A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 19:17:11

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 3/2017 ze dne 29.3.2017

Zápis č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 3. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek

Omluveni:  sl. Tichá

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 5. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí Petroupim a související vyhlášky
 6. Poskytnutí příspěvku na provoz školky MŠ Archa v Petroupimi
 7. Informace o průběhu jednání se společností SENIOR PARK
 8. Organizace jarní brigády na úklid okolí 8. 4. 2017
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Různé

 

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu jednání navrhl zařadit bod Rozpočtové opatření č. 1/2017

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé p. Šašek a Mgr. Kucharski.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2017

Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem rozpočtového patření č. 1/20107. Rozpočtové opatření  č. 1/2017 je přílohou tohoto zápisu a je zveřejněno na úřední desce.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 1/2017?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí Petroupim a související vyhlášky

Zastupitelstvo projednalo dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí Petroupim a znění související vyhlášky č. 2/2107.

 

Otázka:  Kdo je PRO schválení vyhlášky č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Petroupim?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí Petroupim?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0     

 

 1. Poskytnutí příspěvku na provoz školky MŠ Archa v Petroupimi

Zastupitelstvo projednalo žádost MŠ Archa Petroupim o příspěvek na provoz. Toto předškolní zařízení navštěvuje několik dětí z obce.

 

Kdo je PRO schválení příspěvku na činnost MŠ Archa Petroupim ve výši 5.000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

  

 1. Informace o průběhu jednání se společností SENIOR PARK

Starosta informoval o průběhu dalšího jednání o prodeji pozemků – příprava smluvní dokumentace, podmínek prodeje a následných krocích k zahájení změny územního plánu. Vzato na vědomí.

 

 1. Organizace jarní brigády na úklid okolí 8.4.2017

Zajištění společné brigády projednáno, organizačně pokryto v jednotlivých obcích vč. odvozu odpadu.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

 

 • Zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti vedeni inženýrských sítí (elektro)  na pozemcích p.č. 1460/3 a 1460/4, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří s ČEZ Distribuce.

 

Kdo je PRO uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 1460/3 a 1460/4, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří ?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo žádost o vyjádření k záměru realizace čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích 43/3, 1220/1 a1485/10 k.ú. Soběhrdy v rámci zjišťovacího řízení a pověřilo starostu k vydání souhlasného stanoviska k tomuto záměru.

 

 1. Různé

 

 • Zastupitelstvo vzalo na vědomí schválený rozpočet DSO BENEBUS na rok 2017 vč. Střednědobého výhledu na období 2018 – 2020.
 • Zastupitelstvo projednalo požadavek na úpravu povrchu vnitřní komunikace kolem bytovky v Soběhrdech a stížnost na časté dlouhodobé parkování na komunikacích v této lokalitě, které omezuje průjezd vozidel. Řešením pověřen starosta.

 

Jednání skončeno v čase 19:15.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 26. 4. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsal: Jan Šíma

Ověřovatelé zápisu:    Maciej Kucharski                        

                                       Zdeněk Šašek

 

Usnesení č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29.3.2017

 • Usnesení č. 2017/3/1 - ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017.
 • Usnesení č. 2017/3/2 – ZO schválilo vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Petroupim.
 • Usnesení č. 2017/3/3 – ZO schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí Petroupim
 • Usnesení č. 2017/3/4 – ZO schválilo příspěvek na činnost MŠ Archa Petroupim ve výši 5.000 ,- Kč.
 • Usnesení č. 2017/3/5 – ZO schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích 1460/3 a 1460/4, k.ú. Soběhrdy, osada Mezihoří

Vyvěšeno: 18. 4. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět