A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:00:03

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 8/2014 ze dne 27.8.2014

Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 27.8.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski, p. Rezek, p. Sobotka, p. Šašek, p. Šíma, Bc. Vilímková

 

Omluveni: Ing. Potůček

 

Pracovníci obce: p. Vosiká

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Schválení zadání změny č. 5 Územního plánu Obce Soběhrdy

 5. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje

 6. Rozpočtové opatření č. 8/2014

 7. Stavební a pozemkové záležitosti

 8. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena p. Baštářová a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Sobotka.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné p. Baštářová. Zápis přijat bez připomínek.

 

 1. Schválení zadání změny č. 5 Územního plánu Obce Soběhrdy 

Zastupitelé se seznámili s vyhodnocením projednání zadání změny č. 5 územního plánu obce Soběhrdy (požadavky dotčených orgánů). Viz usnesení v příloze.

Otázka: Kdo je pro schválení zadání změny č. 5 územního plánu obce Soběhrdy (dále ÚPO); zadání  zpracovala ve spolupráci s určeným zastupitelem  ing.arch. Ivana Tichá ;

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

Zastupitelstvo dále bere na vědomí vyhodnocení projednání zadání změny č.5 ÚPO - požadavků dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, jak je uvedeno ve  Vyhodnocení projednání  zadání změny č.5 ÚPO;  podněty sousedních obcí, připomínky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou změnou dotčena, a připomínky občanů, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, nebyly uplatněny žádné

Zastupitelstvo ukládá starostovi:

 1.  zabezpečit zpracování  návrhu změny č.5 ÚPO  v souladu s výrokem o schválení;

 2.  předat schválené zadání změny zhotoviteli návrhu  ÚPO  Soběhrdy;

 3.  zabezpečit archivovaní úplného elaborátu zadání, a to včetně originálů písemností

      dokládajících proces jeho pořizování.

 

 

 1. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Zastupitelstvo obce Soběhrdy schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu podpory hasičů a složek IZS.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 8/2014

  Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 8/2014

 

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 8/2014?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

 2. Žádost p. Srbové o pronájem části pozemku č. 1458/1, k.ú. Soběhrdy (od jejího plotu k cestě) za účelem oplocení a založení zahrádky – zamítnuto, na tomto místě není vhodné umístit plot, plochu je nutné zachovat jako manipulační např. pro záchranné složky IZS.

   

 3. Došlá pošta, žádosti a různé

 4. Žádost sdružení ČESYK o příspěvek na uspořádání cyklistického závodu Železný dědek ve výši 7 000 Kč – odsouhlaseno.

 5. Dotace na opravu hasičárny – do konce srpna budou dodány nabídky, poté výběr dodavatele a realizace.

 6. V přípravě setkání pro důchodce, termín pravděpodobně v říjnu.

 7. 13.9. bude proveden svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

 

Jednání skončeno v čase 18:30.

   

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 1.10.2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

Zapsala: V. Baštářová

 

 

Ověřovatelé zápisu:    M. Kucharski

 

F. Sobotka

ZASTUPITELSTVO  OBCE   SOBĚHRDY

U S N E S E N Í   č. 2014/8/1

zastupitelstva  obce  Soběhrdy

ze dne  27.8.2014

                            

o schválení zadání změny  č. 5   ÚPO Soběhrdy

zastupitelstvo obce:

podle § 84  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  a dle  § 47 odst. 5 zákona č. 186/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

I) S c h v a l u j e

1. zadání změny č. 5 územního plánu obce Soběhrdy (dále ÚPO); zadání  zpracovala ve spolupráci s určeným zastupitelem  ing.arch. Ivana Tichá ;

II) B e r e    n a   v ě d o m í

1. vyhodnocení projednání zadání změny č.5 ÚPO - požadavků dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, jak je uvedeno ve  Vyhodnocení projednání  zadání změny č.5 ÚPO;  podněty sousedních obcí, připomínky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou změnou dotčena, a připomínky občanů, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, nebyly uplatněny žádné

III) U k I á d á   s t a r o s t o v i

 1.  zabezpečit zpracování  návrhu změny č.5 ÚPO  v souladu s výrokem o schválení;

 2.  předat schválené zadání změny zhotoviteli návrhu  ÚPO  Soběhrdy;

 3.  zabezpečit archivovaní úplného elaborátu zadání, a to včetně originálů písemností

      dokládajících proces jeho pořizování.

 

 

 

Usnesení č. 2014/8/2 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2014

 

Vyvěšeno: 1. 9. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět