A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:11:10

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 4/2016 ze dne 27.4.2016

Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 4. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Sobotka, p. Rezek, Ing. Arch. Špaček

Omluveni: Ing. Potůček, p. Šašek,

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Nakládání s vodou z obecního vodovodu v letních měsících
 5. Zásobování vodou ve Phově
 6. Oprava komunikace do Žíňan
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

 

Jednání:

 

1.Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Sobotka

 

3.Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Bartík. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – stavební práce v interiéru domu v Mezihoří jsou dokončeny, je podané žádost o stavební povolení na domácí ČOV

 

4.Nakládání s vodou z obecního vodovodu v letních měsících

Zastupitele projednali přehled nákladů a výnosů za odběr vody v roce 2015, výsledek vzali na vědomí. Pro rok 2016 se nebude zvyšovat cena za odběr vody. Současně zastupitele přijali usnesení o zřízení rezervního fondu na provoz vodovodu s odvodem 3% ročních příjmů.

Otázka: Kdo je PRO schválení zřízení rezervního fondu na provoz vodovodu s odvodem 3% z ročně vybraného vodného?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Zastupitelé rozhodli o zpoplatnění nadstandardního odběru a dovozu pitné vody pro jiné účely (např. napouštění bazénů) z vodních zdrojů obce. Dovoz vody bude zpoplatněn částkou 1.000,- Kč / cisterna (6m3) – cena zahrnuje objem, vody, čerpání a dopravu a platí pouze pro osady Soběhrdy, Mezihoří, Phov, Žíňany a Žíňánky.

Otázka:Kdo je PRO schválení zpoplatnění odběru a dovozu pitné vody z vodních zdrojů obce Soběhrdy pro nestandardní účely částkou 1.000,- Kč / cisterna (6m3)?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

5.Zásobování vodou ve Phově

P. Špaček seznámil zastupitele s nízkou hladinou pitné vody v některých domech v osadě Phov. Zastupitelé se shodli, že v případě nouzové situace, může obec dotčeným zajistit dovoz pitné vody k doplnění zásoby ve studni. Řešení formou vodovodu je závislé na nalezení možností financování této akce.

 

6.Oprava komunikace do Žíňan

Starosta informoval, že obec uspěla s projektem na rekonstrukci a odvodnění povrchu místní komunikace do osady Žíňany a získala dotaci na tuto akci (50% nákladů, max. 1.000.000,-. Kč). Další postup a výběrové řízení na dodavatele bude zahájen po obdržení potřebných dokumentů od poskytovatele dotace.

 

7.Stavební a pozemkové záležitosti

 • Zastupitelstvo projednalo záměr zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí – vodovodní přípojky k nemovitosti č.p. 39 přes pozemek p.č. 1458/1, k. ú. i obec Soběhrdy dle návrhu geometrického plánu zpracovaného GEODETICKÝM SDRUŽENÍM s.r.o., kpt. Olesinského 69, Příbram za úplatu 100,- Kč.

Otázka:Kdo je PRO schválení záměru zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí – vodovodní přípojky k nemovitosti č.p. 39 přes pozemek p.č. 1458/1, k. ú. i obec Soběhrdy za úplatu 100,- Kč?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo záměr pronájmu části pozemku 831/7, k. ú. Soběhrdy, osada Mezihoří o výměře 100 m2 s podmínkami pronájmu uvedené části pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za nejvyšší cenové podané nabídky za tento pronájem.

Otázka:Kdo je PRO schválení záměru pronájmu části pozemku 831/7, k. ú. Soběhrdy, osada Mezihoří o výměře 100 m2 s podmínkami pronájmu uvedené části pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za nejvyšší cenové podané nabídky za tento pronájem.

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 978, k. ú. Soběhrdy, osada Mezihoří jedinému zájemci – manž. Hradečným za nabídnutou cenu 100,- Kč / m2.

Otázka: Kdo je PRO schválení prodeje pozemku p.č. 978, k. ú. Soběhrdy, osada Mezihoří jedinému zájemci – manž. Hradečným za nabídnutou cenu 100,- Kč / m2

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnost vedení inženýrské sítě přes pozemek 1485/1, k.ú. Soběhrdy, obec Soběhrdy s majitelem – Středočeským krajem pro zajištění akce „Soběhrdy – splašková kanalizace – rozšíření přes pozemky p.č. 56, 1485/1, 41. 489/5, k. ú. Soběhrdy“, za jednorázovou úplatu 1.345,- Kč

Otázka: Kdo je PRO schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnost vedení inženýrské sítě přes pozemek 1485/1, k. ú. Soběhrdy, obec Soběhrdy s majitelem – Středočeským krajem pro zajištění akce „Soběhrdy – splašková kanalizace – rozšíření přes pozemky p.č. 56, 1485/1, 41. 489/5, k. ú. Soběhrdy“, za jednorázovou úplatu 1.345,- Kč

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

8.Různé

 • Zastupitelstvo schválilo mimořádnou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 10.000,- Kč. Dotace je poskytnuta za práce provedené pro obec členy FK Soběhrdy v dubnu 2016.

Otázka: Kdo je PRO schválení mimořádné dotace ve výši 10.000,- Kč pro Fotbalový klub Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo schválilo mimořádnou dotaci pro SDH Soběhrdy ve výši 9.400,- Kč. Dotace je poskytnuta za práce provedené pro obec členy SDH Soběhrdy v dubnu 2016.

Otázka: Kdo je PRO schválení mimořádné dotace ve výši 9.400,- Kč pro SDH Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Jednání skončeno v čase 19:30

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25. 5. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsal: Jan Šíma

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Rezek

                                František Sobotka

 

 

Usnesení č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 4. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/4/1 - ZO schválilo zřízení rezervního fondu na provoz vodovodu s odvodem 3% z ročně vybraného vodného
 • Usnesení č. 2016/4/2 - ZO schválilo zpoplatnění odběru a dovozu pitné vody z vodních zdrojů obce Soběhrdy pro nestandardní účely částkou 1.000,- Kč / cisterna (6m3)
 • Usnesení č. 2016/4/3 - ZO schválilo záměr zřízení služebnosti vedení inženýrských sítí – vodovodní přípojky k nemovitosti č.p. 39 přes pozemek p.č. 1458/1, k. ú. i obec Soběhrdy za úplatu 100,- Kč
 • Usnesení č. 2016/4/4 - ZO schválilo záměr pronájmu části pozemku 831/7, k. ú. Soběhrdy, osada Mezihoří o výměře 100 m2 s podmínkami pronájmu uvedené části pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za nejvyšší cenové podané nabídky za tento pronájem
 • Usnesení č. 2016/4/5 - ZO schválilo prodej pozemku p.č. 978, k. ú. Soběhrdy, osada Mezihoří jedinému zájemci – manž. Hradečným za nabídnutou cenu 100,- Kč / m2
 • Usnesení č. 2016/4/6 - ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnost vedení inženýrské sítě přes pozemek 1485/1, k. ú. Soběhrdy, obec Soběhrdy s majitelem – Středočeským krajem pro zajištění akce „Soběhrdy – splašková kanalizace – rozšíření přes pozemky p.č. 56, 1485/1, 41. 489/5, k. ú. Soběhrdy“, za jednorázovou úplatu 1.345,- Kč
 • Usnesení č. 2016/4/7 - ZO schválilo mimořádnou dotaci ve výši 10.000,- Kč pro Fotbalový klub Soběhrdy
 • Usnesení č. 2016/4/8 - ZO schválilo mimořádnou dotaci ve výši 9.400,- Kč pro SDH Soběhrdy

Vyvěšeno: 2. 5. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět