A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 19:09:37

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 4/2017 ze dne 26.4.2017

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 4. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek, Mgr. Kucharski

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Chodníky v Soběhrdech – informace o průběhu projektu
 5. Informace o průběhu jednání se společností SENIOR PARK
 6. Schválení návrhu mimosoudního vyrovnání soudního sporu o vlastnictví pozemku 489/17, k,ú. Soběhrdy
 7. Projednání příspěvku obce na opravu plotu kolem katolického kostela v Soběhrdech
 8. Projednání návrhu vyhlášky o nočním klidu
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Rezek, a p. Sobotka.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – k podepsání dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy Petroupim s obcí Soběhrdy dojde během následujícího měsíce.

 

4.Chodníky v Soběhrdech – informace o průběhu projektu

Probíhá zpracování projektu na chodníky v Soběhrdech podél silnice II. třídy. V projektu je zahrnuto vybudování chodníku celou obcí od fotbalového hřiště v Soběhrdech až po odbočku směrem ke Phovu. S ohledem na problematickou situaci zejména ve středu obce, kde musí být chodník řešen s různými výjimkami a odchylkami od norem, postupuje příprava a projednávání pomalu.   V současné době projekt získal souhlasná stanoviska od všech klíčových orgánů vyjma Správy silnic, se kterou je stanovisko předběžně projednáno.

V nejbližší době proběhne oslovení jednání se soukromými vlastníky tam, kde se projekt dotýká jejich pozemků. Následně bude moci být podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

 

5. Informace o průběhu jednání se společností SENIOR PARK

Od minulého zastupitelstva proběhlo jednání se společností SENIOR PARK ohledně technického řešení (dodávky vody, čištění odpadních vod apod.). Samotné technické řešení bude ještě ovlivněno návrhy projektantů a podrobnějším průzkumem místa. Nicméně platí, že investice do těchto řešení bude hradit SENIOR PARK. Další jednání proběhne ohledně změny Územního plánu.

 

6. Schválení návrhu mimosoudního vyrovnání soudního sporu o vlastnictví pozemku 489/17, k.ú. Soběhrdy

V rámci probíhajícího soudního sporu o vlastnictví pozemku 489/17, k.ú. se zastupitelstvo rozhodlo pro poslední návrh na mimosoudní vyrovnání s druhou stranou sporu. Návrh bude druhé protistraně předložen prostřednictvím právního zástupce, který obec zastupuje.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení návrhu mimosoudního vyrovnání?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

7. Projednání příspěvku obce na opravu plotu kolem katolického kostela v Soběhrdech

Zastupitelstvo projednalo žádost zástupců katolické církve ohledně příspěvku na opravu plotu kolem katolického kostela v Soběhrdech. Předběžný rozpočet činí 78 000,- Kč. Protože je katolický kostel v Soběhrdech pro obec významnou stavbou, zastupitelstvo se rozhodlo podílet se na opravě plotu úhradou části nákladů max do 50% rozpočtu, tedy max do 39 000,- Kč.  

 

Otázka:     Kdo je PRO úhradu části nákladů na opravu plotu kolem katolického kostela v Soběhrdech ve výši max 39 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

8. Projednání návrhu vyhlášky o nočním klidu

Dle ustanovení §10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je zastupitelstvo oprávněno vydávat vyhlášky regulující noční klid. Zastupitelstvo navrhuje regulovat noční klid na tradiční obecní akce, tj. Vítání léta, pálení čarodejnic, masopust, Železná bába, Pouťové odpoledne. Během těchto akcí bude noční klid mezi 3:00 a 6:00. Po projednání bude nyní návrh vyhlášky zveřejněn pro případné připomínky ze strany občanů. Zastupitelstvo o něm bude znovu jednat na dalším zasedání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení záměru vyhlášky o nočním klidu?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

9. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Město Benešov projevilo zájem odkupu pozemku č. 1528/17, k. ú. Soběhrdy o výměře 32 m2 (jedná se o část pozemku z č. 1528/14, k. ú. Soběhrdy). Na odkoupené části pozemku bude komunikace pro přístup k rodinným domům v Bedrči. Zastupitelstvo navrhuje prodej pozemku za 100,- Kč/m2, tedy 3 200,- Kč. Záměr bude řádně zveřejněn na úřední desce.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení záměru prodeje pozemku č. 1528/17, k. ú. Soběhrdy o výměře 32 m2 za cenu 3 200,- Kč, který vznikl oddělením od pozemku č. 1528/14, k. ú. Soběhrdy?

  Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 • Pan M. Ř. projevil zájem koupě pozemku č. 1459/2, k. ú. Žíňany. Zastupitelstvo se shodlo na zamítnutí nabídky – obecní pozemky je možné využívat k přístupu na okolní pozemky bez omezení.

  Otázka: Kdo je PRO prodej pozemku č. 1459/2, k. ú. Žíňany?

  Hlasování:            PRO – 0          PROTI – 9      ZDRŽEL SE – 0        

   

 • Starosta informoval o průběhu koupě lesů v Žíňánkách – kupní smlouvy byly podepsány, během následujícího měsíce bude vlastníkem lesů obec Soběhrdy.

 

10. Různé

 • Zastupitelstvo schválilo mimořádnou dotaci pro SH Soběhrdy ve výši 16 450,- Kč. Dotace je poskytnuta za sběr železného odpadu provedené pro obec členy SDH Soběhrdy v dubnu 2017.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy ve výši 16 450,- Kč?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016.

 

 • Návrh na úpravu vzhledu sálu (zavěšení fotografií apod.) – dalšími kroky pověřena sl. Tichá.

 

Jednání skončeno v čase 19:20

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 31. 5. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka                    

                                        Zdeněk Rezek

 

 

Usnesení č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 4. 2017

 • Usnesení č. 2017/4/1 - ZO schválilo návrh mimosoudního vyrovnání.
 • Usnesení č. 2017/4/2 – ZO schválilo příspěvek na opravu plotu kolem katolického kostela v Soběhrdech ve výši 39 000,- Kč.
 • Usnesení č. 2017/4/3 – ZO schválilo záměr vyhlášky o nočním klidu.
 • Usnesení č. 2017/4/4 – ZO schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy.
 • Usnesení č. 2017/4/5 – ZO schválilo záměr prodeje pozemku č. 1528/17, k. ú. Soběhrdy o výměře 32 m2 za cenu 3 200,- Kč, který vznikl oddělením od pozemku č. 1528/14, k. ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/4/6 – ZO zamítlo prodej pozemku č. 1459/2, k. ú. Žíňany.
 • Usnesení č. 2017/4/7 – ZO schválilo mimořádnou dotaci pro SDH Soběhrdy ve výši 16 450,- Kč.

Vyvěšeno: 3. 5. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět