A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:12:44

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 5/2017 ze dne 31.5.2017

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 31. 5. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek, Mgr. Kucharski

Omluveni: p. Sobotka, p. Šíma

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Oprava elektroinstalace v Kulturním domě v Mezihoří
 5. Nabídka na koupi lesních pozemků v k. ú. Žíňany
 6. Návrh závěrečného účtu a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu navrhl zařadit body „Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č. 3/2017 o nočním klidu“ a „Nakládání s vodou z obecního vodovodu“.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Špaček a p. Potůček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – společnost SENIOR PARK předloží návrh smluv k prodeji příslušných pozemků. Detaily budou projednávány na příštích zasedáních.

 

 1. Oprava elektroinstalace v Kulturním domě v Mezihoří

Projekt na opravu Kulturního domu v Mezihoří neuspěl v žádosti o dotaci. Kvůli alarmujícímu stavu elektřiny v kulturním domě v Mezihoří se zastupitelstvo shodlo na její okamžité opravě. Během června budou osloveni dodavatelé pro předložení cenové nabídky.

 

 1. Nabídka na koupi lesních pozemků v k. ú. Žíňany

Zastupitelstvo bylo osloveno s nabídkou prodeje lesů od pana S.Z., které jsou v sousedství obecních lesů v této lokalitě. Jedná se o pozemky 1865/1 o výměře 4 776 m2 a 1865/2 o výměře 1360 m2, za cenu 30 Kč/m2.

Kdo je PRO schválení koupě pozemků 1865/1 a 1865/2, k.ú. Žíňany za cenu 184 080 Kč?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Návrh závěrečného účtu a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska

Zastupitelstvo se seznámilo a vzalo na vědomí Návrh závěrečného účtu a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska.

 

 1. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č. 3/2017 o nočním klidu

Návrh obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č.3/2017 o nočním klidu byla řádně zveřejněna. V termínu zveřejnění nebyla přijata žádná připomínka.

Kdo je PRO schválení Obecně závazné vyhlášky obce Soběhrdy č. 3/2017 o nočním klidu?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Nakládání s vodou z obecního vodovodu

Zastupitelé rozhodli o zpoplatnění nadstandardního odběru a dovozu pitné vody pro jiné účely (např. napouštění bazénů) z vodních zdrojů obce. Dovoz vody bude zpoplatněn částkou 1.000,- Kč / cisterna (6m3) – cena zahrnuje objem, vody, čerpání a dopravu a platí pouze pro osady Soběhrdy, Mezihoří, Phov, Žíňany a Žíňánky.

Kdo je PRO schválení zpoplatnění odběru a dovozu pitné vody z vodních zdrojů obce Soběhrdy pro nestandardní účely částkou 1.000,- Kč / cisterna (6m3)?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Záměr týkající se prodeje pozemku č. 1528/17, k. ú. Soběhrdy o výměře 32 m2 (jedná se o část pozemku z č. 1528/14, k. ú. Soběhrdy) byl řádně zveřejněn. Přihlásil se jediný zájemce, a to Město Benešov.

 

Kdo je PRO schválení prodeje pozemku č. 1528/17, k. ú. Soběhrdy o výměře 32 m2 za cenu 3 200,- Kč, který vznikl oddělením od pozemku č. 1528/14, k. ú. Soběhrdy?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Zastupitelstvem byl navržen Mgr. Maciej Kucharski, CSc. jako přísedící Okresního soudu v Benešově.

Otázka: Kdo je PRO zvolení Mgr. Macieje Kucharskiho přísedícím Okresního soudu v Benešově?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 • Žádost Linky bezpečí o příspěvek ve výši 3 000,- Kč byl zamítnut. Zastupitelstvo přispívá v rámci svých omezených možností především na malé organizace, které působí lokálně.
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno se studií na úpravu veřejných prostranství (prostor před Obecním úřadem a rybníkem ve středu Soběhrd).
 • Byla projednána žádost pana J. Š. na umístění dopravního zrcadla na místní komunikaci v Soběhrdech. Dalšími kroky pověřen starosta.
 • Zastupitelstvo bylo upozorněno na nepřesnost v zápise – uzavřená smlouva se společností FARMAPARK – organizace změnila název. Dalšími kroky pověřen starosta obce.
 • Žádost pana J.K. z Mezihoří na umístění kontejneru na bioodpad zamítnuta.

 

Jednání skončeno v čase 19:00

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 28. 6. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Miloslav Potůček

                                        Jan Špaček

 

Usnesení č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 31. 5. 2017

 

 • Usnesení č. 2017/5/1 - ZO schválilo koupi pozemků 1865/1 a 1865/2, k.ú. Žíňany za cenu 184 080 Kč?
 • Usnesení č. 2017/5/2 - ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Soběhrdy č. 3/2017 o nočním klidu.
 • Usnesení č. 2017/5/3 – ZO schválilo zpoplatnění odběru a dovozu pitné vody z vodních zdrojů obce Soběhrdy pro nestandartní účely částkou 1 000,- Kč/cisterna (6m3).
 • Usnesení č. 2017/5/4 – ZO schválilo prodej pozemku č. 1528/17, k. ú. Soběhrdy o výměře 32 m2 za cenu 3 200,- Kč, který vznikl oddělením od pozemku č. 1528/14, k. ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/5/5 – ZO zvolilo Mgr. Macieje Kucharskiho přísedícím Okresního soudu v Benešově.

Vyvěšeno: 2. 6. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět