A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:53:33

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 2/2016 ze dne 24.2.2016

Zápis č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 24. 2. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Rezek, p. Šašek, Ing. Arch. Špaček

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

1.      Zahájení jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

3.      Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

4.      Schválení podání žádosti o dotace na opravu hřbitova v Soběhrdech

5.      Návrh označení ulic v Soběhrdech

6.      Pořízení změny č. 6 Územního plánu Soběhrdy

7.      Projednání záměru koupě nemovitosti v Mezihoří

8.      Stavební a pozemkové záležitosti

9.      Různé

 

Jednání:

 

 1.         Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2.        Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Špaček.

 

3.        Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – proběhla schůzka s projektantem p. Hájkem, který dokončí projekt rekonstrukce KD Mezihoří tak, aby mohla být podána žádost na stavební povolení. Žádost obce Kozmice o zajištění ochrany obyvatelstva byla zamítnuta.

 

4.      Schválení podání žádosti o dotace na opravu hřbitova v Soběhrdech

Zastupitelé se shodli na podání žádosti o dotace na opravu hřbitovní zdi evangelického hřbitova v Soběhrdech. Rozpočet na opravu zdi je cca 500 000,- Kč, přičemž spoluúčast obce je 5%, tedy asi 25 000,- Kč. Dotaci poskytuje Ministerstvo zemědělství.

Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na opravu hřbitova v Soběhrdech  a zároveň je PRO spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

5.      Návrh označení ulic v Soběhrdech

Označení ulic je administrativně náročný proces, který by navíc donutil všechny občany obce k výměně občanských průkazů a všechny podnikatele v obci ke změně firemních sídel. Návrh byl tedy zamítnut.

 

6.      Pořízení změny č. 6 Územního plánu obce Soběhrdy

Pro překlopení stávajícího územního plánu do nové, digitální podoby je třeba úprava některých regulativů tak, aby byly v souladu s aktuálně platnou legislativou. Nejdříve je tedy třeba pořídit změnu č. 6 Územního plánu obce a poté proběhne digitalizace celého Územního plánu obce. Náklady na pořízení změny č.6 územního plánu uhradí vlastníci pozemků, kterých se změna týká. Se všemi vlastníky je to projednáno.

Otázka: Kdo je PRO pořízení změny č.6 Územního plánu Obce Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

7.      Projednání záměru koupě nemovitosti v Mezihoří

Jedná se o dům č.p.31 v Mezihoří. Před nastěhováním nájemníků je třeba zajistit čističku odpadních vod a koupelnu.

 

Otázka: Kdo je PRO koupi domu č.p. 31 v Mezihoří za cenu 350 000,-Kč?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

8.      Stavební a pozemkové záležitosti

·         Žádný bod k projednání.

 

9.      Různé

 •          Na začátku března proběhne revize dětských prolézaček.
 •          V únoru proběhla brigáda na čištění rybníka v Soběhrdech. Další postup bude zvolen po konzultaci s ZO ČSOP Vlašim.
 •          V neděli 3. 4. se v KD Mezihoří od 15:00 hod. uskuteční představení pro děti Divadélka Kocábka s názvem „To budete čubrnět“.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:15

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 30. 3. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Rezek

                                   Jan Špaček

 

 

Usnesení č. 2/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 24. 2. 2016

 

·         Usnesení č. 2016/2/1 - ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu hřbitova v Soběhrdech a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů.

·         Usnesení č. 2016/2/3 – ZO schválilo koupi domu č. p. 31 v Mezihoří.

 

ZASTUPITELSTVO  OBCE   SOBĚHRDY

U S N E S E N Í   č. 2016/2/2

zastupitelstva  obce  Soběhrdy

ze dne  24.2. 2016

                            

o pořízení  zm. č. 6 ÚPO Soběhrdy

zastupitelstvo obce:

podle  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  a dle  § 6 odst. (5), § 44, zákona č. 186/2006 Sb., (SZ -stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 1. rozhodlo o pořízenízm. č. 6 ÚPOSoběhrdy

 2. konstatuje, že pořízenízm. č. 6 ÚPO jena návrh občanů obce, a na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, dle §44 písm. c) a d)SZ

 3. posoudilo žádosti navrhovatelů, a rozhodlo, které žádosti budou do změnyzařazeny – zařazena bude žádost změnyz krajinné zóny produkční na zónu farmářských chovů východně od Soběhrd ve volné krajině, pro Žíňany poz. 76/1 kú Žíňany změna funkce uvnitř zastavěného území z výr. zóny zemědělské na smíšenou zónu, dále pro Mezihoří část poz. 985/2 kú Soběhrdy – západní část se vrací do volné krajiny, JV část tohoto pozemku se přičleňuje k zastavitelným plochám s funkcí smíšenou

 4. určilo zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 6 odst. 5 písm. f SZ. Jméno určeného zastupitele: Pavel Bartík

 5. konstatovalo, že určený zastupitel prověřil splnění kvalifikačních požadavků paníing.arch. Ivany Tichépro územně-plánovací činnost (doklad o vykonání zkoušek zvl. způsobilosti, autorizační oprávnění ČKA)

 6. schvaluje fyzickou osobu oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti – paní ing.arch. Ivanu Tichou, se kterou bude uzavřena smlouva k výkonu územně-plánovací činnosti

 7. starosta informuje o jednání ZO úřad územního plánování

 8. starosta informujenavrhovatele (občany, kteří žádali o změnu) o tom, jak jejich žádost ZO posoudilo, a zda jejich žádosti bylo vyhověno

Vyvěšeno: 29. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět