A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:08:20

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 7/2014 ze dne 23.7.2014

Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 23.7.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski, p. Rezek, p. Sobotka, Ing. Potůček, p. Šíma, Bc. Vilímková

 

Omluveni: p. Šašek

 

Pracovníci obce: p. Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2014
 5. Informace o průběhu změny č.5 územního plánu
 6. Příprava komunálních voleb v říjnu 2014
 7. Oprava hasičské zbrojnice
 8. Žádost FK Soběhrdy o dotaci
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

            Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena p. Baštářová a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Vilímková.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné p. Baštářová. Zápis přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – opravy místních komunikací jsou dokončeny, nájemní smlouva na žíňanskou pastoušku je podepsána a s navrženým řešením přívodu pitné vody (problematika studny na pozemku M. Murgače) všichni zúčastnění souhlasí.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 7/2014

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 7/2014.

Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření č. 7/2014?

 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Informace o průběhu změny č.5 územního plánu

12. července uplynula lhůta pro vyjádření dotčených orgánů ke změně č. 5 územního plánu obce. Všechny orgány vyjádřily souhlasné stanovisko. Podmínky, které byly stanoveny některými orgány budou zapracovány do dalšího projednávání.

 1. Příprava komunálních voleb v říjnu 2014 

Obecní úřad průběžně informuje občany o blížících se volbách do zastupitelstva obce. Potřebné dokumenty ke kandidatuře jsou volně ke stažení na webu obce. Termín pro jejich podání je stanoven na 5. srpna 2014. Kandidátní listiny se podávají na Městský úřad v Benešově.

 1. Oprava hasičské zbrojnice

Oprava hasičské zbrojnice probíhá, byla vyměněna okna, všechny ostatní práce jsou v procesu.

 

 1. Žádost FK Soběhrdy o dotaci

Starosta obce informoval zastupitele o žádosti Fotbalového klubu Soběhrdy o spolupráci při čerpání dotace na činnost sportovního klubu. Nově jsou dotace poskytovány pouze oproti vystaveným fakturám. Obec vystaví fakturu Fotbalovému svazu a obdrženou částku následně převede formou mimořádné dotace FK Soběhrdy.

Otázka: Kdo je pro schválení mimořádné dotace pro Fotbalový klub Soběhrdy ve výši 6 711,- Kč, tedy ve stejné výši, kterou obec obdrží od Fotbalového svazu?

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

Starosta obce dále informoval o plánovaném soustředění hráčů přípravky FK Soběhrdy. Soustředění bude probíhat v Soběhrdech a okolí. Celkové náklady soustředění budou cca 20 000,- Kč, rodiče budou za děti hradit symbolickou částku. FK Soběhrdy žádá o přidělení dotace na uspořádání tohoto soustředění. Zastupitelé se shodli, že sportovní aktivity místních dětí je vhodné podpořit. Navržena částka dotace ve výši 15 000,- Kč.

Otázka: Kdo je pro schválení dotace pro Fotbalový klub Soběhrdy ve výši 15 000,- Kč na uspořádání soustředění pro hráče přípravky?

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 1. Bylo provedeno zaměření kanalizace vedoucí do velké ČOV po pozemcích pana Drábka. S p. Drábkem předběžně domluven odkup částí dotčených pozemků o celkové výměře 236 m2. Navržena cena 50 Kč/m2. Čísla dotčených pozemků jsou 94/11, 94/10, 94/8, 94/7, 94/6 a 94/5, vše v k.ú. Soběhrdy.
 2. Žádost manželů Breburdových o odkup části obecní cesty na pozemku č. 1464, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří. Zamítnuto, protože by se tím mohl zamezit přístup na okolní pozemky jiných majitelů. Obecní cesty mohou být všemi občany využívány pro přístup na jejich pozemky a není žádoucí je prodávat.

 

 1. Došlá pošta, žádosti a různé
 • Manželé Proučilovi požádali obec o posunutí termínu poslední splátky na 30.9.2014, která vyplývá z uzavřené směnné smlouvy v loňském roce. Původní termín byl 30.6.2014. Zastupitelé požadují, aby byly v dodatku smlouvy uvedeny sankce z prodlení.

Otázka: Kdo je pro uzavření dodatku ke směnné smlouvě s manž. Proučilovými, ve kterém se posouvá termín splátky na 30.9.2014? Kdo je pro stanovení úroku z prodlení ve výši 0,5% denně z nezaplaceného dluhu?

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Směnná smlouva se společností Mydlářka je připravena k podpisu, do konce července bude zanesena na Katastrální úřad.
 • Žádost SDH Žíňany o povolení uspořádání kulturní akce Pouťové posezení Pod Lípami v Žíňánkách konaného dne 16.8.2014 – odsouhlaseno.

 

 

Jednání skončeno v čase 18:45.

  

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 27.8.2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

 

Zapsala: V. Baštářová

 

 

Ověřovatelé zápisu:    P. Vilímková

 

M. Kucharski

 

 

Usnesení č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 23.7.2014

 

 • Usnesení č. 2014/7/1 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2014.
 • Usnesení č. 2014/7/2 – ZO schválilo udělení mimořádné dotace pro Fotbalový klub Soběhrdy ve výši 6 711,- Kč, tedy ve stejné výši, kterou obec obdrží od Fotbalového svazu.
 • Usnesení č. 2014/7/3 – ZO schválilo udělení dotace pro Fotbalový klub Soběhrdy ve výši 15 000,- Kč na uspořádání soustředění pro hráče přípravky.
 • Usnesení č. 2014/7/4 – ZO schválilo uzavření dodatku ke směnné smlouvě s manž. Proučilovými, ve kterém se posouvá termín splátky na 30.9.2014 a stanovení úroku z prodlení ve výši 0,5% denně z nezaplaceného dluhu.

Vyvěšeno: 31. 7. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět