A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:57:28

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 12/2017 ze dne 20.12.2017

Zápis č. 12/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 20. 12. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, p. Rezek, p. Šašek, p. Potůček

Omluveni: Ing. Arch. Špaček

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy
 5. Schválení rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2018
 6. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 7. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad
 8. Projednání nabídky na koupi lesních pozemků
 9. Projednání žádosti SDH Soběhrdy o poskytnutí finančního příspěvku na nákup techniky pro zásahovou jednotku obce
 10. Projednání žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
 11. Projednání žádosti Posázaví o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
 12. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 13. Stavební a pozemkové záležitosti
 14. Různé

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Navrhl zařadit do programu body „Odměňování zastupitelů v roce 2018“ a „Projednání návrhu na zavezení rokle v oblasti u lesíka v Soběhrdech“.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Potůček a p. Kucharski.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – smlouvy týkající se koupě pozemků na komunikaci mezi Phovem a Mezihořím byly podepsány. Proběhlo projednání změny územního plánu  pro dotčené orgány – čeká se na vyjádření dotčených orgánů a následně bude změna vypsán termín projednání pro veřejnost.

 

 1. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy

Zastupitelé schválili návrh rozpočtového výhledu Obce Soběhrdy pro roky 2018 – 2020, který byl na předcházejícím zasedání zastupitelstva projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku.

Otázka: Kdo je PRO schválení střednědobého výhledu Obce Soběhrdy pro roky 2018 -2020 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2018

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2018, který byl na předchozím zasedání zastupitelstva projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku. Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Přebytek rozpočtu bude použit pro splátku úvěrů z předchozích let. Rozpočet je schválen v paragrafovém znění. Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením změn v jednotlivých položkách.

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2018?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Otázka: Kdo je PRO schválení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad.

Otázka: Kdo je PRO schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Projednání nabídky na koupi lesních pozemků

Zastupitelstvo projednalo nabídku na koupi lesních pozemků. Lesy se nachází v sousedství s obecními lesními pozemky. Jedná se o následující pozemky:

Ÿ p.č. 1246 o rozloze 1708 m2  a  p.č. 1311 o rozloze 1025 m2, vše k.ú. Soběhrdy

Ÿ p.č. 259 o rozloze 1707 m2 a p.č. 380/11 o rozloze 1367 m2, vše k.ú. Petroupim

Celková výměra nabízených pozemků je 5 807 m2, přičemž celková kupní cena je 150 000,- Kč.

Otázka: Kdo je PRO koupi lesních pozemků č. 1246, k.ú. Soběhrdy, o rozloze 1708 m2, č. 1311, k. ú. Soběhrdy, o rozloze 1025 m2, č. 259, k.ú. Petroupim, o rozloze 1707 m2 a č. 380/11, k.ú Petroupim, o rozloze 1367 m2 za celkovou kupní cenu 150 000 Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Projednání žádosti SDH Soběhrdy o poskytnutí finančního příspěvku na nákup techniky pro zásahovou jednotku obce

Zastupitelstvo projednalo žádost SDH Soběhrdy poskytnutí finančního příspěvku na nákup techniky pro zásahovou jednotku obce, která je nutnou součástí výbavy JPO 3 (Jednotka požární ochrany), kam SDH Soběhrdy patří. Zastupitelstvo se shodlo na finančním příspěvku ve výši 45 000,- Kč.

        Otázka: Kdo je PRO schválení finančního příspěvku na nákup techniky pro              zásahovou jednotku obce ve výši 45 000,-Kč?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Projednání žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o poskytnutí finančního příspěvku na činnost

Zastupitelstvo projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o poskytnutí finančního příspěvku na činnost – zamítnuto.

 

 1. Projednání žádosti Posázaví o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku na činnost

Zastupitelstvo projednalo žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku na činnost. Po diskuzi v zastupitelstvu bylo navrženo poskytnout společnosti příspěvek ve výši 10 000,- Kč.

Otázka: Kdo je PRO poskytnutí finančního příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. na činnost ve výši 10 000,- Kč?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2017

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 5/2017

       Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 5/2017?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Odměňování zastupitelů v roce 2018

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, umožňuje obcím zvýšit odměny zastupitelů od 1. 1. 2018. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že odměny budou ponechány ve stávající výši.

 

 1. Projednání návrhu na zavezení rokle v oblasti u lesíka v Soběhrdech

Zastupitelé projednali návrh na zavezení rokle v Soběhrdech, v oblasti „U lesíka“. Původní návrh zavést celou rokli byl zamítnut z důvodů vysoké prašnosti a hlučnosti. Zastupitelé navrhují zavést prostor pouze v horní třetině, tedy v blízkosti malého hřiště, až k úrovni studní. Dalším jednáním pověřen p. Bartík.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 •  Návrh na pronájem části stodoly ve Phově

Obec nemá dostatek prostor pro skladování techniky, materiálu apod. Starosta informoval o možnosti pronájmu části stodolyna pozemku st. 44, k.ú. Soběhrdy, osada Phov. Jde o stodolu u čp. 1. Zastupitelstvo se shodlo na přijetí nabídky pana J.Š. na pronájem části stodoly. Nabídnutá cena za pronájem části stodoly je 20 000 Kč ročně.

Otázka: Kdo je PRO schválení pronájmu části stodoly na pozemku st.44, k.ú. Soběhrdy za nájemné 20 000 Kč ročně?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Chopos na rok 2018.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018.
 • DC Mezihoří žádá schválení účelové dotace ve výši 3 000,- Kč.

Otázka: Kdo je PRO schválení účelové dotace pro DC Mezihoří ve výši 3 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Jednání skončeno v čase 19:00

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 31.1.2018 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ v Soběhrdech

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Miloslav Potůček                  

                                        Maciej Kucharski

 

Usnesení č. 12/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 20. 12. 2017

 

 • Usnesení č. 2017/12/1 - ZO schválilo střednědobý výhled Obce Soběhrdy pro roky 2018 -2020.
 • Usnesení č. 2017/12/2 – ZO schválilo rozpočet Obce Soběhrdy pro rok 2018.
 • Usnesení č. 2017/12/3 – ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Usnesení č. 2017/12/4 – ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad.
 • Usnesení č. 2017/12/5 – ZO schválilo koupi lesních pozemků č. 1246, k.ú. Soběhrdy, o rozloze 1708 m2, č. 1311, k. ú. Soběhrdy, o rozloze 1025 m2, č. 259, k.ú. Petroupim, o rozloze 1707 m2 a č. 380/11, k.ú Petroupim, o rozloze 1367 m2 za kupní cenu 150 000 Kč.
 • Usnesení č. 2017/12/6 – ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku na nákup techniky pro zásahovou jednotku obce ve výši 45 000,-Kč.

Usnesení č. 2017/12/7 – ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. na činnost ve výši 10 000,- Kč.

 • Usnesení č. 2017/12/8 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2017.
 • Usnesení č. 2017/12/9 – ZO schválilo pronájem části stodoly na pozemku st. 44, k.ú. Soběhrdy za roční nájemné 20 000 Kč
 • Usnesení č. 2017/12/10 – ZO schválilo účelovou dotaci pro DC Mezihoří ve výši 3 000,- Kč.

Vyvěšeno: 29. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět