A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 19:09:00

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 5/2015 ze dne 3.6.2015

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 3. 6. 2015 v 18 °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, p. Šašek, sl. Tichá, Ing. Arch. Špaček

 

Omluveni: Ing. Potůček, p. Rezek

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Schválení vyhlášky o stanovení školních obvodů

 5. Stav příjmů a výdajů k 30. 4. 2015

 6. Schválení mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy

 7. Stavební a pozemkové záležitosti

 8. Různé

 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání 

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Sobotka.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – návrh pasportu komunikací byl připraven a zveřejněn, probíhá lhůta k vyjádření. Byla uzavřena plánovací smlouva pro výstavbu komunikace na pozemku 463/30 a 365/1, k.ú. Soběhrdy. Proběhne oprava vjezdu do garáže p. Budlovského. Do dvou týdnů bude zveřejněn termín na místní šetření ohledně vyměření hranice pozemku v Žíňánkách č. 1471/1, k.ú. Žíňany, který sousedí s pozemky č. 1471/2 a 1471/5 ve vlastnictví obce.

 

4. Schválení vyhlášky o stanovení školních obvodů

Město Benešov akceptuje návrh obce na povinnosti přijmout žáky do ZŠ Karlov a ZŠ Jiráskova. Vyhláška bude řádně vyvěšena a zveřejněna na úřední desce.

 

5. Stav příjmů a výdajů k 30. 4. 2015 

Pan starosta informoval o čerpání rozpočtu k 30. 4. 3015. Příjmy činí 36,5% plánovaných, běžné výdaje 30,2% a kapitálové výdaje 46,8%. Navýšení kapitálových výdajů je způsobeno tím, že některé investiční akce nebyly rozpočtovány, protože nebylo jasné, jestli a z jakých zdrojů budou realizovány. Např. se jedná o výstavbu kabin na fotbalovém hřišti, nákup pozemků v Soběhrdech od společnosti OWO CZ s.r.o. a oprava části vodovodního řádu v Soběhrdech. Na účtu u České spořitelny je 1,7 mil. Kč, na účtu u ČNB je 0,3 mil. Kč.

 

6. Schválení mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy

Za sběr železného odpadu, který proběhl v dubnu, bylo vybráno celkem 8 940,- Kč. Sběr provedl SDH Soběhrdy, proto bylo navrženo schválit mimořádnou dotaci pro SDH Soběhrdy.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy ve výši 8 940,- Kč?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

7. Stavební a pozemkové záležitosti

žádný bod k projednání

 

8. Různé

 • Starosta informoval zastupitele o průběhu přípravy projektové dokumentace na chodníky v části Soběhrd podél komunikace II. třídy. S ohledem na možnost využití dotace v roce 2016 bude vhodné projekt upravit (např. Bezbariérový přístup) a zkusit podat žádost. Probíhá proto jednání s jiným projektantem, který má s tímto více zkušeností.
 • V minulých dnech proběhla kontrola ze Státního oblastního archivu Benešov.Zástupci SOA neshledali chyby a navrhli zastupitelstvu archivovat již uzavřené kroniky v Benešově. Kroniky by tak byly uloženy v odpovídajících podmínkách. V případě uložení kronik provede SOA jejich digitalizaci a poskytne obci v elektronické podobě. V případě potřeby bude kronika kdykoliv zapůjčena ve fyzické podobě.

 

Otázka: Kdo je PRO archivování obecních kronik v SOA Benešov?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 • P. Bartík informoval zastupitele o průběhu realizace kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech. V kabinách jsou již okna i dveře, jímka je nainstalovaná. Střešní krytina je z poloviny položená.
 • P. Šíma informoval o schůzi CHOPOS, která proběhne 26. 6.

 

Jednání skončeno v čase 18:39

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 24. 6. 2015 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Maciej Kucharsku

                                  

 

                                   František Sobotka

 

 

 

Usnesení č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 3. 6. 2015

 

 

 • Usnesení č. 2015/5/1 - ZO schválilo mimořádnou dotaci pro SDH Soběhrdy ve výši 8 940,- Kč.

 • Usnesení č. 2015/5/2 – ZO schválilo archivování obecních kronik v SOA Benešov.

Vyvěšeno: 8. 6. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět