A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:01:42

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 5/2014 ze dne 28.5.2014

Zápis č. 5/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 28.5.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski, p. Šašek, p. Rezek, p. Sobotka, Ing. Potůček, Bc. Vilímková

 

Omluveni: p. Šíma

 

Pracovníci obce: p. Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2014
 5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018
 6. Pronájem obecního domu v Žíňanech
 7. Stavba komunikace na pozemku 365/1 a 463/30, k.ú. Soběhrdy
 8. Uzavření směnné smlouvy se společností Mydlářka a.s.
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena p. Baštářová a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Šašek.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné p. Baštářová. Zápis přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – opravy místních komunikací stále probíhají, k provedení je třeba suché a teplé počasí. Opravy prolézaček budou provedeny v průběhu měsíce června.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2014

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 5/2014.

Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření č. 5/2014?

 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018

Zákon o obcích nařizuje zastupitelstvu obce stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro následující volební období. Pro obce do 500 obyvatel se počet členů vybírá v intervalu od 5 do 15 členů. Zastupitelé se shodli, že se současný stav – tj. 9 členů zastupitelstva, dlouhodobě osvědčil.

 Otázka: Kdo je PRO stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 v počtu 9 členů?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Pronájem obecního domu v Žíňanech

Na minulém zastupitelstvu byla diskutována možnost pronájmu obecního domku v Žíňanech. Vázací lhůta dotace končí 31.5.2014, poté je možné domek pronajmout. O nájem předběžně projevil zájem SDH Žíňany. Podmínky nájmu: nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky, nájem 1 Kč/ročně, nájemce hradí drobné opravy, pronajímatel hradí rozsáhlé opravy, nájemce bude mít zodpovědnost za provoz a údržbu. Obec a spolky působící na území obce budou moci domek bezplatně využívat po domluvě s nájemcem.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení záměru pronájmu obecního domu v Žíňanech?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stavba komunikace na pozemku 365/1 a 463/30, k.ú. Soběhrdy

V archivu obce byly dohledány potřebné dokumenty z doby, kdy se komunikace začala budovat. Nikde není žádná zmínka o tom, že by obce měla financovat její dokončení.

Zastupitelé se shodli na tom, že dokončení komunikace obec hradit nebude, stejně jako je nikdy nehradila u podobných případů v obci. Obec je ochotna na této komunikaci zbudovat veřejné osvětlení na svoje náklady.

 

 1. Uzavření směnné smlouvy se společností Mydlářka a.s.

Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr směny se společností Mydlářka a.s. V uplynulé lhůtě nikdo nepodal žádné námitky, směnná smlouva může být uzavřena.

 

 Otázka: Kdo je PRO schválení směny pozemku 1340/31 o výměře 883 m2, který vznikl oddělením z pozemku 1340/4, k.ú. Soběhrdy dle Geometrického plánu č. 450-4233/2014 zpracovaného společností BNGEO s.r.o. za soubor věcí nemovitých (studen, vodovodního řádu, vodojemu apod.), které tvoří Vodovod Soběhrdy „Mydlářka“, dle přiloženého návrhu smlouvy?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 1. Žádost manželů Stropnických o odprodej pozemku č. 362/3 k.ú. Soběhrdy – zamítnuto. Vzhledem k rozrůstající se zástavbě v této lokalitě není vhodné prodávat obecní pozemky. V budoucnu mohou být využity např. jako místo pro kontejnery apod.

 

 1. Majitel pozemků č. 523/3 (1079 m2), 523/5 (1093 m2) a 517/11 (435 m2 – lesní pozemek) vše k.ú. Soběhrdy nabídl obci tyto pozemky k prodeji za cenu 20 Kč/m2. Jde o pozemky v blízkosti vrtů u Phova, po kterých povede vodovodní řád a elektřina. Jelikož se jedná důležité pozemky kvůli budování vodovodu, zastupitelstvo schválilo jejich koupi. Na lesní pozemek bude muset být zpracován znalecký posudek.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení koupě pozemků č. č. 523/3 (1079 m2), 523/5 (1093 m2) a 517/11 (435 m2 – lesní pozemek) vše k.ú. Soběhrdy za cenu 20 Kč/m2?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Majitel domu č.p. 2 v Soběhrdech se rozhodl rozprodat zahradu u domu jako parcely. Obci nabídl koupi pozemku na konci Panelky (cca 500 m2). Jedná se zbořeniště stodoly, podél kterého vede cesta. Pro obec je toto místo důležité, protože kolem Panelky je minimum obecních pozemků a mohlo by být vhodně využito pro místní občany. Obec má o toto místo zájem. Dalším jednáním pověřen starosta.

 

 1. Schválení prodeje pozemku č. 273, k.ú. Soběhrdy pod trafostanicí v Mezihoří o výměře 6 m2, vzniklý dle Geometrického plánu č. 454-64/2014, který zpracovala firma Geoaxis, s.r.o. oddělením z pozemku 1570, k.ú Soběhrdy. Na výzvu reagoval jediný zájemce, souhlasí s cenou 6 000 Kč a uvedením předkupního práva pro Obec ve smlouvě.

 

 Otázka: Kdo je PRO schválení prodeje pozemku č. 273, k.ú. Soběhrdy pod trafostanicí v Mezihoří o výměře 6 m2, vzniklý dle Geometrického plánu č. 454-64/2014, který zpracovala firma Geoaxis, s.r.o. oddělením z pozemku 1570, k.ú. Soběhrdy. Cena je stanovena na 6 000 Kč. Zastupitelstvo požaduje, aby bylo v kupní smlouvě uvedeno předkupní právo pro Obec.

 

Hlasování:      PRO – 8         PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Došlá pošta, žádosti a různé
 • Středočeský kraj zaslal oficiální vyrozumění o přidělení dotace na opravu hasičárny.
 • Bude zakoupena menší fréza pro obecního zaměstnance.
 • 29. dubna 2014 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
 • V průběhu června budou posekány taluty kolem obecních komunikací.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:15.

 

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 18.6.2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

 

Zapsala: V. Baštářová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Z. Šašek

 

 

Z. Rezek

 

 

 

 Usnesení č. 5/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 28.5.2014

 

 • Usnesení č. 2014/5/1 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014
 • Usnesení č. 2014/5/2 – ZO schválilo stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 v počtu 9 členů.
 • Usnesení č. 2014/5/3 – ZO schválilo záměr pronájmu obecního domu v Žíňanech.
 • Usnesení č. 2014/5/4 – ZO schválilo směnu pozemku 1340/31 o výměře 883 m2, který vznikl oddělením z pozemku 1340/4, k.ú. Soběhrdy dle Geometrického plánu č. 450-4233/2014 zpracovaného společností BNGEO s.r.o. za soubor věcí nemovitých (studen, vodovodního řádu, vodojemu apod.), které tvoří Vodovod Soběhrdy „Mydlářka“, dle přiloženého návrhu smlouvy
 • Usnesení č. 2014/5/5 – ZO schválilo koupi pozemků č. č. 523/3 (1079 m2), 523/5 (1093 m2) a 517/11 (435 m2 – lesní pozemek) vše k.ú. Soběhrdy za cenu 20 Kč/m2
 • Usnesení č. 2014/5/6 -  ZO schválilo prodej pozemku č. 273, k.ú. Soběhrdy pod trafostanicí v Mezihoří o výměře 6 m2, vzniklý dle Geometrického plánu č. 454-64/2014, který zpracovala firma Geoaxis, s.r.o. oddělením z pozemku 1570, k.ú Soběhrdy. Cena je stanovena na 6 000 Kč. Zastupitelstvo požaduje, aby bylo v kupní smlouvě uvedeno předkupní právo pro Obec.

 

Vyvěšeno: 30. 5. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět