A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:04:23

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 12/2016 ze dne 21.12.2016

Zápis č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 21. 12. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Šašek, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček

Omluveni: p. Rezek

Pracovníci obce: pí Vosická, Ing. Barešová, Ing. Baštářová

Hosté: p. Zoubek

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Schválení rozpočtového výhledu obce Soběhrdy pro roky 2017 - 2019
 5. Schválení rozpočtu obce Soběhrdy pro rok
 6. Pronájem restaurace v Soběhrdech
 7. Rozpočtové opatření č. 10/2016
 8. Zapojení obce do projektu „nahá vesnice“
 9. Odměňování zastupitelů po 1. 1. 2017 – novelizace nařízení vlády
 10. Dotace pro FK Soběhrdy za brigádu v říjnu 2016
 11. Informace o jednání s firmou ČECHODPADY
 12. Zapojení do projektu Posázaví – Studie odtokových poměrů řeky Sázavy
 13. Stavební a pozemkové záležitosti
 14. Různé

 

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu navrhl zařadit bod Koupě lesních pozemků v Žíňánkách.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Šašek.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

 1. Koupě lesních pozemků v Žíňánkách

Během měsíce listopadu proběhlo jednání s vlastníky lesa v Žíňánkách. Lesní pozemky mají rozlohu 34 857 m2 a patří celkem jedenácti vlastníkům. Obec Soběhrdy navrhla cenu dle pozemkového odhadu, tedy 1 400 000,- Kč. 

Otázka: Kdo je PRO koupi lesních pozemků 1853/1 a 1853/2, k.ú. Žíňany za kupní cenu 1 400 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení rozpočtového výhledu obce Soběhrdy pro roky 2017 – 2019

Zastupitelé schválili návrh rozpočtového výhledu obce Soběhrdy pro roky 2017 – 2019, který byl na předcházejícím zasedání zastupitelstva projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku.

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového výhledu obce Soběhrdy pro roky 2017 – 2019 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Schválení rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2017

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2017, který byl na předchozím zasedání zastupitelstva projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku. Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Přebytek rozpočtu bude použit pro splátku úvěrů z předchozích let. Rozpočet je schválen v paragrafovém znění. Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením změn v jednotlivých položkách.  

Kdo je PRO schválení rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2017?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Pronájem restaurace v Soběhrdech

Na záměr restaurace v Soběhrdech se přihlásil jediný zájemce – pan D. I. Zastupitelstvo se shodlo na pronájmu restaurace panu D.I. dle předložené nabídky, a to od 1. 1. 2017.

Kdo je PRO schválení pronájmu restaurace v Soběhrdech panu D.I. dle předložené nabídky?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Rozpočtové opatření č. 10/2016

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 10/2016.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 10/2016

Hlasování: PRO – 8  PROTI – 0    ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Zapojení obce do projektu „nahá vesnice“

Zastupitelstvo projednalo návrh projektu „nahá vesnice“. Jedná se o projekt snažící se o dostupnou revitalizaci jednotlivých částí veřejných prostor na venkově se zaměřením na uplatnění prvků moderního designu. V úvahu připadá revitalizace prostoru u Obecního úřadu v Soběrdech, u rybníka v Soběhrdech nebo například v Mezihoří. Dalšími kroky pověřen starosta.

Otázka: Kdo je PRO zapojení do projektu „nahá vesnice“?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Odměňování zastupitelů po 1. 1. 2017 – novelizace nařízení vlády

Novela vládního nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, umožňuje obcím zvýšit odměny zastupitelů od 1. 1. 2017 o 4%. Zastupitelstvo se shodlo ponechat odměny ve stávající výši.

 

 1. Dotace pro FK Soběhrdy za brigádu v říjnu 2016

Zastupitelstvo projednalo mimořádnou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 5 000,- Kč. Dotace je poskytnuta za práce provedené pro obec členy FK Soběhrdy v říjnu 2016.

       Kdo je PRO schválení mimořádné dotace pro FK Soběhrdy ve výši 5 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Informace o jednání s firmou ČECH-ODPADY

Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou firmy ČECH-ODPADY o zavezení rokle vedle hřišťátka v Soběhrdech. Zastupitelstvo s nabídkou souhlasí, pokud společnost zajistí potřebné kroky. Dalším jednáním byl pověřen starosta obce.

 

 1. Zapojení do projektu Posázaví – Studie odtokových poměrů řeky Sázavy

Na jednání Posázaví o.p.s. byli zástupci obcí seznámeni se záměrem vyhotovení Studie odtokových poměrů řeky Sázavy. Studie by vyhodnotila stav toků a navrhla řešení na zlepšení stavu vod v půdě, včetně protipovodňových opatření. Cena Studie je 17 228 000,- Kč. Většina nákladů je pokryta dotacemi, jen 1 084 000,- Kč zbývá rozdělit mezi jednotlivé obce. Příspěvek obce Soběhrdy je 18 363,- Kč.

 

      Kdo je PRO schválení příspěvku pro skupinu Posázaví, o.p.s. ve výši 18 363,-           Kč na projekt Studie odtokových poměrů řeky Sázavy?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání.

 

 1. Různé
 • Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Chopos na rok 2017.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2017.
 • Pan Šíma informoval o rekonstrukci komunikace do Žíňan – rozpočtované náklady byly 2 370 000,- Kč bez DPH, konečná cena byla nižší, a to 2 140 000,- Kč bez DPH.
 • Byly dodány podklady na opravu KD v Mezihoří. Do konce roku bude podána žádost o dotaci.
 • Zastupitelé projednali žádost ZJ SDH obce Soběhrdy na dva dýchací přístroje s kandelábrem značky DRAEGER v ceně 38 357,- Kč bez DPH/ks. Dýchací přístroje jsou nutnou součástí výbavy JPO 3 (Jednotka požární ochrany), kam SDH Soběhrdy patří. Jednou z výhod JPO 3 je finanční pomoc sborům, které v této skupině jsou, proto je důležité ve skupině zůstat. Pro zůstání v JPO 3 je třeba dýchací přístroje dokoupit.

 

Otázka: Kdo je PRO zakoupení dvou dýchacích přístrojů značky DRAEGER v ceně 38 357,- Kč bez DPH/ks?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

Jednání skončeno v čase 19:10

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25. 1. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Maciej Kucharski                  

                                   Zdeněk Šašek

 

Usnesení č. 12/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 21. 12. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/12/1 - ZO schválilo koupi lesních pozemků 1853/1 a 1853/2, k.ú. Žíňany za 1 400 000,- Kč.
 • Usnesení č. 2016/12/2 – ZO schválilo rozpočtový výhled obce Soběhrdy pro roky 2017 – 2019
 • Usnesení č. 2016/12/3 – ZO schválilo rozpočet obce Soběhrdy pro rok 2017.

Usnesení č. 2016/12/4 – ZO schválilo pronájem restaurace v Soběhrdech panu D.I. dle předložené nabídky.

 • Usnesení č. 2016/12/5 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2016.
 • Usnesení č. 2016/12/6 – ZO schválilo zapojení do projektu „nahá vesnice“.
 • Usnesení č. 2016/12/7 – ZO schválilo mimořádné dotace pro FK Soběhrdy ve výši 5 000,-
 • Usnesení č. 2016/12/8 – ZO schválilo příspěvek pro Posázaví, o.p.s. ve výši 18 363,- Kč na projekt Studie odtokových poměrů řeky Sázavy.
 • Usnesení č. 2016/12/9 – ZO schválilo zakoupení dvou dýchacích přístrojů značky DRAEGER v ceně 38 357,- Kč bez DPH/ks.

Vyvěšeno: 1. 1. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět