A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:13:35

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 8/2016 ze dne 31.8.2016

Zápis č. 8/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 31. 8. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Šašek, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, p.  Rezek

Omluveni: Ing. Potůček

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Pořízení změny č. 6 Územního plánu Soběhrdy
 5. Řešení duplicitního vlastnictví pozemku 489/17, k.ú. Soběhrdy
 6. Opravy ČOV v Soběhrdech
 7. Návrh na prodej pozemků v Soběhrdech – lokalita za hřištěm
 8. Stavební a pozemkové záležitosti
 9. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Do programu navrhl zařadit bod „Pořízení změny č. 6 Územního plánu Soběhrdy“.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Sobotka.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek.  

 

 1. Pořízení změny č. 6 Územního plánu Soběhrdy

Zastupitelstvo se seznámilo s vyhodnocením projednávání změny č. 6 ÚPO Obce Soběhrdy a s upraveným zadáním změny.

Otázka: Kdo je PRO schválení změny č. 6 Územního plánu Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Řešení duplicitního vlastnictví pozemku 489/17, k.ú. Soběhrdy

Starosta seznámil zastupitele s dosavadním průběhem jednání ohledně výše uvedeného pozemku. Druhý zapsaný vlastník odmítl nabídnutou finanční kompenzaci. Vyřešení sporu duplicitního vlastnictví bude probíhat soudní cestou.

 

 1. Opravy ČOV v Soběhrdech

Na obou ČOV v Soběhrdech nebyla prováděna od výstavby žádná modernizace. Obě ČOV již po cca 15 letech provozu vyžadují jednak nezbytnou rekonstrukci prvků, které podléhají opotřebení a jednak vhodnou modernizaci zejména v části řízení a regulace jejich provozu. Obě ČOV se v poslední době dostávají do havarijního stavu, který musí být řešen. Obec oslovila společnost ENVI-PUR, s.r.o., která je výrobcem ČOV a provádí na nich technologický dozor k předložení návrhů oprav. Zároveň byla oslovena  společnost AQUA-STYL spol. s r.o., která s ohledem na specifičnost problematiky a neznalost technologie nepředložila nabídku. Nabídku předložila pouze společnost ENVI-PUR, s.r.o.

U ČOV v oblasti „u lesíka“ v Soběhrdech je nutná výměna řídící jednotky nebo například přidání kyslíkové sondy. Předběžná kalkulace je 106 500,- Kč bez DPH. U druhé ČOV bude vedle nutných oprav také zvýšena její kapacita. Náklady na navýšení kapacity, tedy 50% ceny rekonstrukce bude hradit majitel Farma Parku v Soběhrdech, což je podmínka pro připojení provozu na tuto ČOV. Celková kalkulace (opravy a navýšení kapacity) jsou předběžně kalkulovány na 213 600,- Kč bez DPH. Opravy proběhnou po dohodě s dodavatelskou firmou.

 

 • Kdo je PRO schválení opravy ČOV v Soběhrdech?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Návrh na prodej pozemků v Soběhrdech – lokalita za hřištěm

Zastupitelstvo se shodlo na záměru prodeje pozemků v Soběhrdech v lokalitě za hřištěm. Záměr bude zveřejněn na úřední desce do 31.12.2016. Po uplynutí lhůty Zastupitelstvo Obce Soběhrdy rozhodne na svém zasedání o prodeji pozemků nebo zrušení záměru.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení záměru prodeje pozemků č. parc. 205/19 o výměře 539 m2, č. parc. 205/18 o výměře 468 m2 a č. parc. 209/104 o výměře 860 m2, vše k.ú. Soběhrdy. A dále prodeje pozemků č. parc. 209/123 o výměře 850 m2, č. parc. 209/122 o výměře 6 092 m2, č. parc. 209/121 o výměře 2 732 m2 a č. parc. 209/120 o výměře 2 168 m2, vše v k.ú. Soběhrdy. Tyto nemovitosti vznikly na základě Geometrického plánu č. 497-22/2016, a to oddělením od pozemkových parcel č. parc. 209/98, č. parc. 209/100, č. parc. 209/101 a č. parc. 209/102, vše v k.ú. Soběhrdy /dále jen původní nemovitosti/.

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy, o výměře 18m2 a dílu „e“ 503-2032/2016, k.ú. Soběhrdy, o výměře 14m2 za minimální cenu 100,-Kč/m2. Záměr prodeje pozemku bude vyvěšen na úřední desce.

Otázka: Kdo je PRO schválení záměru prodeje pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy, o výměře 18m2 a dílu „e“ 503-2032/2016, k.ú. Soběhrdy, o výměře 14m2 za minimální cenu 100,-Kč/m2?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 • Starosta informoval o dokončení rekonstrukce domu, č.e. 13 v Mezihoří – byla zprovozněna ČOV a objekt je nyní možné obývat. Zastupitelstvo se shodlo na záměru pronajmout nemovitost.

 

 • Kdo je PRO schválení záměru pronájmu domu, č.e. 13 v Mezihoří a pozemku p.č. st. 100, k.ú. Soběhrdy?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 • Starosta informoval o technickém stavu vodovodního řadu v Soběhrdech – potrubí bylo opraveno. Zároveň byla předjednána koupě pozemků, na kterých se nachází obecní studny. Dalším jednáním byl pověřen p. Bartík.

 

 1. Různé
 • Zastupitelstvo schválilo dotaci 7 000 Kč pro cyklistický spolek ČESYK na pořádání cyklistického závodu Železný dědek 2016.
 • Kdo je PRO schválení dotace ve výši 7 000 Kč pro cyklistický spolek ČESYK na pořádání cyklistického závodu Železný dědek 2016?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0     

 • Dne 10. 9. proběhne Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu na fotbalovém hřišti v Soběhrdech.

 

Jednání skončeno v čase 19:10

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 29. 9. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Maciej Kucharski                               

                                   František Sobotka

 

Usnesení č. 8/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 31. 8. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/8/1 - ZO schválilo změnu č. 6 Územního plánu Soběhrdy v upravené podobě dle připomínek zainteresovaných orgánů.

U S N E S E N Í   č. 2016/8/1

o schválení zadání změny  č. 6   ÚPO Soběhrdy

zastupitelstvo obce:

 •  

I) S c h v a l u j e

 1. zadání změny č. 6 územního plánu obce Soběhrdy (dále ÚPO); zadání  zpracovala ve spolupráci s určeným zastupitelem  ing.arch. Ivana Tichá ;

II) B e r e    n a   v ě d o m í

1. vyhodnocení projednání zadání změny č.6 ÚPO - požadavků dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, jak je uvedeno ve  Vyhodnocení projednání  zadání změny č.6 ÚPO;  podněty sousedních obcí, připomínky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou změnou dotčena, a připomínky občanů, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, nebyly uplatněny žádné

III) U k I á d á   s t a r o s t o v i

 1.   zabezpečit zpracování  návrhu změny č.6 ÚPO  v souladu s výrokem o schválení;
 2. předat schválené zadání změny zhotoviteli návrhu  ÚPO  Soběhrdy;
 3. zabezpečit archivovaní úplného elaborátu zadání, a to včetně originálů písemností dokládajících proces jeho pořizování.

 

 • Usnesení č. 2016/8/2 – ZO schválilo provedení oprav ČOV v Soběhrdech firmou ENVIPUR .
 • Usnesení č. 2016/8/3 – ZO schválilo záměr prodeje pozemků č. parc. 205/19 o výměře 539 m2, č. parc. 205/18 o výměře 468 m2 a č. parc. 209/104 o výměře 860 m2, vše k.ú. Soběhrdy. A dále prodeje pozemků č. parc. 209/123 o výměře 850 m2, č. parc. 209/122 o výměře 6 092 m2, č. parc. 209/121 o výměře 2 732 m2 a č. parc. 209/120 o výměře 2 168 m2, vše v k.ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2016/8/4 – ZO schválilo záměr prodeje pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy, o výměře 18m2 a dílu „e“ 503-2032/2016, k.ú. Soběhrdy, o výměře 14m2 za minimální cenu 100,-Kč/m2.
 • Usnesení č. 2016/8/5 – ZO schválilo záměr záměru pronájmu domu, č.e. 13 v Mezihoří a pozemku p.č. st. 100, k.ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2016/8/6 –ZO schválilo dotaci ve výši 7.000,- Kč pro cyklistický spolek ČESYK na pořádání závodu Železný dědek 2016

Vyvěšeno: 7. 9. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět