A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:00:21

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 11/2017 ze dne 29.11.2017

Zápis č. 11/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 11. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Mgr. Kucharski, Ing. Arch. Špaček, p. Sobotka, p. Rezek, p. Šašek, p. Potůček

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad
 5. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy
 6. Projednání návrhu rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2018
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 8. Schválení zadání Změny č.1 Územního plánu Obce Soběhrdy
 9. Projednání nabídky na pořízení mapového serveru
 10. Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem restaurace v Soběhrdech
 11. Jmenování inventarizační komise
 12. Schválení výplaty příspěvku 500 Kč pro trvale hlášené děti
 13. Stavební a pozemkové záležitosti
 14. Různé

 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šašek a p. Rezek.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – bude zpřesněna terminologie Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy (doporučení Ministerstva vnitra ČR). Úprava rybníka v Soběhrdech proběhne během ledna/února 2018. 

 

4. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad

Starosta seznámil zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad. Výše poplatku se odvozuje od objemu nádoby a frekvence svozu.

 

Typ

Počet svozů za rok

Výše poplatku

80 l

26

850,- Kč

80 l

36

1 450,- Kč

120 l

26

1 650,- Kč

120 l

36

1 900,- Kč

pytel

Jednorázový svoz

75,- Kč

Na začátku prosince budou rozeslány dopisy s dotazníkem, ve kterém budou mít občané možnost zvolit typ svozu. Zároveň budou koncem roku rozvezeny nádoby na separaci z domácností. Informace pro občany budou také v dopisech.

 

5. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Obce Soběhrdy

Zastupitelstvo projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

 

6. Projednání návrhu rozpočtu Obce Soběhrdy na rok 2018

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2018. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

 

7. Rozpočtové opatření č. 4/2017

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 4/2017?

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 4/2017?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

8. Schválení zadání Změny č.1 Územního plánu Obce Soběhrdy

Starosta seznámil zastupitele s vyhodnocením projednání změny č.1 ÚP obce Soběhrdy, které zpracovala Ing. Arch. Ivana Tichá.

Otázka: Kdo je PRO schválení Zadání změny č. 1 Územního plánu Obce Soběhrdy a uzavření Smlouvy o výkonu pořizovatelské činnosti a zpracování návrhu změny ÚP s Ing. Arch. Ivanou Tichou?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

9. Projednání nabídky na pořízení mapového serveru

Zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti GPlus, s.r.o., která se zabývá vytvořením a správou mapového serveru. Program „GObec“ bude zobrazovat například vedení kanalizace, veřejné osvětlení, správu hřbitovů apod. Náklady na údržbu serveru činí 700,- Kč/bez DPH měsíčně. Pořízení mapového serveru je v rámci akce dodavatele zdarma.

Otázka: Kdo je PRO schválení nabídky společnosti GPlus, s.r.o. na vytvoření a správu mapového serveru?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

10. Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem restaurace v Soběhrdech

Na záměr pronájmu restaurace v Soběhrdech se přihlásili dva zájemci. První zájemce nabídl měsíční nájem 4 000,- Kč a požadoval blíže nespecifikované úpravy kuchyně na náklady obce v předpokládané výši 50 000,- Kč. Druhý zájemce nabídl měsíční nájem 4 000,- Kč bez dalších požadavků. Zastupitelstvo projednalo obě nabídky a shodlo se na pronájmu restaurace druhému zájemci, paní D.Š., a to od 1. 1. 2018.

Otázka: Kdo je PRO schválení pronájmu restaurace v Soběhrdech paní D.Š. dle přeložené nabídky?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

11. Jmenování inventarizační komise

Zastupitelé projednali zřízení inventarizační komise. Navržení kandidáti byli: Jan Šíma, Mgr. Maciej Kucharski a Ing. Miloslav Potůček.

Otázka: Kdo je PRO zvolení členů inventarizační komise Jana Šímu, Mgr. Macieje Kucharskeho a Ing. Miloslava Potůčka?

Hlasování: PRO – 9         PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

12. Schválení výplaty příspěvku 500 Kč pro trvale hlášené děti

Zastupitelstvo se shodlo na vyplacení příspěvku 500,- Kč pro všechny děti do věku 15 let, které mají trvalé bydliště v Soběhrdech. Výplata proběhne převodem na účet.

Otázka: Kdo je PRO schválení výplaty příspěvku 500,- Kč pro trvale hlášené děti v Soběhrdech do věku 15 let?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

13. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Zastupitelstvo plánuje opravu silnice mezi Phovem a Mezihořím. Současná komunikace ale zasahuje do třech soukromých pozemků, které je třeba vykoupit. Jedná se o pozemky č. 1459/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 375 m2, dále pozemek č. 1459/13, k.ú. Soběhrdy o výměře 92 m2 a pozemek č. 1459/14, k.ú. o výměře 112 m2. Cena je 100,- Kč/m2.

  Otázka: Kdo je PRO schválení koupě pozemku č. 1459/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 375 m2 za cenu 100Kč/m2?

  Hlasování:    PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení koupě pozemku č. 1459/13, k.ú. Soběhrdy o výměře 92 m2 za cenu 100Kč/m2?

  Hlasování:    PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení koupě pozemku č. 1459/14, k.ú. Soběhrdy o výměře 112 m2 za cenu 100Kč/m2?

  Hlasování:    PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 • Zastupitelstvo projednalo schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) pro vodovodní přivaděč „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany“.  Služebnost se zřizuje na pozemcích parc. č. 2591, 2558/5, 1547/2, 1538/2, 2565/3, 1702/1, 2562/2, 2584, 2484/9, 2484/1, 1871, 1870, 2503, 2500 a 2495/1, vše v k.ú. Žíňany. Služebnost se s ohledem na veřejný zájem stavby zřizuje bezúplatně.

  Otázka: Kdo je PRO uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přivaděč „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany“?

  Hlasování:    PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

14. Různé

 • Žádost společnosti Ochrana fauny ČR, o.p.s o finanční příspěvek – zamítnuto.
 • Zastupitelstvo se připojí k k výzvě adresované středočeským zastupitelům, aby zamítli  poskytnutí finanční podpory na akci „115. výročí vzniku značky Harley-Davidson“ ve výši 10 mil. Kč. Poskytnutí této podpory schválila rada kraje 26.10. 2017.
 • Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021 svazku obcí BENEBUS.
 • Starosta pozval zastupitele a další osoby, které se podílí na rozvoji obce, na vánoční posezení 20. prosince od 19:00. Toto setkání je poděkováním za práci odvedenou pro obec v roce 2017.

 

         Jednání skončeno v čase 19:20

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 20.12. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři

OÚ v Soběhrdech

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Šašek                        

                                        Zdeněk Rezek

 

 

Usnesení č. 11/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 11. 2017

 • Usnesení č. 2017/11/1 - ZO projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad.
 • Usnesení č. 2017/11/2 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017.
 • Usnesení  č. 2017/11/3 - o schválení zadání změny  č. 1   ÚP Soběhrdy:

  zastupitelstvo obce:

  I) S c h v a l u j e

  1. zadání změny č. 1 územního plánu Soběhrdy (dále ÚP); zadání  zpracovala ve spolupráci s určeným zastupitelem  ing.arch. Ivana Tichá ;

II) B e r e    n a   v ě d o m í

1. vyhodnocení projednání zadání změny č.1 ÚP - požadavků dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, jak je uvedeno ve  Vyhodnocení projednání  zadání změny č.1 ÚP;  podněty sousedních obcí, připomínky vlastníků pozemků a staveb, jejichž práva jsou změnou dotčena, a připomínky občanů, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, nebyly uplatněny žádné

III) U k I á d á   s t a r o s t o v i

1.  zabezpečit zpracování  návrhu změny č.1 ÚP  v souladu s výrokem o schválení;

2.  předat schválené zadání změny zhotoviteli návrhu  ÚP  Soběhrdy;

3.  zabezpečit archivovaní úplného elaborátu zadání, a to včetně originálů písemností dokládajících proces jeho pořizování.

 • Usnesení č. 2017/11/4 – ZO schválilo nabídku společnosti GPlus, s.r.o. na vytvoření a správu mapového serveru.
 • Usnesení č. 2017/11/5 – ZO schválilo pronájem restaurace v Soběhrdech paní D.Š. dle předložené nabídky.
 • Usnesení č. 2017/11/6 – ZO zvolilo členy inventarizační komise Jana Šímu, Mgr. Macieje Kucharskeho a Ing. Miloslava Potůčka.
 • Usnesení č. 2017/11/7 – ZO schválilo výplatu příspěvku 500,- Kč pro trvale hlášené děti v Soběhrdech do věku 15 let.
 • Usnesení č. 2017/11/8 – ZO schválilo koupi pozemku č. 1459/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 375 m2 za cenu 100Kč/m2.
 • Usnesení č. 2017/11/9 – ZO schválilo koupi pozemku č. 1459/13, k.ú. Soběhrdy o výměře 92 m2 za cenu 100Kč/m2.
 • Usnesení č. 2017/11/10 – ZO schválilo koupi pozemku č. 1459/14, k.ú. Soběhrdy o výměře 112 m2 za cenu 100Kč/m2.
 • Usnesení č. 2017/11/11 – ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene o zřízení službenosti inženýrské sítě pro vodovodní přivaděč „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany“.

Vyvěšeno: 6. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět