A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:59:47

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 7/2017 ze dne 26.7.2017

Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 7. 2017 v 18:15 hodin v obecním domku v Žíňanech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Ing. Potůček, Mgr. Kucharski, Ing. Arch. Špaček

Omluveni: p. Sobotka, p. Rezek, p. Šašek

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

Hosté: p. Šíma, JUDr. Švehla

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Soběhrdy
 5. Informace o čerpání rozpočtu k 30. 6. 2017
 6. Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

 

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 6          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Špaček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – elektronizace agendy proběhne již během měsíce září (fakturace kanalizace). Vyhlášky zaslané na Ministerstvo vnitra zatím bez zpětné vazby. Kontrola odběru vody společnosti FARMAPARK z obecního řadu – vodoměr byl instalován během listopadu 2016, odběr tedy není 520 m3 za posledních šest měsíců, ale za osm.

 

 1. Pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Soběhrdy

Změna č. 1 Územního plánu obce Soběhrdy se týká oblasti za fotbalovým hřištěm v Soběhrdech.

Otázka:  Kdo je PRO pořízení změny č. 1 Územního obce Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 6          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Informace o čerpání rozpočtu k 30.6.2017

Starosta informoval o čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2017: příjmy činí 65% a výdaje 74% ročního plánu. Překročení výdajů je ovlivněno nákupem lesních pozemků v k.ú. Žíňany, které nebylo rozpočtováno. Zůstatek na účtu u České spořitelny je 820 tis. Kč k 30.6.2017.

 

 1. Schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je obec povinna poskytnout veřejné informace. Jejich zpracování ale často zabere hodiny práce, proto se zastupitelstvo shodlo na zavedení Sazebníku úhrad. Sazebník bude platný především pro mimořádně rozsáhlé vyhledávání a ne pro běžné dotazy občanů.

Otázka: Kdo je PRO schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím?

Hlasování:            PRO – 6          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání

 

 1. Různé
 • Společnost ČESYK informovala, že v srpnu 2017 nebude organizovat závod Železný dědek v Soběhrdech.
 • JUDr. Švehla, člen správní rady Nadačního fondu pro podporu a rozvoj Soběhrd a okolí, seznámil zastupitele s vizí a fungováním Nadačního fondu. Základní informace Nadační fond uveřejní na svých webových stránkách.
 • Pan Šíma poděkoval za finanční podporu na opravu plotu u katolického kostela v Soběhrdech.

 

Jednání skončeno v čase 19:20

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 30. 8. 2017 od 18:15 hodin v kulturním domě v Mezihoří.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Maciej Kucharski                               

                                        Jan Špaček

 

Usnesení č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 7. 2017

 

U S N E S E N Í   č. 2017/7/1

o pořízení  zm. č. 1 ÚP Soběhrdy

zastupitelstvo obce:

podle  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  a dle  § 6 odst. (5), § 44, zákona č. 186/2006 Sb., (SZ -stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 1. rozhodlo o pořízení  zm. č. 1 ÚP  Soběhrdy
 2. ZO rozhodlo z vlastního podnětu, dle §44odst. a) SZ
 3. určilo zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 6 odst. 5 písm. f SZ. Jméno určeného zastupitele: Pavel Bartík
 4. konstatovalo, že určený zastupitel prověřil splnění kvalifikačních požadavků paní  ing.arch. Ivany Tiché  pro územně-plánovací činnost (doklad o vykonání zkoušek zvl. způsobilosti, autorizační oprávnění ČKA)
 5. schvaluje fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti – paní ing.arch. Ivanu Tichou, se kterou bude uzavřena smlouva k výkonu územně-plánovací činnosti
 6. starosta informuje o jednání ZO úřad územního plánování
 7. starosta informuje  navrhovatele o tom, jak jejich žádost ZO posoudilo, a zda jejich žádosti bylo vyhověno

 

 • Usnesení č. 2017/7/2 - ZO schválilo Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Vyvěšeno: 31. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět