A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:12:12

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 5/2016 ze dne 25.5.2016

Zápis č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 5. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, p. Sobotka, p. Rezek, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček

Omluveni: Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Šašek

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Informace o výběru dodavatele - oprava komunikace do Žíňan
 5. Informace o výběru dodavatele - oprava hřbitova v Soběhrdech
 6. DSO Lesy Benešovska - projednání závěrečného účtu
 7. Informace o kontrole vzrostlých stromů v obcích
 8. Stavební a pozemkové záležitosti
 9. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Navrhl doplnění programu o bod – Rozpočtové opatření č. 1/2016

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání s doplněním projednání bodu Rozpočtové opatření č. 1/2016?

Hlasování:           PRO – 6          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé p. Potůček, p. Špaček

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2016

Zastupitelé projednali úpravu rozpočtu obce formou rozpočtového opatření č. 1/2016 (navýšení příjmů obce o přijaté dotace).

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 1/2016?

Hlasování:           PRO – 6          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Informace o výběru dodavatele - oprava komunikace do Žíňan

Starosta informoval o realizaci výběrového řízení na dodavatele pro realizaci projektu Oprava povrchu a odvodnění místní komunikace k osadě Žíňany. Výběrová komise ve složení P. Bartík, J. Šíma a M. Kratochvíl (CHOPOS) posoudila 3 doručené nabídky a vybrala nabídku s nejnižší cenou od společnosti BES, s.r.o.. Zastupitelstvo bere na vědomí a dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu.

 

 1. Informace o výběru dodavatele - oprava hřbitova v Soběhrdech

Starosta informoval o realizaci výběrového řízení na dodavatele pro realizaci opravy zdi evangelického hřbitova. Výběrová komise ve složení P. Bartík, J. Šíma a M. Kratochvíl (CHOPOS) posoudila 5 doručených nabídek a vybrala nabídku s nejnižší cenou od společnosti Nacko Group, s.r.o. s podmínkou realizace akce pouze při obdržení žádané dotace. Zastupitelstvo bere na vědomí a dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu. 

 

 1. DSO Lesy Benešovska - projednání závěrečného účtu

Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet DSO Lesy Benešovska za rok 2015.

 

 1. Informace o kontrole vzrostlých stromů v obcích

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o ošetření vzrostlých stromů (Lip) na pozemcích obce vč. místních částí. Zdravotní stav je dobrý, bez zjevného poškození. Stromy jsou pravidelně a vhodně udržovány odbornou firmou.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo koupi pozemku p.č. 1575, k.ú. Soběhrdy za cenu 100,- Kč/m2

 

 • Kdo je PRO schválení koupě pozemku č. 1575, k. ú. i obec Soběhrdy za cenu 100,- Kč/m2?

Hlasování: PRO – 6PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo problematiku duplicitního vlastnictví pozemku p.č. 489/17, k.ú. Soběhrdy. Po neúspěšných jednáních s majiteli a snaze nalézt smírné řešení tohoto stavu byl druhý zapsaný majitel pozemku zastupující právní kanceláří vyzván k vyjádření k návrhům obce. K datu konání zastupitelstva zatím bez reakce. Dalším jednáním s právní kanceláří pověřen starosta obce.

 

 • Starosta informoval zastupitelstvo, že obec byla přizvána do soudního řízení k určení hranice a výměry pozemku p.č. 872/5, k.ú. Soběhrdy (osada Mezihoří). Dle zpracovaného geometrického plánu řízení zasahuje i do pozemku ve vlastnictví obce.  Zastupitelstvo bere na vědomí, dalším jednáním pověřen starosta.

 

 1. Různé
 • Starosta informoval zastupitelstvo, že obec obdržela pokutu 20.000,- od Odboru životního prostředí MěÚ Benešov za nedodržení podmínek realizace výstavby kanalizačního řádu – nová výstavba lokalita Soběhrdy - Květinová (Střemoch). Obec se na základě dříve uzavřených smluv stala vlastníkem tohoto řádu. Stavbu realizoval soukromý investor, kterému byla tato pokuta přefakturována.

 

Jednání skončeno v čase 19:30

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 29. 6. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsal: Jan Šíma

 

Ověřovatelé zápisu:    J. Špaček

         M. Potůček

 

Usnesení č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 5. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/5/1 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/201
 • Usnesení č. 2016/5/2 - ZO schválilo koupi pozemku č. 1575, k. ú. i obec Soběhrdy za cenu 100,- Kč/m2

Vyvěšeno: 13. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět