A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:00:36

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 6/2014 ze dne 18.6.2014

Zápis č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 18.6.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski, p. Šašek, p. Rezek, p. Sobotka, Ing. Potůček, p. Šíma

 

Omluveni: Bc. Vilímková

 

Pracovníci obce: p. Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Schválení účetní uzávěrky obce za rok 2013
 5. Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2013
 6. Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2013
 7. Závěrečný účet svazku obcí Obecní lesy Benešovska za rok 2013
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2014
 9. Informace o změně č.5 ÚP Soběhrdy
 10. Pronájem obecního domku v Žíňanech
 11. Informace o revizi dešťové kanalizace v Žíňanech
 12. Stavební a pozemkové záležitosti
 13. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena p. Baštářová a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Potůček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné p. Baštářová. Zápis přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – bude provedena urgence oprav místních komunikací, s prodejcem pozemku u domu č.p. 2 v Soběhrdech předběžně domluven odkup pouze 350 m2.

 

 1. Schválení účetní uzávěrky obce za rok 2013

Zastupitelstvo obce se seznámilo s účetní závěrkou za rok 2013.

Otázka: Kdo je PRO schválení účetní závěrky Obce Soběhrdy za rok 2013?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2013

Obec v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem – jeho změny byly schváleny zastupitelstvem obce v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly, dle vyjádření krajského úřadu, zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedených důvodů lze s hospodařením Obce Soběhrdy za rok 2013, ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. v platném znění, souhlasit bez výhrad.

Otázka: Kdo je pro schválení Závěrečného účtu Obce Soběhrdy za rok 2013 bez výhrad?

 

 Hlasování: PRO – 8  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 1. Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2013

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2013.

 

 1. Závěrečný účet svazku obcí Obecní lesy Benešovska za rok 2013

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Obecní lesy Benešovska za rok 2013.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2014

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 6/2014.

Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření č. 6/2014?

 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Informace o změně č.5 ÚP Soběhrdy

Zadání změny č. 5 územního plánu Obce Soběhrdy je vyvěšeno, byly obeslány příslušné úřady s žádostí o jejich vyjádření.

 

 1. Pronájem obecního domku v Žíňanech

Na zveřejněný záměr pronájmu obecního domku v Žíňanech reagoval jediný zájemce – Sbor dobrovolných hasičů v Žíňanech. Nabídl nájemné v částce 500 Kč/rok.

Otázka: Kdo je PRO schválení pronájmu obecního domku v Žíňanech?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 1. Informace o revizi dešťové kanalizace v Žíňanech

Byla provedena revize dešťové kanalizace v Žíňanech pomocí kamery. Z pořízených záběrů je patrné, že kanalizace je plně průchozí, čistá, není nikde zasypaná, propadlá či jiným způsobem neprůchodná. Spoje jednotlivých hrdel nejsou zřejmě dokonale utěsněny, ale stav odpovídá stáří kanalizace a použité technologii. Zřejmé, že voda kanalizací rychle protéká. Nikde nejsou zbytky vody ani stopy, že by se v některých místech voda držela.

Obci byla předložena nabídka utěsnění kanalizace pomocí speciálního „rukávu“, který by se stávajícím potrubím protáhl, a tím by došlo k utěsnění spojů. Náklady na toto opatření jsou vyčísleny na cca 500 tis. Kč bez DPH. Zastupitelé diskutovali přínos, kterého by bylo dosaženo provedením opravy a cenou za opravu. Vzhledem k tomu, že kanalizací prochází pouze dešťová voda a vyčištěná voda z domovních ČOV, tedy nic, co by jakýmkoli způsobem škodilo životnímu prostředí a vzhledem k tomu, že se jedná o malé množství vody pouze v době, kdy voda kanalizací rychle protéká, nebude oprava objednána.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 1. Na pozemku p. Milana Murgače, na kterém chce stavět rodinný dům, je společná studna pro další 3 domy. Jejich majitelé se obávají vydatnosti pramene, když by se ke studně připojil další dům. Zastupitelé navrhují, aby se do této lokality dobudoval obecní vodovod, který nyní končí v úrovni domu Sobotkových. Majitelé dotčených nemovitostí, kterým by se vodovod přitáhl, by se podíleli na úhradě nákladů ve výši 15 000 Kč a zaplatili by si vlastní přípojku a vodoměr. Zbývající náklady by doplatila obec. Dalším jednáním pověřen starosta obce.

 

 1. Kanalizace vedoucí do velké ČOV v Soběhrdech jde po pozemku pana Drábka, bude provedeno její zaměření a poté bude s p. Drábkem domluven odkup či směna daných pozemků.

 

 1. Došlá pošta, žádosti a různé
 • Žádost DC Mezihoří o dotaci ve výši 3 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí členky DC Mezihoří na Mistrovství světa v klasických šipkách v Anglii – odsouhlaseno.
 • Skutečné náklady (vodné a stočné) vodovodu v Soběhrdech byly v roce 2014 16,42 Kč/m3. Od odběratelů se vybíralo pouze 10 Kč/m3. Vzhledem k současnému stavu tohoto vodovodu a velmi nízkému odběru vody se nebude cena navyšovat. Vzato na vědomí.
 • Dotace na opravu hasičárny - okna v hasičárně v Soběhrdech by se měly měnit 9.7.2014. Do 5.7. bude vytvořen definitivní seznam veškerého materiálu, který se bude z dotace pořizovat, poté budou osloveni dodavatelé k vytvoření nabídek.
 • Spolek CHOPOS bude dělat kalendář pro rok 2015 s fotografiemi z jednotlivých obcí. Kalendář bude zakoupen do každého domu v obci.
 • Fréza pro zaměstnance obce je objednána.
 • Žádost SDH Soběhrdy o odsouhlasení kulturní akce Soběhrdské vítání léta dne 28.6.2014 – odsouhlaseno.
 • Bude posekán sad na kraji Soběhrd a okolí studen ve Phově.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:20.

  

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 23.7.2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

 

Zapsala: V. Baštářová

 

 

Ověřovatelé zápisu:    F. Sobotka

 

M. Potůček

 

 

 

 

 Usnesení č. 6/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 18.6.2014

 

 • Usnesení č. 2014/6/1 – ZO schválilo účetní závěrku Obce Soběhrdy za rok 2013.
 • Usnesení č. 2014/6/2 – ZO schválilo Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2013 bez výhrad.
 • Usnesení č. 2014/6/3 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2014
 • Usnesení č. 2014/6/3 – ZO schválilo pronájem obecního domku v Žíňanech.

Vyvěšeno: 25. 6. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět