A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:55:42

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 2/2014 ze dne 26.2.2014

Zápis č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 26.2.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski, p. Šašek, p. Sobotka, p. Šíma, Ing. Potůček, p. Rezek

 

Nepřítomní zastupitelé: Bc. Vilímková (omluvena)

 

Pracovníci obce: p. Vosická

 

Hosté: p. Řepásek

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Výběr nového zaměstnance obce
 5. Rozpočtové opatření č. 2
 6. Souhlas obce se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020
 7. Rekonstrukce objektu staré hasičské zbrojnice v Soběhrdech
 8. Provedení průzkumného vrtu u hřiště v Soběhrdech
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

            Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena p. Baštářová a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Rezek.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné p. Baštářová. Zápis přijat bez připomínek.

 

 1. Výběr nového zaměstnance obce

Při minulém jednání zastupitelstva byl vybrán nový zaměstnanec pro provádění drobných oprav a údržby. Vybraný uchazeč ale práci bezprostředně po přijetí odmítl. Bylo vypsáno další výběrové řízení s totožnými podmínkami, na které reagovali stejní zájemci jako v prvním kole.

Zastupitelé se shodli na nejvhodnějším kandidátovi – panu J.B., starosta dojedná podmínky nástupu a zahájení pracovního poměru.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2/2014.

Otázka: Kdo je pro schválení rozpočtového opatření č. 2/2014?

 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Souhlas obce se zařazením do správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020 

Zařazením správního území obce Soběhrdy do území působnosti MAS Posázaví se dosáhne toho, že území obce Soběhrdy bude zahrnuto ve zpracovávaných rozvojových strategiích tohoto regionu. Toto bývá velmi často jednou z podmínek pro přidělení nejrůznější dotací. V období 2007 – 2013 bylo správní území obce Soběhrdy také zařazeno do území působnosti MAS Posázaví.

 

Otázka: Kdo je pro udělení souhlasu se zařazením správního území obce Soběhrdy do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020? Kdo je pro pověření starosty podpisem schvalovacího protokolu?

 

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Rekonstrukce objektu staré hasičské zbrojnice v Soběhrdech

Pro provedení rekonstrukce je vyhotovena potřebná dokumentace. Zastupitelé se shodli, že vzhledem ke zdlouhavému výběru nového zaměstnance bude jednodušší rekonstrukci provést dodavatelsky. Budou vybourány vnitřní příčky, otvor pro vrata, jejich osazení a začištění. Stavební náklady jsou odhadovány na cca 40 000 Kč, náklady na výrobu vrat cca 20 000 Kč.

 

 1. Provedení průzkumného vrtu u hřiště v Soběhrdech

Na podzim 2013 byla podána žádost o dotaci na vybudování zázemí (kabin) na fotbalovém hřišti. Výsledek dotačního řízení zatím není znám, nicméně se nyní připravují podklady pro stavební povolení, abychom předešli případným zdržením. Pro udělení stavebního povolení je nutné mít proveden průzkumný vrt pro studnu. Tento vrt byl proveden, byl nalezen dostatečně silný zdroj vody. Nyní bude zpracován projekt pro stavební povolení pro vybudování studny. Celkové náklady na vybudování studny a potřebné dokumentace budou cca 70 000 Kč. V případě přidělení dotace budou tyto náklady uznatelné v rámci dotace.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
  1. Schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017153 za účelem přivedení elektřiny k pozemku č. 33, k.ú. Soběhrdy. Věcné břemeno se bude vztahovat na pozemek 489/5, k.ú. Soběhrdy, který je ve vlastnictví Obce Soběhrdy.

Otázka: Kdo je pro schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017153 za účelem přivedení elektřiny k pozemku č. 33, k.ú. Soběhrdy? Věcné břemeno se bude vztahovat na pozemek 489/5, k.ú. Soběhrdy, který je ve vlastnictví Obce Soběhrdy.

Hlasování: PRO –8  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 1. Žádost společnosti ČEZ o odprodej pozemku pod trafostanicí v Mezihoří za hasičárnou, geometrický plán zpracuje ČEZ – předběžně odsouhlaseno, po zpracování geometrického plánu bude řádně vyvěšen záměr prodeje tohoto pozemku.

 

 1. Došlá pošta, žádosti a různé
 • Veřejná schůze je naplánována na 12. dubna 2014 od 18:00 hod v Restauraci U Železného dědka v Soběhrdech.
 • Žádost o proplacení nákladů na opravu laku na zásahovém vozidle SDH  - cca 8 000 Kč – odsouhlaseno.
 • Na jaře bude provedena oprava obecních cest.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:00.

 

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 26.3.2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

 

Zapsala: V. Baštářová

 

 

Ověřovatelé zápisu:    F. Sobotka

 

Z. Rezek

 

 

 

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 26.2.2014

 

 • Usnesení č. 2014/02/1 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.
 • Usnesení č. 2014/02/2 - zařazení správního území obce Soběhrdy do území působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020. ZO pověřuje starostu podpisem schvalovacího protokolu.
 • Usnesení č. 2014/02/3 – ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017153 za účelem přivedení elektřiny k pozemku č. 33, k.ú. Soběhrdy. Věcné břemeno se bude vztahovat na pozemek 489/5, k.ú. Soběhrdy, který je ve vlastnictví Obce Soběhrdy.

Vyvěšeno: 1. 3. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět