A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:04:05

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 4/2014 ze dne 23.4.2014

Zápis č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 23.4.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski, p. Šašek, p. Šíma, Ing. Potůček, Bc. Vilímková

 

Omluveni: p. Sobotka, p. Rezek

 

Pracovníci obce: p. Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Stavba komunikace na pozemku 365/1 a 463/30, k.ú. Soběhrdy
 5. Záměr uzavřít směnnou smlouvu se společností Mydlářka a.s.
 6. Zadání zpracování změny č.5 Územního plánu obce Soběhrdy
 7. Řešení užívání obecního domku v Žíňanech
 8. Stavební a pozemkové záležitosti
 9. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena p. Baštářová a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Šíma.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné p. Baštářová. Zápis přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – právě probíhají opravy místních komunikací, proběhla výměna vrat na býv. hasičské zbrojnici v Soběhrdech, při revizi dětských prolézaček byly zjištěny drobné nedostatky, které budou neprodleně odstraněny. Prolézačka v Soběhrdech před katolickým kostelem bude vyměněna.

 

 1. Stavba komunikace na pozemku 365/1 a 463/30, k.ú. Soběhrdy

Majitel pozemku č. 463/15 k.ú. Soběhrdy chce na svém pozemku postavit 2 rodinné domy. K tomu potřebuje, aby byla příjezdová cesta buď zkolaudovaná, nebo aby byla uzavřena plánovací smlouva o dokončení této komunikace. V tuto chvíli je komunikace pouze zpevněná, chybí jí asfaltový povrch. Investor požaduje, aby cestu dodělala obec na své náklady.

Obec dohledá dokumenty z doby, kdy se cesta začala budovat a poté bude probíhat další jednání s investorem.  

 1. Záměr uzavřít směnnou smlouvu se společností Mydlářka a.s.

Zastupitelstvo obce by rádo převzalo stávající vodovod v Soběhrdech, který je ve vlastnictví společnosti Mydlářka, do svého vlastnictví. Obec by společnosti výměnou dala část pozemku, který tvoří vjezd do areálu Mydlářky. Na základě proběhlých jednání byl vytvořen návrh směnné smlouvy, který bude řádně vyvěšen a v případě, že nebudou podány žádné námitky, bude smlouva podepsána. Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

 Otázka: Kdo je PRO schválení záměru směny pozemku 1340/31 o výměře 883 m2, který vznikl oddělením z pozemku 1340/4, k.ú. Soběhrdy dle Geometrického plánu č. 450-4233/2014 zpracovaného společností BNGEO s.r.o. za soubor věcí nemovitých (studen, vodovodního řádu, vodojemu apod.), které tvoří Vodovod Soběhrdy „Mydlářka“, dle přiloženého návrhu smlouvy?

 

Hlasování:      PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Zadání zpracování změny č. 5 Územního plánu Obce Soběhrdy

Starosta obce informoval zastupitele o došlých žádostech na změnu ÚP Obce Soběhrdy v termínu do 31.3.3014, jak bylo zveřejněno. Zároveň informoval o jednání s pořizovatelkou ÚP Obce Soběhrdy ing. Tichou a její nabídkou na pořízení změny č.5. ÚP Obce Soběhrdy. Doporučil zastupitelstvu schválit předloženou nabídku a neoslovit další zájemce o zpracování změny č.5. ÚP Soběhrdy z důvodu předchozích velmi dobrých zkušeností při zpracování předchozích změn ÚP a znalosti místních podmínek a okolností ze strany ing.Tiché.

 

 Otázka: Kdo je PRO schválení pořízení změny č.5 ÚP Obce Soběhrdy dle přiloženého usnesení?

 

Hlasování:      PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Řešení užívání obecního domku v Žíňanech

Vázací lhůta dotace na rekonstrukci obecního domku v Žíňanech končí 31.5.2014. Poté bude možné domek pronajmout. O nájem projevil zájem Sbor dobrovolných hasičů v Žíňanech. SDH navrhl podmínky nájmu. SDH bude mít zodpovědnost za provoz, údržbu a běžné opravy. Obec bude hradit velké opravy. Obec a spolky působící na území obce budou moci domek bezplatně využívat po domluvě s SDH. Nájemné bude stanoveno symbolicky. Doba nájmu bude stanovena jako neurčitá s dvouletou výpovědní lhůtou. Návrh smlouvy připraví právní zástupce obce.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 1. Žádost společnosti ČEZ o odprodej pozemku č. 273, k.ú. Soběhrdy pod trafostanicí v Mezihoří o výměře 6 m2, vzniklý dle Geometrického plánu č. 454-64/2014, který zpracovala firma Geoaxis, s.r.o. oddělením z pozemku 1570, k.ú Soběhrdy- Zastupitelstvo požaduje, aby bylo v kupní smlouvě uvedeno předkupní právo pro Obec. Minimální cena je stanovena na 6 000 Kč.

 

 Otázka: Kdo je PRO schválení záměru prodeje pozemku č. 273, k.ú. Soběhrdy pod trafostanicí v Mezihoří o výměře 6 m2, vzniklý dle Geometrického plánu č. 454-64/2014, který zpracovala firma Geoaxis, s.r.o. oddělením z pozemku 1570, k.ú. Soběhrdy. Minimální cena je stanovena na 6 000 Kč. Zastupitelstvo požaduje, aby bylo v kupní smlouvě uvedeno předkupní právo pro Obec.

 

Hlasování:      PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Žádost manželů Soudkových o odprodej pozemku č. 2558/10 k.ú. Žíňany v Žíňánkách – zamítnuto. Je nutné nejprve vyřešit příjezd k nemovitosti č.p. 7.

 

 1. Došlá pošta, žádosti a různé
 • Budou provedeny bezpečnostní řezy na velkých stromech ve vlastnictví obce.
 • Od roku 2015 bude zvýšen příspěvek svazku obcí BENE-BUS o 20 Kč na 190 Kč/obyv.
 • Starosta upozorňuje na blížící se komunální volby. V červenci nebo v srpnu se budou registrovat kandidátky, starosta apeluje na zástupce všech spolků, aby probraly případnou kandidaturu svých členů.
 • Bude provedena aktualizace pojistných smluv.
 • Na oslavy dne dětí 1. června jsou objednány 2 divadelní přestavení – O Perníkové chaloupce pro menší děti a Úžasné divadlo fyziky pro větší děti.

 

 

 

Jednání skončeno v čase 19:20.

  

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 28.5.2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

 

Zapsala: V. Baštářová

 

 

Ověřovatelé zápisu:    M. Kucharski

 

J. Šíma

 

 

Usnesení č. 4/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 23.4.2014

 

 • Usnesení č. 2014/4/1 – ZO schválilo záměr směny pozemku 1340/31 o výměře 883 m2, který vznikl oddělením z pozemku 1340/4, k.ú. Soběhrdy dle Geometrického plánu č. 450-4233/2014 zpracovaného společností BNGEO s.r.o. za soubor věcí nemovitých (studen, vodovodního řádu, vodojemu apod.), které tvoří Vodovod Soběhrdy „Mydlářka“, dle přiloženého návrhu smlouvy
 • Usnesení č. 2014/4/2 -  ZO schválilo záměr prodeje pozemku č. 273, k.ú. Soběhrdy pod trafostanicí v Mezihoří o výměře 6 m2, vzniklý dle Geometrického plánu č. 454-64/2014, který zpracovala firma Geoaxis, s.r.o. oddělením z pozemku 1570, k.ú Soběhrdy. Minimální cena je stanovena na 6 000 Kč. Zastupitelstvo požaduje, aby bylo v kupní smlouvě uvedeno předkupní právo pro Obec.
 • Usnesení č. 2014/4/3 -  ZO schválilo pořízení změny č.5 ÚP Soběhrdy dle přiloženého usnesení

 

Usnesení o pořízení změny Územního plánu Obce Soběhrdy č. 5

Návrh směnné smlouvy se společností Mydlářka

Geometrický plán ke směně

Vyvěšeno: 29. 4. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět