A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:06:05

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 12/2014 ze dne 22.12.2014

Zápis č. 12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 22. 12. 2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Ing. Potůček, p. Šašek, sl. Tichá, p. Sobotka, Mgr. Kucharski, p. Rezek, Ing. Špaček

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Schválení návrhu rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2015

 5. Schválení návrhu rozpočtového výhledu Obce Soběhrdy na období 2015 až 2017

 6. Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2015

 7. Rozpočtové opatření č. 11

 8. Jmenování členů kontrolního výboru

 9. Výběr dodavatele projektu "Stavba elektrické přípojky pro kabiny na fotbalovém hřišti"

 10. Úprava Vyhlášky č. 5/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

 11. Úprava Vyhlášky č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad

 12. Veřejná zeleň v obci

 13. Stavební a pozemkové záležitosti

 14. < >

  Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

   

 15. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Kucharski.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

  Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Nedostatky shledané při dílčím auditu hospodaření obce byly řádně odstraněny.

 

 

 

 

 1. Schválení návrhu rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2015

 

       Zastupitelé odsouhlasili návrh rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2015, který byl na předcházejícím zastupitelstvu projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku. Rozpočet je schválen jako přebytkový. Přebytek bude využit jako rezerva do dalších let. Rozpočet je schválen v paragrafovém znění. Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením změny v jednotlivých položkách.

 

       Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtu obce Soběhrdy pro rok 2015 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn?

       Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Schválení návrhu rozpočtového výhledu Obce Soběhrdy na období 2015 - 2017

         Zastupitelé odsouhlasili návrh rozpočtového výhledu obce Soběhrdy na roky 2015 - 2017, který byl na předcházejícím zastupitelstvu projednán a poté řádně zveřejněn. V dané lhůtě nikdo nepodal žádnou připomínku.

 

       Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového výhledu obce Soběhrdy na roky 2015 – 2017 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn?

       Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovka na rok 2015

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku obcí Obecní lesy Benešovska na rok 2014. Rozpočet je přebytkový.

              

 2. Rozpočtové opatření č. 12

  Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 12/2014.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 12/2014?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 3. Jmenování členů kontrolního výboru.

  Předseda kontrolního výboru p. Potůček navrhl rozšíření počtu ze 3 na 5 členů. Navrhuje jmenovat členy kontrolního výboru Ladislava Hovorku a Jitku Hákovou.

   

  Otázka: Kdo je pro rozšíření počtu členů kontrolního výboru ze 3 na 5 a jmenování Ladislava Hovorky a Jitky Hákové?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Výběr dodavatele projektu „Stavba elektrické přípojky pro kabiny na fotbalovém hřišti“

  Starosta obce seznámil zastupitele se stavem projektu „Stavba elektrické přípojky pro kabiny na fotbalovém hřišti“. Oznámil zastupitelům, že je připraven projekt i stavební povolení. Do výběrového řízení na realizaci projektu se přihlásily 3 firmy s následujícími cenovými nabídkami:

 2. HRAZDÍRA-ELEKTRO, s. r. o.: 193 452,- Kč bez DPH

 3. Elmoz Czech, s. r. o.: 298 308,- Kč bez DPH

 4. Elektroservis VV, s. r. o.: 235 224,- Kč bez DPH

 

Z důvodu nejnižší cenové nabídky starosta obce navrhl zastupitelstvu pověřit realizací elektrické přípojky firmu HRAZDÍRA-ELEKTRO, s. r. o.

 

Otázka: Kdo je PRO pověření realizace projektu „Stavba elektrické přípojky pro kabiny na fotbalovém hřišti“ firmou HRAZDÍRA-ELEKTRO, s. r. o. s cenovou nabídkou 193 452,- Kč?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 

 1. Změna Vyhlášky č. 5/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

P. Šíma vypracoval aktualizaci Vyhlášky č. 5/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy, jejímž cílem je uvést vyhlášku do souladu se změnou platné legislativy. Předmětem změny vyhlášky je povinné třídění bioodpadu a kovového odpadu. Vyhláška s číslem 1/2015 bude zveřejněna na úřední desce. Zastupitelé dále pověřili p. Šímu o vypracování provozního řádu kompostiště v Soběhrdech.

 

 1. Úprava Vyhlášky č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad

  P. Šíma navrhl zastupitelům ponechat poplatky na svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v předchozím roce.

   

  Otázka: Kdo je PRO ponechání poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2014?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 2. Veřejná zeleň v obci

  P. Špaček navrhl zastupitelům vysadit dvě lípy v blízkosti autobusové zastávky na rozcestí u Mezihoří. Na přelomu ledna a února bude p. Špaček a p. Bartík se zástupci firmy AGRO Přestavlky, a. s. návrh projednávat.

   

 3. Stavební a pozemkové záležitosti

  P. Bartík informoval zastupitele o probíhajícím jednáním s vlastníkem pozemků v centrální části Soběhrd a navrhl odkoupit část pozemku st. 3/2 o výměře 350 m2 od firmy OVO CZ, s.r.o. v blízkosti domu č. p. 2 v Soběhrdech. Jedná se o část pozemku, která vznikla rozdělením původního pozemku st. 3/2, k.ú. Soběhrdy dle Geometrického plánu č. 466-41/2014 vypracovaného společností Zastoupil a Král zeměměřiči.  Kupní cena je předjednána na 175 000,- Kč.

  Otázka: Kdo je PRO zakoupení části pozemku st. 3/2 o výměře 350 m2 od firmy OVO CZ, s.r.o. v blízkosti domu č. p. 2 v Soběhrdech. Jedná se o část pozemku, která vznikla rozdělením původního pozemku st. 3/2, k.ú. Soběhrdy dle Geometrického plánu č. 466-41/2014 vypracovaného společností Zastoupil a Král zeměměřiči za kupní cenu 175 000,- Kč.

   

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

  Společnost OWO CZ, s.r.o. chce věnovat obci příjezdovou cestu mezi rybníkem a domem č. p. 23, která bude sloužit jako příjezd k nově vzniklým parcelám na pozemku 25/1, k.ú. Soběhrdy. Zastupitelé se shodli na záměru převzít komunikaci do vlastnictví, aby byl zajištěn přístup k nově vzniklým stavebním parcelám. Podmínkou však je, aby obci nevznikly náklady na budování komunikace na pozemku. Obec tedy komunikaci přijme jen v případě, že jí vybuduje stávající vlastník. Dalším jednáním byl pověřen p. Bartík.

   

 4. < >

  Společnost Rytmus Benešov, s. r. o. žádá zastupitelstvo o finanční příspěvek na provoz příspěvek ve výši 2 000 – 5 000 Kč. P. Šíma navrhl věnovat společnosti finanční příspěvek 2 500 Kč.

   

  Otázka: Kdo je PRO darování příspěvku společnosti Rytmus Benešov, s. r. o. ve výši 2 500 Kč?

  Hlasování:      PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 5. Šipkařský spolek Darts Club Mezihoří žádá zastupitelstvo o poskytnutí účelové dotace ve výši 3 000,- Kč na materiální vybavení a dále žádá o schválení termínu tradičního šipkového turnaje.

   

  Otázka: Kdo je PRO poskytnutí účelové dotace pro Darts Club Mezihoří ve výši 3 000,- Kč?

  Hlasování:      PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0         

 

 • P. Šíma sdělil zastupitelům, že firma EVT Stavby, s. r. o. bude od ledna do října 2015 budovat Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany. Stavební práce povedou územím obce v okolí Žíňan a Žíňánek.

 

 • Dne 31. 1. 2015 proběhne setkání zastupitelů a zástupců spolků za účelem diskuze o prioritách obce v nadcházejících letech.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:08.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 28. 1. 2015 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Rezek

                                  

 

                                   Maciej Kucharski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 12/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 22. 12. 2014

                       

 

 • Usnesení č. 2014/12/1 - ZO schválilo rozpočet obce Soběhrdy pro rok 2015 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn.
 • Usnesení č. 2014/12/2 – ZO schválilo rozpočtový výhled obce Soběhrdy na roky 2015 – 2017 ve znění, ve kterém byl řádně zveřejněn.
 • Usnesení č. 2014/12/3 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2014.
 • Usnesení č. 2014/12/4 – ZO schválilo rozšíření počtu členů kontrolního výboru ze 3 na 5. ZO jmenuje Ladislava Hovorku a Jitku Hákovou jako členy kontrolního výboru.
 • Usnesení č. 2014/12/5 – ZO schválilo cenovou nabídku firmy HRAZDÍRA-ELEKTRO, s. r. o. a pověřuje firmu realizací projektu „Stavba elektrické přípojky pro kabiny na fotbalovém hřišti“
 • Usnesení č. 2014/12/6 – ZO schválilo ponechání poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2014.
 • Usnesení č. 2014/12/7 – ZO schválilo zakoupení části pozemku st. 3/2 o výměře 350 m2 od firmy OVO CZ, s.r.o. za kupní cenu 175 000,- Kč.

 • Usnesení č. 2014/12/8 – ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč společnosti Rytmus Benešov, s. r. o.
 • Usnesení č. 2014/12/9 – ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč spolku Darts Club Mezihoří

 

Vyvěšeno: 28. 12. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět