A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:08:03

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 8/2017 ze dne 30.8.2017

Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 30. 8. 2017 v 18:15 hodin v kulturním domě v Mezihoří

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek, Mgr. Kucharski, p. Sobotka

 

Omluveni: sl. Tichá

 

Hosté: p. Hradečný, p. Vilímek, pí. Hradečná

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Informace o jednáních k dokončení komunikace na pozemku 329/3 v Soběhrdech
 5. Projednání návrhu AGRO Přestavlky na prodloužení nájmu zemědělských pozemků
 6. Žádost FK Soběhrdy o příspěvek na pořádání sportovního soustředění mládeže
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

sportovního soustředění mládeže

Jednání:

 

1.Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a občany a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0       ZDRŽEL SE - 0

 

2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Potůček.

 

3.Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

4.Informace o jednáních k dokončení komunikace na pozemku 329/3 v Soběhrdech

Starosta informoval o postupu příprav realizace výstavby komunikace v lokalitě „Pod Soběhrdy“. V září proběhne jednání s majiteli dotčených nemovitostí za účelem vyčíslení podílu na nákladech výstavy a přípravy plánovací smlouvy na realizaci této akce. Vzato na vědomí.

 

5.Projednání návrhu AGRO Přestavlky na prodloužení nájmu zemědělských pozemků

Zastupitelstvo projednalo návrh společnosti AGRO Přestavlky na prodloužení stávající nájemní smlouvy na zemědělsky využitelné pozemky v majetku obce. Stávající smlouva je uzavřena do 30. 9. 2018 s možností prodloužení o dalších 5 let. Nájemce projevil zájem o prodloužení dle podmínek stávající nájemní smlouvy a navrhl navýšení nájemného na částku 3.500,- / hektar.

Zastupitelstvo se shodlo, že stávající nájemce splňuje očekávání v oblasti hospodaření a péče o pronajaté s pozemky.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení prodloužení stávající nájemné smlouvy s AGRO Přestavlky na dalších pět let – tj. do 30. 9. 2023 za podmínky navýšení nájemného na částku 3.500,-/hektar?

 

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0       ZDRŽEL SE – 0

 

6.Žádost FK Soběhrdy o příspěvek na pořádání sportovního soustředění mládeže

 

Zastupitelstvo projednalo žádost FK Soběhrdy o účelovou dotaci na úhradu části nákladů na sportovní soustředění mládeže tohoto klubu.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení poskytnutí účelové dotace na sportovní soustředění mládeže FK Soběhrdy ve výši 10.000,- Kč?

 

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0       ZDRŽEL SE – 0

 

7.Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání.

8.Různé

 • Starosta informoval o skutečnosti, že DSO Mikroregion CHOPOS uspěl se žádostí o dotaci na vytvoření systému nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na území celého mikroregionu.

Spolek pořídí potřebné vybavení – svozové nákladní vozidlo, kontejnery, vybavení kompostárny ve Struhařově a mobilní štěpkovač a bude poskytovat tuto službu všem obcím mikroregionu. Pro Soběhrdy a osady budou instalovány 2 sběrné kontejnery. Vzato na vědomí.

 • Starosta informoval přítomné, že obec bude upravovat postupy pro nakládání s osobními údaji dle nového nařízení EU (GDPR), které vstoupí v platnost v květnu 2018. Další kroky budou konané v závislosti na připravovaných prováděcích předpisech.
 • Zastupitelstvo projednalo návrh na zahájení příprav akcí pro připomenutí 100. výročí založení ČSR  v roce 2018. Bude rozpracováno na dalším zasedání.
 • P. H. se ptá, zda bude možné odkoupení vzniklého kompostu v rámci zmíněného systému kompostování v mikroregionu. Starosta odpovídá, že kompost bude primárně určený pro potřeby obce a jejích občanů.
 • P. H. dále upozorňuje, že v rámci chystaných dotačních titulů Posázaví o.p.s. budou mít obce možnost připravovat projekty v sociální oblasti – např. podpora sociálního bydlení apod.. vzato na vědomí
 • Přítomní občané požadují provedení opravy místní komunikace v části Mezihoří a vysekání škarp u přístupové komunikace. Řešením pověřen starosta a místostarosta.

 

 

 

Jednání skončeno v čase 19:30

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 27. 9. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

 

Zapsal: Jan Šíma

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Miloslav Potůček

                                   

 

                                    František Sobotka

 

 

 

Usnesení č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 30. 8. 2017

 

 • Usnesení č. 2017/8/1 - ZO schválilo prodloužení stávající nájemné smlouvy s AGRO Přestavlky na dalších pět let – tj. do 30. 9. 2023 za podmínky navýšení nájemného na částku 3.500,-/ hektar
 • Usnesení č. 2017/8/2 - ZO schválilo poskytnutí účelové dotace na sportovní soustředění mládeže FK Soběhrdy ve výši 10.000,- Kč.

  Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

  konaného dne 30. 8. 2017 v 18:15 hodin v kulturním domě v Mezihoří

   

   

Vyvěšeno: 1. 9. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět