A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:01:26

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 6/2015 ze dne 24.6.2015

Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 24. 6. 2015 v 18 °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, p. Šašek, sl. Tichá, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Hosté: p. Hradečný

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č. 2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2014

 6. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Soběhrdy

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2015
 2. Projednání nabídky na zhotovení projektové dokumentace k chodníkům podél silnice II. třídy v Soběhrdech
 3. Rekonstrukce KD v Mezihoří – zadání zpracování technické zprávy
 4. Společný projekt obcí mikroregionu CHOPOS na sběr a zpracování bioodpadu
 5. Stavební a pozemkové záležitosti

 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šašek a p. Rezek.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – k návrhu pasportu komunikací nebyly vzneseny žádné připomínky.

4. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č. 2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Vyhláška byla řádně zveřejněna na úřední desce a nebyly k ní vzneseny žádné připomínky.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č. 2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2014 

Obec v roce 2014 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem – jeho změny byly schváleny zastupitelstvem obce v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly, dle vyjádření krajského úřadu, zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedených důvodů lze s hospodařením Obce Soběhrdy za rok 2014, ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. v platném znění, souhlasit bez výhrad.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2014 bez výhrad?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

6. Projednání a schválení účetní uzávěrky obce Soběhrdy

Zastupitelstvo se seznámilo s účetní uzávěrkou za rok 2014.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení účetní uzávěrky obce Soběhrdy za rok 2014?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2015

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 3/2015.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 3/2015?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

8. Projednání nabídky na zhotovení projektové dokumentace k chodníkům podél silnice II. třídy v Soběhrdech

Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou na zhotovení projektové dokumentace k chodníkům podél silnice II. třídy v Soběhrdech. Projekt je upraven tak, aby vyhovoval možným požadavkům dotace v roce 2016, tedy včetně bezbariérových přístupů, silničních přechodů i zpomalovacího semaforu. Cena za zpracování projektu je vyčíslena na 77 500,- Kč.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení nabídky na zhotovení projektové dokumentace k chodníkům podél silnice II třídy v Soběhrdech?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

9. Rekonstrukce KD v Mezihoří – zadání zpracování technické zprávy

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu elektřiny a střechy kulturního domu v Mezihoří se zastupitelstvo rozhodlo otevřít diskuzi o možné kompletní rekonstrukci. Osloveni byli také zástupci místních spolků, kteří na konci srpna představí zastupitelstvu možné požadavky, které budou či nebudou schváleny. Na přelomu srpna a září tedy bude zadáno zpracování technické zprávy. Na realizaci rekonstrukce se zastupitelstvo bude snažit získat dotaci z Místní akční skupiny Posázaví.

 

10. Společný projekt obcí mikroregionu CHOPOS na sběr a zpracování bioodpadu

Mikroregion CHOPOS otevřel diskuzi o společném zpracování bioodpadu. Možné jsou dva způsoby: buď bude bioodpad odvážen jedním společným odvozcem pro všechny členy mikroregionu, nebo bude zhotovena společná kompostárna. Projekt by měl být financován z produktů bioodpadu. O dalším jednání bude zastupitelstvo informováno.

 

11. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Společnost ČEZ, a.s. žádá smlouvu o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 1130/1, k.ú. Sobehrdy, osada Phov za úplatu 1 000,- Kč z důvodu opravy stávajícího elektrického vedení.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení zřízení věcného břemene na obecním pozemku 1130/1, k.ú. Soběhrdy, osada Phov?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 • Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu CHOPOS za rok 2014.
 • Žádost SDH Soběhrdy o odsouhlasení kulturní akce Soběhrdské vítání léta dne 27.6.2015 – odsouhlaseno.
 • Žádost SDH Žíňany o odsouhlasení kulturní akce Pouťové odpoledne Pod lípami v Žíňánkách dne 15. 8. 2015 – odsouhlaseno.
 • Žádost p. Níče z Mezihoří o zaměstnání byla zamítnuta.
 • P. Potůček navrhl udělat rozbor vody studny obecního vodovodu – bude provedeno.

 

Jednání skončeno v čase 19:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 29. 7. 2015 od 18°° hodin v obecním

domku v Žíňanech.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Rezek

                                  

 

                                   Zdeněk Šašek

 

 

 

 

Usnesení č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 24. 6. 2015

 

 

 • Usnesení č. 2015/6/1 - ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Soběhrdy č. 2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu zákldní školy.

 • Usnesení č. 2015/6/2 – ZO schválilo Závěrečný účet obce Soběhrdy za rok 2014 bez výhrad.

 • Usnesení č. 2015/6/3 – ZO schválilo účetní uzávěrku obce Soběhrdy za rok 2014.

 • Usnesení č. 2015/6/4 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015.

 • Usnesení č. 2015/6/5 – ZO schválilo

 • Usnesení č. 2015/6/6 – ZO schválilo zřízení věcného břemene na obecním pozemku 1130/1, k.ú. Soběhrdy, osada Phov.

Vyvěšeno: 30. 6. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět