A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:58:05

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 11/2015 ze dne 25.11.2015

Zápis č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 11. 2015 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Rezek

Omluveni: p. Šašek, Ing. Arch. Špaček

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2016 a rozpočtového výhledu pro roky 2017 a 2018

 5. Projednání příspěvku pro MŠ Petroupim

 6. Digitalizace územního plánu obce Soběhrdy

 7. Jmenování inventarizační komise

 8. Zadání zpracování dokumentace pro revitalizaci vodních nádrží a projektů souvisejících s vodovodní a kanalizační infrastrukturou

 9. Stavební a pozemkové záležitosti

 10. Různé

 

1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Do programu navrhl přidat bod Rozpočtové opatření č. 5/2015.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šíma a p. Rezek.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – sondy, které ověří stav stropů v KD Mezihoří, jsou realizovány. Je možné využít také prostor nad sálem, nejen nad výčepem. Projektant vyhodnotí situaci, doporučí další kroky a případně vytvoří cenovou nabídku.

 

4. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2016 a rozpočtového výhledu pro roky 2017 a 2018

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2016 a návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2018. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2015

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 5/2015.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 5/2015?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

6. Projednání příspěvku pro MŠ Petroupim

Po dohodě s ředitelkou MŠ Petroupim a starostou obce Petroupim, je navrženo zakoupit pro MŠ Petroupim interaktivní televizi, která bude sloužit ke vzdělávacím účelům. Obec Soběhrdy přispěje 30 000,- Kč, obec Petroupim 10 000,- Kč.

Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku pro MŠ Petroupim ve výši 30 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

7. Digitalizace územního plánu obce Soběhrdy

Po diskuzi se zastupitelstvo shodlo, že digitalizace územního plánu obce Soběhrdy proběhne překlopením stávajícího územního plánu do nové podoby.

 

Otázka: Kdo je PRO digitalizaci územního plánu prostřednictvím překlopení stávajícího územního plánu?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Cenové nabídky na provedení digitalizace jsou následující: nabídka Ing. Tiché je 193 000,- Kč, společnost Ateliér M.A.A.T., s.r.o. předložila cenu 220 000,- Kč. Obě ceny včetně pořizovatelské činnosti.

 

Otázka:    Kdo je PRO pověření digitalizací územního plánu obce Soběhrdy Ing. Tiché za cenu 193 000,- Kč?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

7. Jmenování inventarizační komise

Zastupitelé projednali zřízení inventarizační komise. Navržení kandidáti byli: Jan Šíma, Mgr. Maciej Kucharski, Ing. Miloslav Potůček a František Sobotka.

 

Otázka: Kdo je PRO zvolení členů inventarizační komise?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

8. Zadání zpracování dokumentace pro revitalizaci vodních nádrží a projektů souvisejících s vodovodní a kanalizační infrastrukturou

Cenový odhad na revitalizaci vodních nádrží a projektů souvisejících s vodovodní a kanalizační infrastrukturou je následující:

 1. vodní nádrž v Soběhrdech (u č.p. 1): 370 000,- Kč

 2. vodní nádrž pod kravínem: 850 000,- Kč

 3. rybník v Žíňanech: 1 500 000,- Kč

 4. rybník v Mezihoří: 200 000,- Kč

 5. vodovod pro domy v Soběhrdech (u č.p. 13, 14, 22): 210 000,- Kč

 6. přesunutí ČOV v Soběhrdech: 1 900 000,-Kč

V případě vodních nádrží se jedná o nezbytné vyčištění a zpevnění hrází. Projekční náklady činí 350 000,- bez DPH. Zastupitelstvo plánuje projekty financovat pomocí dotací.

 

9. Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání

 

10. Různé

 • Rozbor vody z obecního vodovodu je v pořádku. Zastupitelstvo se shodlo, že vzorky vody budou kontrolovány 1x za rok z obecní studny, 5x za rok z obecního vodovodu.
 • Společnost RYTMUS Benešov, o. p. s., zabývající se začleňováním handicapovaných osob do společnosti, žádá o finanční příspěvek. Zastupitelstvo navrhuje věnovat finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč.
  • Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku ve výši 2 500,- Kč pro společnost RYTMUS Benešov, o.p.s.?

Hlasování:      PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 • SDH Soběhrdy žádá začlenit do prostoru vedle OÚ také jehličnatý strom, který by sloužil pro tradiční vánoční rozsvěcení stromu. Zastupitelstvo návrh projedná až firma, která byla pověřena vytvořením projektu, předloží návrh a vizualizaci.

 • Automobil, který byl určen pro obecního zaměstnance, bude zrušen.

 • Proběhne obnova grafiky webových stránek obce, především přizpůsobení stránek pro mobilní telefony.

 • Kalendář obce Soběhrdy na rok 2016 je připraven k tisku.

 • Cena příspěvku pro společnost BENE-BUS na rok 2016 zůstane stejná jako předcházející rok, tedy 190 Kč/obyvatele.

 

Jednání skončeno v čase 19:10

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 21. 12. 2015 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    Jan Šíma

                                 

                                   Zdeněk Rezek

 

 

Usnesení č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 11. 2015

 

 • Usnesení č. 2015/11/1 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2015.

 • Usnesení č. 2015/11/2 – ZO schválilo příspěvek pro MŠ Petroupim ve výši 30 000,- Kč.

 • Usnesení č. 2015/11/3 – ZO schválilo digitalizaci územního plánu obce Soběhrdy prostřednictvím překlopení stávajícího územního plánu.

 • Usnesení č. 2015/11/4 – ZO schválilo pověření digitalizací územního plánu obce Soběhrdy Ing. Tichou za cenu 193 000,- Kč.

 • Usnesení č. 2015/11/5 – ZO schválilo členy inventarizační komise Jana Šímu, Mgr. Macieje Kucharskeho, Ing. Miloslava Potůčka a Františka Sobotku.

 • Usnesení č. 2015/11/6 – ZO schválilo příspěvek pro společnost RYTMUS Benešov, o.p.s. ve výši 2 500,- Kč.

Vyvěšeno: 1. 12. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět