A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:59:30

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 11/2016 ze dne 30.11.2016

Zápis č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 30. 11. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Šašek, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, p. Rezek,

Omluveni: Ing. Potůček

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Projednání žádosti Posázaví o.p.s. o podporu aktivit na rok 2017
 5. Projednání návrhu rozpočtového výhledu pro roky 2017 – 2019
 6. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017
 7. Jmenování inventarizační komise
 8. Aktualizace obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad (stanovení výše poplatku na rok 2017)
 9. Dotace na domácí ČOV
 10. Záměr pronájmu restaurace v Soběhrdech
 11. Stavební a pozemkové záležitosti
 12. Různé

 

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu navrhl zařadit bod Rozpočtové opatření č. 9/2016.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Špaček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Pan Bartík doplnil informace k minulému zápisu – všechny pozemkové záležitosti (prodeje/směny) byly zrealizovány nebo jsou připravovány smlouvy k podpisu.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 9/2016

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 9/2016.

Otázka:     Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 9/2016?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Projednání žádosti Posázaví o.p.s. o podporu aktivit na rok 2017

Společnost Posázaví o.p.s. žádá zastupitelstvo o poskytnutí příspěvku ve výši 19 700,- Kč (tedy částky 50 Kč na obyvatele) pro zajištění provozu a služeb v roce 2017. Společnost aktivně napomáhá obci se získáním dotací. Po diskuzi v zastupitelstvu bylo navrženo příspěvek společnosti poskytnout.

 • Kdo je PRO schválení příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. ve výši 19 700,- Kč?

       Hlasování: PRO - 8 PROTI - 0 ZDRŘEL SE - 0

 

 1. Projednání návrhu rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2019. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

 

 1. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2017. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

 

 1. Jmenování inventarizační komise

Zastupitelé projednali zřízení inventarizační komise. Navržení kandidáti byli: Jan Šíma, Mgr. Maciej Kucharski, Ing. Miloslav Potůček a Zdeněk Rezek.

 • Kdo je PRO zvolení členů inventarizační komise?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Aktualizace obecně závazné vyhlášky č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad (stanovení výše poplatku na rok 2017)

Zastupitelstvo navrhuje ponechat poplatky za komunální odpad ve stejné výši jako v předchozím roce. Ceny od dodavatele zůstávají na stejné výši, jako v letošním roce. V dalších letech dojde pravděpodobně k úpravě celého systému svozu a shromažďování odpadu v obci, což se promítne i do poplatků pro občany.

 • Kdo je PRO ponechání poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2016?

       Hlasování: PRO - 8 PROTI - 0 ZDRŘEL SE - 0

 

 1. Dotace na domácí ČOV

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR spouští zcela nový dotační program na výstavbu domovních čistíren odpadních vod. Dotace jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních vod pro občany zejména v malých obcích, kde se výstavba velké ČOV nevyplatí nebo není možné ji postavit z technických důvodů. Podporu získají projekty realizované v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení ke stokové síti. Finanční příspěvek na jednu domovní čistírnu se pohybuje v rozmezí od 100 do 240 tisíc korun, a to podle počtu na ni napojených ekvivalentních obyvatel.

Starosta byl pověřen zjištěním podrobností.

 

 1. Záměr pronájmu restaurace v Soběhrdech

Stávající nájemce požádal o ukončení nájemní smlouvy k 31. 12. 2016. Zastupitelstvo se shodlo na zveřejnění záměru pronájmu restaurace s následujícími podmínkami: měsíční paušál 2 000,- Kč na topení a vodu a 4 000,- Kč měsíční zálohy na elektřinu. Výše nájemného bude nabídnuta zájemci.

 • Kdo je PRO schválení záměru pronájmu restaurace v Soběhrdech za měsíční zálohy 2 000,- Kč na vodu a topení, 4 000,- na elektřinu a nájemném dle nabídky zájemců?  

        Hlasování: PRO - 8 PROTI - 0 ZDRŘEL SE - 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene pro pozemek 1548/1, k. ú. Soběhrdy pro společnost ČEZ za účelem přivedení elektřiny.

Kdo je PRO schválení Smlouvy o zřízení věcného břemenen pro pozemek 1548/1, k. ú. Soběhrdy pro společnost ČEZ za účelem přivedení elektřiny?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 • Zastupitelstvo projednalo zřízení věcného břemene pro připojení čistírny odpadních vod do obecní kanalizace pro pana R. S. Jedná se o pozemek č. 2507 a 2558, k. ú. Žíňany.

Kdo je PRO zřízení věcného břemene pro pana R. S. za účelem připojení čistírny odpadních vod do obecní kanalizace na pozemku 2507 a 2558/10, k.ú. Žíňany?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Různé
 • Zastupitelé vzali na vědomí děkovný dopis od Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech za péči o evangelický hřbitov.
 • Starosta informoval zastupitele o přípravě Strategie obce Soběhrdy pro následující období.  V současné době je dokončována první verze návrhu. S ohledem na rozsah materiálu bude tento zaslán zastupitelům e-mailem v průběhu prosince a projednáván bude na lednovém zasedání zastupitelstva obce.

 

        Jednání skončeno v čase 19:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 21. 12. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka

                                       Jan Špaček

 

Usnesení č. 11/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 30. 11. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/11/1 - ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2016.
 • Usnesení č. 2016/11/2 – ZO schválilo příspěvek pro společnost Posázaví o.p.s. ve výši 19 700,- Kč.
 • Usnesení č. 2016/11/3 – ZO schválilo inventarizační komisi ve složení Mgr. Maciej Kucharski, Zdeněk Rezek, Ing. Miloslav Potůček a Jan Šíma.
 • Usnesení č. 2016/11/4 – ZO schválilo ponechání poplatků za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2016.
 • Usnesení č. 2016/11/5 – ZO schválilo schválení záměru pronájmu restaurace v Soběhrdech za měsíční paušál 2 000,- Kč na vodu a topení, zálohu 4 000,- na elektřinu a nájemném dle nabídky zájemců.
 • Usnesení č. 2016/11/6 – ZO schválilo schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek 1548/1, k. ú. Soběhrdy pro společnost ČEZ za účelem přivedení elektřiny.
 • Usnesení č. 2016/11/7 – ZO schválilo PRO zřízení věcného břemene pro pana R. S. za účelem připojení čistírny odpadních vod do obecní kanalizace na pozemku 2507 a 2558/10, k.ú. Žíňany.

Vyvěšeno: 5. 12. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět