušení místního poplatku

 6. Příspěvek pro obec Petroupim na investice do mateřské školy

 7. Výběr dodavatele zimní údržby

 8. Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří

 9. Stavební a pozemkové záležitosti

 10. Různé

 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Špaček.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – výsledek rozboru vody obecního vodovodu není prozatím znám.

4. Rozpočtové opatření č. 4/2015

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 4/2015.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 4/2015?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

5. Místní poplatek ze psů – návrh na zrušení místního poplatku

Návrh na zrušení místního poplatku ze psů byl zamítnut. V příštím Soběhrdském zpravodaji vyjde výzva, aby obyvatelé ověřili počet nahlášených psů na úřadu obce.

 

6. Příspěvek pro obec Petroupim na investice do mateřské školy

I přes nedostatek míst v mateřských školách, MŠ Petroupim stále přijímá děti ze Soběhrd. Zastupitelstvo se proto shodlo, že přispěje na výukové pomůcky (interaktivní tabule apod.). Ředitelka školy zpracuje návrh na příspěvek, který bude předložen na příští schůzi zastupitelstva.

 

7. Výběr dodavatele zimní údržby

Pro zpracování nabídky na zimní údržbu byly osloveny dvě firmy. AGRO Přestavlky z kapacitních důvodů nabídku nepředložilo. Druhá oslovená, firma Forest&Garden, s.r.o. Přestavlky, podala nabídku se stejnými podmínkami jako vloni, kdy již zimní údržbu v obci prováděla. Vzhledem ke kladným zkušenostem z minulých let byla vybrána firma Forest&Garden, s.r.o. Přestavlky.

 

8. Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří

Kulturní dům v Mezihoří vyžaduje nutnou rekonstrukci, především elektřiny, rozvodu vody a topení, kanalizace a střešní krytiny. Bylo navrženo opravit také půdní prostor pro příležitostné přespání. Zastupitelstvo bude o finální podobě zadání rekonstrukce jednat během příštího zasedání.

 

9. Stavební a pozemkové záležitosti

 1. DZV Nova, a. s. nabízí směnu pozemků, 1564/8, 1564/9, 1564/10, 1564/11, 1564/12 a 1564/13, k.ú. Soběhrdy (mezi evangelickým kostelem a odbočkou na Petroupim). DZV Nova, a.s. žádá zemědělskou plochu za 10x větší tržní cenu, tedy cca 150,- Kč za m2. Zastupitelé se neshodli na závěru z tohoto bodu, rozhodnutí odloženo na další termín jednání.

 2. Pan Bartík informoval o výstavbě kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech – dne 1. 10. 2015 proběhne kolaudace. FK Soběhrdy žádá o dlouhodobý pronájem kabin a pozemků pod fotbalovým hřištěm. Záměr dlouhodobého pronájmu ve výši 100,- Kč/rok bude vypracován zveřejněn na úřední desce.

  Otázka: Kdo je PRO schválení záměru pronájmu kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech (nemovitost v Soběhrdech, na pozemku p.č. 209/100, k.ú. Soběhrdy, v tuto chvíli bez č.p.) a pozemků, na kterých se nachází fotbalové hřiště (pozemky č. 209/105, k.ú. Soběhrdy, 209/3 k.ú. Soběhrdy a 209/106 k.ú. Soběhrdy), na 20 let s možností prodloužení ve výši 100,- Kč za rok?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

  3. Zastupitelstvo se shodlo na potřebě dořešení majetkových vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi, kde vedou komunikace přes soukromé pozemky. První lokalita k řešení bude stávající silnice z Mezihoří k autobusové zastávce (směr k Vranovské Lhotě). Cesta bude zaměřena geodetickou firmou a s majiteli bude obce jednat o získání pozemků do svého vlastnictví.

 

4. Zastupitelstvo jednalo o záměru revitalizace rybníků na území a ve vlastnictví obce (jde o rybníky v Mezihoří, Žíňanech a Soběhrdech). Nezbytné kroky přípravné fáze jsou dořešení majetkových vztahů k pozemkům, zpracování technického projektu a biologického hodnocení lokalit. Přípravou pověřeni starosta a místostarosta obce.

 

10. Různé

 • Proběhlo jednání s projektantem, p. Datlem. Projektant byl osloven pro:

  • vyhotovení cenové nabídky na projekt domovních vodovodních přípojek,

  • vyhotovení studie odvodnění rokle u malého lesíka v Soběhrdech, včetně přenesení ČOV a finančního plánu,

  • vyhledání podmínky možného zrušení vodní plochy (v případě Soběhrd se jedná o vodní nádrž v Soběhrdech)

  • vypracování projektu na vodovod pro zásobování domů č.p. 13, 14 a 22 v Soběhrdech.

  • návrhu projektu revitalizace rybníků

 • Pan Proučil oznámil, že během října proběhne oprava komunikace nad panelkou v Soběhrdech – bude položen nový asfalt.

 • Pan Bartík informoval, že v obci pracuje člověk, který v rámci vykonávání 250-ti hodin veřejně prospěšných prací, provádí potřebné práce.

 • Z důvodu pokračujících prací na výstavbě vodovodního přivaděče byl posunut termín prodloužení uzavírky silnice č. III/1092, a to do 31.10.2015. Dopravní obslužnost Žíňánek zůstane zachována. Starosta informoval přítomné o závěrech z uskutečněného jednání investora a starostů dotčených obcí.

 • Svazek obcí CHOPOS zve obyvatele na ples, který se bude konat 21.11. v KD Petroupim.

 • Svazek obcí CHOPOS provede studii na společné zpracování bioodpadu. V roce 2016 proběhne žádost o dotaci na techniku.

 • Pan Potůček upozornil na poškození povrchu pozemků na Chlumu po provedené lesní těžbě a na riziko stékání dešťové vody do Mezihoří. Doporučil projednat záležitost s Lesy ČR, které těžbu prováděly.

 • V Mezihoří bude u čp. 43 přes potok zhotoveno nové železné zábradlí.

 

 

Jednání skončeno v čase 20:15

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 27. 10. 2015 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka

                                  

                                   Jan Špaček

 

 

Usnesení č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 30. 9. 2015

 

 • Usnesení č. 2015/9/1 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2015.

 • Usnesení č. 2015/9/2 – ZO schválilo záměr o dlouhodobém pronájmu kabin a pozemků pod fotbalovým hřištěm v Soběhrdech FK Soběhrdy ve výši 100,- Kč za rok.

 • Usnesení č. 2015/9/3 – ZO schválilo výběr dodavatele na zimní údržbu pro období 2015/2016 – společnost Forest&Garden, s.r.o. Přestavlky

Vyvěšeno: 7. 10. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět