A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:03:30

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 6/2016 ze dne 29.6.2016

Zápis č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 6. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Šašek, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček

Omluveni: p. Rezek

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2015
 5. Projednání a schválení účetní závěrky obce Soběhrdy za rok 2015
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 7. Závěrečný účet Svazku obcí Chopos
 8. Stavební a pozemkové záležitosti
 9. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Do programu navrhl zařadit bod „Závěrečný účet Svazku obcí CHOPOS“.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šašek a p. Sobotka.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – oprava hřbitovní zdi evangelického hřbitova začne během první poloviny července. Firma BES, s. r. o., která bude realizovat opravu komunikace do Žíňan, byla oficiálně vyzvána k podpisu Smlouvy o dílo.

 

 1. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2015

Obec v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem – jeho změny byly schváleny zastupitelstvem obce v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly, dle vyjádření krajského úřadu, zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedených důvodů lze s hospodařením Obce Soběhrdy za rok 2015, ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. v platném znění, souhlasit bez výhrad.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2015 bez výhrad?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Soběhrdy

Zastupitelstvo se seznámilo s účetní uzávěrkou za rok 2015.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení účetní uzávěrky obce Soběhrdy za rok 2015? 

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2016

       Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 5/2016.

     Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 5/2016?

     Hlasování: PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

7. Závěrečný účet Svazku obcí CHOPOS

Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí CHOPOS za rok 2015.

 

8. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Zastupitelstvo projednalo schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem přivedení elektřiny. Jedná se o pozemek č. 1345, k. ú. Soběhrdy za úplatu 1 000,- Kč.

 

Kdo je PRO schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek 1345, k. ú. Soběhrdy za úplatu 1 000,- Kč?   

Hlasování:    PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 • Majitel sousedního pozemku žádá obec o prodej pozemků č. 784/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 46 m2 a 1464/2, k. ú. Soběhrdy o výměře 208 m2. Oba pozemky vznikly dle Geometrického plánu 486-44/2015 oddělením z pozemků 784/3 a 1464, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří. Žadatel tyto pozemky historicky využívá jako zahradu. Zastupitelstvo vyslovuje souhlas se záměrem prodeje pozemků za minimální cenu 100 Kč/m2. Náklady na převod pozemků uhradí nový majitel.

 

 • Kdo je PRO schválení záměru prodeje pozemků č. 784/12, k.ú. Soběhrdy a 1464/2, k. ú. Soběhrdy za minimální cenu 100 Kč/m2?

       Hlasování:    PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo zřízení věcného břemene pro pozemky 1026, k. ú. Soběhrdy, 1027, k. ú. Soběhrdy, 1476/1, k. ú. Soběhrdy a 1476/2, k. ú. Soběhrdy za účelem přivedení elektřiny za úplatu 7 510,- Kč.

 

 • Kdo je PRO schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky 1026, k. ú. Soběhrdy, 1027, k. ú. Soběhrdy, 1476/1, k. ú. Soběhrdy a 1476/2, k. ú. Soběhrdy pro společnost ČEZ za účelem přivedení elektřiny za úplatu 7 510,- Kč?

       Hlasování:    PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 • Majitel sousedního pozemku žádá obec o prodej pozemku č. 463/32, k.ú. Soběhrdy o výměře 18 m2 a části pozemku 463/27, k. ú. Soběhrdy, osada Soběhrdy. Žadatel chce tímto zarovnat oplocení mezi svým pozemkem a sousedním obecním pozemkem. Zastupitelstvo vyslovuje souhlas s budoucím záměrem prodeje pozemků. Náklady na převod pozemků uhradí nový majitel. Dalším jednáním pověřen starosta obce.

 

9. Různé

 • Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet DSO Lesy Benešovska za rok 2015.

 

Jednání skončeno v čase 19:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 27. 7. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Šašek                               

                                   František Sobotka

 

Usnesení č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 6. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/6/1 - ZO schválilo Závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2015 bez výhrad.
 • Usnesení č. 2016/6/2 – ZO schválilo účetní uzávěrku obce Soběhrdy za rok 2015.
 • Usnesení č. 2016/6/3 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016
 • Usnesení č. 2016/6/4 – ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek 1345, k. ú. Soběhrdy za úplatu 1 000,- Kč.
 • Usnesení č. 2016/6/5 – ZO schválilo záměr prodeje pozemků č. 784/12, k.ú. Soběhrdy a 1464/2, k. ú. Soběhrdy za úplatu 250 000,- Kč.
 • Usnesení č. 2016/6/6 – ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene pro pozemky 1026, k. ú. Soběhrdy, 1027, k. ú. Soběhrdy, 1476/1, k. ú. Soběhrdy a 1476/2, k. ú. Soběhrdy pro společnost ČEZ za účelem přivedení elektřiny za úplatu 7 510,- Kč.

Vyvěšeno: 7. 7. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět