A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:55:57

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 2/2015 ze dne 25.2.2015

Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 2. 2015 v 18 °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, Ing. Potůček, p. Šašek, sl. Tichá, p. Rezek, Ing. Špaček

 

Omluveni: p. Sobotka

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Hosté: p.Václav Pošmurný - Posázaví, o.p.s., p.Bohuslava Zemanová - Posázaví, o.p.s., p.Miroslav Kratochvíl - Chopos

 

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Strategie rozvoje regionu Posázaví na období 2014 – 2020 – představení strategie zástupci Posázaví o.p.s.

 5. Projednání poskytnutí příspěvku společnosti Posázaví o.p.s.

 6. Schválení dodatku k úvěrové smlouvě u České spořitelny

 7. Změna č. 5 ÚP obce Soběhrdy – informace o průběhu projednávání

 8. Projednání žádostí o dotace z programu Středočeského kraje

 9. Realizace projektu „Pasportizace komunikací“

 10. Dokončení komunikace na pozemku 463/30, k.ú. Soběhrdy, obec Soběhrdy

 11. Stavební a pozemkové záležitosti

 12. < >

  Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 13. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Šašek.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

  Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – osvětlení na farmě p. Proučila bylo zhasnuto. P. Šíma informoval o záměru firmy Dráb, s.r.o.: firma s návrhem zastupitelstva (tedy zajistit stavební povolení a projekt na zatrubnění rokle na okraji Soběhrd) souhlasí a zajistí tedy potřebnou dokumentaci a povolení. Vypracovaný projekt předloží na Odboru životního prostředí MěÚ v Benešově. O dalších krocích bude zastupitelstvo informováno.

   

   

 2. Strategie rozvoje regionu Posázaví na období 2014 – 2020 – představení strategie zástupci Posázaví o.p.s.

Zástupci společnosti Posázaví o.p.s. představili zastupitelům Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020. Zastupitelé se seznámili s plánem na zmíněné období. Cílem strategie Posázaví o.p.s. je především rozvoj a ochrana přírody, podpora infrastruktury či podpora spolkové činnosti občanů a zejména získání dotací v těchto oblastech. Zastupitelstvo Obce Soběhrdy souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014-2020 na svém správním území.

 

Otázka: Kdo souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020 na správním území obce Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Projednání poskytnutí příspěvku společnosti Posázaví o.p.s.

  Zastupitelé projednali poskytnutí příspěvku společnosti Posázaví o.p.s., protože společnost aktivně napomáhá obci se získáním dotací. Byla navržena částka 50,- Kč na jednoho obyvatele, tedy 19 450,- Kč.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. ve výši 50,- Kč za jednoho obyvatele?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě 218-019-13 u České spořitelny

  Úvěrová smlouva ukládala obci do 31. 12. 2015 oddělit z pozemků pod fotbalovým hřištěm nevyužitou část a nabídnout ji k prodeji. Tento proces však probíhá pomaleji, než se očekávalo, proto bylo navrženo prodloužit termín podmínky do 31. 12. 2016.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě 218-019-13 u České spořitelny?

  Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 2. Změna č. 5 ÚP obce Soběhrdy – informace o průběhu projednávání

  Pan Bartík informoval zastupitele, že Krajský úřad Středočeského kraje vyjádřil souhlasné stanovisko ke změně č. 5 ÚP obce Soběhrdy. Veřejné projednávání proběhne 17. 3. 2015 v 10:00 v kanceláři OÚ Soběhrdy. Vyhlášení veřejného projednávání bylo standardním způsobem zveřejněno na úřední desce obce.

 3. Projednání žádostí o dotace z programu Středočeského kraje

  Zastupitelstvo obce projednalo podání žádostí o dotace z fondů vyhlášených Středočeským krajem.

   

  Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště U lesíka v Soběhrdech” z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Panelka v Soběhrdech” z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Projednání projektu „Pasportizace komunikací“

  Dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích jsou obce povinny provést tzv. pasportizaci komunikací. Pan Bartík předložil zastupitelům projekt, který vytvořil Ing. Jiří Šlechta v Netvořicích. Po zadání poptávky vytvořil p. Šlechta cenovou nabídku ve výši 38 000,- Kč. Vzhledem ke kladným zkušenostem s p. Šlechtou p. Bartík navrhuje cenovou nabídku přijmout a pověřit provedením projektu „Pasportizace komunikací“ Ing. Jiřího Šlechtu.

   

  Otázka: Kdo je PRO zadání vyhotovení projektu „Pasportizace komunikací“ Ing. Jiřím Šlechtou za cenu 38 000 Kč?

  Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 2. Dokončení komunikace na pozemku 463/30, k.ú. Soběhrdy, obec Soběhrdy

Pan Bartík informoval zastupitele o žádosti vlastníka sousední parcely o spolupráci při dokončení komunikace na pozemku 463/30, k.ú. Soběhrdy. Jde o záležitost z minulých letech, kdy bylo předchozími zastupitelstvy zastáváno stanovisko, že by se obec finančně na dokončení komunikace neměla podílet. Po diskusi se zastupitelé shodli na tom, že komunikaci budou užívat i další občané, než vlastníci nových parcel a rozhodli se stanovisko změnit. Obec přispěje na dokončení komunikace částkou 50 000,- Kč. Zbytek nákladů na dokončení komunikace ponesou vlastníci nových parcel na Střemochu s tím, že bude se všemi jednáno o uzavření tzv. plánovací smlouvy. Uzavření plánovací smlouvy musí být realizováno se všemi účastníky zároveň, aby bylo dokončení komunikace zajištěno.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

 2. Schválení směny pozemků s panem Proučilem dle zveřejněného záměru. Jedná se o pozemek č. 1164/10 o výměře 306m2 a pozemek č. 1164/12 o výměře 282 m2. K záměru nebyly v době zveřejnění předloženy žádné připomínky či jiné návrhy. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce p.Šímu podpisem směnné smlouvy.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení směny pozemků č. 1164/10, k.ú. Soběhrdy, trvalý travní porost, o výměře 306 m2 ve vlastnictví manželů Proučilových za pozemek č. 1164/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 282 m2, trvalý travní porost, ve vlastnictví Obce Soběhrdy?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Schválení pronájmu části plochy fasády vodojemu na Střemochu pro umístění antény firmy Secar Bohemia, a.s. dle zveřejněného záměru. Cena pronájmu je stanovena na 20 000,- Kč za rok. K záměru nebyly v době zveřejnění předloženy žádné připomínky či jiné návrhy.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení pronájmu části plochy fasády vodojemu na Střemochu (stavba na pozemku 463/56, k.ú. Soběhrdy) za účelem umístění antény?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • P. Bartík informoval zastupitele, že proběhlo jednání s vlastníkem pozemků v centrální části Soběhrd o části pozemku st. 3/2 o výměře 350m2 od firmy OWO CZ, s.r.o. v blízkosti domu č.p. 2 v Soběhrdech. Cena za pozemek č. 1576, k.ú. Soběhrdy, o výměře 350 m2 a pozemku č. 1574, k.ú. Soběhrdy o výměře 108m2 byla vyčíslena na 175 000,- Kč.

   

  Otázka: Kdo je PRO koupi pozemku č. 1576, k.ú. Soběhrdy, o výměře 350 m2 a pozemku č. 1574, k.ú. Soběhrdy o výměře 108m2 za cenu 175 000,- Kč?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 

 1. < >

  Pan Bohata žádá zastupitelstvo o dočasné odložení dřeva a stavebního materiálu na nevyužívanou obecní komunikaci – schváleno.

 2. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet svazku obcí CHOPOS na rok 2015.

 3. Pan Mikolášek žádá zastupitele o možnost umístění kontejnerů na bio odpad v Soběhrdech. Jedná se projekt podporovaný dotacemi, proto by byl bioodpad vyvážen zdarma. Dále pan Mikolášek žádá zastupitele o navržení místa umístění kompostárny v blízkosti obce. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že v okolí obce nejsou vhodné pozemky ve vlastnictví obce pro výstavbu kompostárny

 4. Pan Bartík informoval zastupitele, že v průběhu března začne stavba kabin na hřišti v Soběhrdech, jak bylo schváleno na minulém jednání.

 5. Zastupitelstvo schválilo mimořádnou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč. Jedná se o nájemné plynoucí z reklamy firmy UVT, s.r.o. na fotbalovém hřišti v Soběhrdech.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení mimořádné dotace ve výši 3 000 Kč pro Fotbalový klub Soběhrdy?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 6. Termín jarní brigády bude zveřejněn po dohodě s obcemi Petroupim a Bedrč.

 7. Pan Šíma podal návrh na stržení navršených krajnic podél silnic v Mezihoří a Žíňanech. Provedení bude objednáno u dodavatele.

 

Jednání skončeno v čase 20:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25. 3. 2015 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Šašek

                                  

 

                                   Zdeněk Rezek

 

 

 

 

 

Usnesení č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 2. 2015

                       

 

 • Usnesení č. 2015/2/1 - Zastupitelstvo Soběhrdy souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014 – 2020 na svém správním území

 • Usnesení č. 2015/2/2 - ZO schválilo udělení finančního příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. ve výši 50 Kč na obyvatele.

 • Usnesení č. 2015/2/3 – ZO schválilo dodatek č 2 k úvěrové smlouvě u České spořitelny.
 • Usnesení č. 2015/2/4 - Zastupitelstvo obce Soběhrdy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště U lesíka v Soběhrdech” z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

 • Usnesení č. 2015/2/5 - Zastupitelstvo obce Soběhrdy schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Panelka v Soběhrdech” z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

 • Usnesení č. 2015/2/6 – ZO schválilo cenovou nabídku Ing. Šlechty na provedení „pasportizace komunikací“ ve výši 38 000,- Kč.
 •  Usnesení č. 2015/2/7 – ZO schválilo směnu pozemků č. 1164/10, k.ú. Soběhrdy, trvalý travní porost, o výměře 306 m2 ve vlastnictví manželů Proučilových za pozemek č. 1164/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 282 m2, trvalý travní porost, ve vlastnictví Obce Soběhrdy
 • Usnesení č. 2015/2/8 – ZO schválilo firmě Secar Bohemia s.r.o. pronájem části plochy fasády vodojemu na Střemochu (stavba na pozemku 463/56, k.ú. Soběhrdy) za účelem umístění antény.
 • Usnesení č. 2015/2/9 – ZO schválilo koupi pozemků č. 1576, k.ú. Soběhrdy, o výměře 350 m2 a č. 1574, k.ú. Soběhrdy o výměře 108m2 za cenu 175 000,- Kč.
 • Usnesení č. 2015/2/10 – ZO schválilo poskytnutí mimořádné dotace 3 000 Kč za reklamu umístěnou na hřišti v Soběhrdech

Vyvěšeno: 2. 3. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět