A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:06:22

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 12/2015 ze dne 21.12.2015

Zápis č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 21. 12. 2015 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Rezek, p. Šašek

 

Omluveni: Ing. Arch. Špaček

 

Pracovníci obce: pí Vosická, Ing. Barešová

 

Program zasedání:

1.      Zahájení jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

3.      Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

4.      Schválení návrhu rozpočtového výhledu pro roky 2016 až 2018

5.      Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2016

6.      Seznámení s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Lesy Benešovska na rok 2016

7.      Seznámení s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí CHOPOS na rok 2016

8.      Schválení podání žádosti o dotaci na opravu cesty do Žíňan

9.      Úprava Vyhlášky č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad

10.  Stavební a pozemkové záležitosti

11.  Různé

 

Jednání:

 

  1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Do programu navrhl přidat bod Seznámení s rozpočtem svazku obcí DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2016.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2.        Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šašek a p. Kucharski.

 

3.        Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – příspěvky pro MŠ Petroupim a společnost RYTMUS Benešov, o.p.s. byly odeslány.

4.      Schválení návrhu rozpočtového výhledu pro roky 2016 až 2018.

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili návrh rozpočtového výhledu obce Soběhrdy na roky 2016 - 2018, který byl na předcházejícím zastupitelstvu projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku.

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového výhledu obce Soběhrdy na roky 2016 až 2018 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

5.      Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2016

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili návrh rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2016, který byl na předcházejícím zastupitelstvu projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku. Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude uhrazen z přebytku hospodaření minulých let. Rozpočet je schválen v paragrafovém znění. Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením změn v jednotlivých položkách.  

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2016 ve znění, ve kterém byl zveřejněn?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

6.      Seznámení s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí Lesy Benešovska na rok 2016

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska na rok 2016. 

7.      Seznámení s rozpočtem Dobrovolného svazku obcí CHOPOS na rok 2016

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Dobrovolného svazku obcí CHOPOS na rok 2016.

8.      Schválení podání žádosti o dotaci na opravu cesty do Žíňan

Zastupitelstvo navrhuje podat žádost o dotaci na opravu cesty do Žíňan (od autobusové zastávky  - číslo komunikace dle Pasportu místních komunikací obce Soběhrdy MK ev. č. 12 C ). V případě schválení dotace by se obec na projektu finančně podílela na nákladech z cca 50%.

Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na opravu cesty do Žíňan?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

Otázka: Kdo je PRO schválení finančního podílu obce Soběhrdy na nákladech na opravu uvedené komunikace v případě schválení žádosti o dotaci?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

9.      Úprava Vyhlášky č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo navrhuje ponechat poplatky za komunální odpad ve stejné výši jako v předchozím roce.

Otázka: Kdo je PRO ponechání poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2015?

Hlasování: PRO – 8         PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

10.  Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání

 

11.  Různé

  • Dle Nařízení vlády ČR č.352/2015 ze dne 14.12.2015 je možnost navýšení odměn zastupitelům o 3%. Zastupitelstvo se shodlo odměny nenavyšovat a ponechat ve stávající výši.

 

Otázka: Kdo je PRO ponechání odměn zastupitelů ve stávající výši?

Hlasování:      PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

  • Společnost E.C.L spol. s r.o., zastoupená panem Mikoláškem která bude od roku 2016 ve Vranově provozovat kompostárnu na bioodpad, navrhuje spolupráci a umístění kontejnerů na bioodpad do Soběhrd. Zastupitelstvo podepíše jen neexkluzivní smlouvu (tedy s možností dalších svozových firem) na jeden kontejner s tříměsíční výpovědní lhůtou.
  • Stavební práce na zázemí u hřiště v Mezihoří budou dokončeny v lednu 2016.
  • Na začátku ledna proběhne brigáda kolem rybníka v Soběhrdech u č. p. 1.
  • Šipkařský spolek Darts Club Mezihoří žádá zastupitelstvo o poskytnutí účelové dotace ve výši 3 000,- Kč na materiální vybavení a dále žádá o schválení termínu tradičního šipkového turnaje 29. - 31. 7. 2016 - odsouhlaseno

Otázka: Kdo je PRO poskytnutí účelové dotace pro Darts Club Mezihoří ve výši 3 000,- Kč?

Hlasování:  PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0         

 

Jednání skončeno v čase 19:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 27. 1. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Šašek

                    

                                   Maciej Kucharski

 

 

Usnesení č. 12/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 21. 12. 2015

 

·         Usnesení č. 2015/12/1 - ZO schválilo rozpočtový výhled obce Soběhrdy na roky 2016 až 2018.

·         Usnesení č. 2015/12/2 – ZO schválilo rozpočet obce Soběhrdy pro rok 2016.

·         Usnesení č. 2015/12/3 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu cesty do Žíňan.

·         Usnesení č. 2015/12/4 – ZO schválilo finanční podílení v případě schválení žádosti o dotaci.

·         Usnesení č. 2015/12/5 – ZO schválilo ponechání poplatků za komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2015.

·         Usnesení č. 2015/12/6 – ZO schválilo ponechání odměn zastupitelů ve stávající výši.

·         Usnesení č. 2015/12/7 – ZO schválilo poskytnutí účelové dotace pro Darts Club Mezihoří ve výši 3 000,- Kč.

Vyvěšeno: 27. 12. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět