A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:02:54

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 11/2014 ze dne 26.11.2014

Zápis č. 11/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 11. 2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Potůček, p. Bartík, p. Šašek, p. Šíma, sl. Tichá, p. Sobotka, Mgr. Kucharski, p. Rezek

 

Omluveni: Ing. Špaček

 

Pracovníci obce: pí. Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Jmenování členů finančního výboru
 5. Jmenování členů kontrolního výboru
 6. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2015
 7. Projednání návrhu rozpočtového výhledu na období 2015 až 2017
 8. Informace o dílčím auditu hospodaření obce
 9. Priority činnosti zastupitelstva na rok 2015
 10. Rozpočtové opatření č. 11
 11. Stavební a pozemkové záležitosti
 12. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Navrhl vyjmout ze stávajícího programu bod č. 7 Projednání návrhu rozpočtového opatření č.11.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Sobotka a Ing. Potůček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

 1. Jmenování členů finančního výboru

Předseda finančního výboru, Mgr. Kucharski, navrhuje pět členů finančního výboru, a to: Ing. Alena Barešová, Václav Trnka, Bc. Filip Sobotka, Jiří Strachota a Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

 

Otázka: Kdo je PRO zvolení členů finančního výboru?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 

 

 1. Jmenování členů kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru, Ing. Potůček, navrhl tři členy kontrolního výboru, a to: Ing. Miloslav Potůček, Roman Řepásek a Ondřej Hradečný.

 

         Otázka: Kdo je PRO zvolení členů kontrolního výboru?

         Hlasování:  PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Projednání rozpočtu na rok 2015

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2015. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

           

 1. Projednání rozpočtového výhledu na období 2015 až 2017

Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu obce na období 2015 až 2017. Návrh bude zveřejněn na úřední desce.

 

 1. Informace o dílčím auditu hospodaření obce za rok 2014.

Dne 7. 11. 2014 proběhl dílčí audit hospodaření obce za rok 2014. Byly shledány pouze 2 drobné nedostatky v účtování a smlouvě o pronájmu. Zastupitelstvo ukládá účetní obce a starostovi, aby do příštího zasedání zastupitelstva 22. 12. 2014 tyto chyby odstranili.

 

 1. Priority činnosti zastupitelstva na rok 2015

Starosta předložil návrh priorit obce na rok 2015:

 • Realizace I. etapy chodníku v Soběhrdech a oprava stávajících chodníků
 • Odkoupení pozemků rybníka v Žíňanech a návrh řešení jeho odbahnění
 • Vytvoření zázemí na hřišti v Soběhrdech
 • Oprava vodovodu v Soběhrdech
 • Vytvoření projektu na rekonstrukci kulturního domu v Mezihoří
 • Řešení otázky odpadového hospodářství
 • Modernizace správy a agendy (elektronizace faktur apod.)

Mgr. Kucharski navrhl zahrnout do priorit obce také oživení knihovny v Soběhrdech.

Zastupitelstvo se shodlo na návrhu starosty o setkání a diskuzi zastupitelstva se zástupci místních spolků. Setkání se bude konat v lednu 2015.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 11

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 11/2014.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 11/2014?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

Starosta obce zastupitele seznámil s veřejnou dražbou domu ve Phově, č.p. 8 a navrhl se neúčastnit veřejné dražby.

 

Otázka: Kdo je PRO neúčast obce ve veřejné dražbě domu č.p. 8 ve Phově?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 

 

 

 1. Různé

 

 1. Starosta seznámil zastupitele s povinností obce zajistit občanům možnost odkládání bioodpadu a odvozu kovů. Úpravou vyhlášky byl pověřen p. Šíma.

         

 1. P. Bartík informoval o problémech s dodavatelem při uložení nového elektrického vedení pro novou lokalitu Pod Střemochem v Soběhrdech. Stále probíhá jednání s dodavatelem společnosti ČEZ o uvedení pozemků do původního stavu.

 

 1. P. Šíma informoval zastupitele o schůzi mikroregionu CHOPOS, kde se projednával například rozpočet na rok 2015. Zastupitelé se shodli na nutnosti zachování mikroregionu a jeho významu pro správu obce.

 

 1. P. Šíma informoval zastupitele o žádosti zástupců Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech o finanční příspěvek na opravu pomníku a na pořádání oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, které budou probíhat 6. 7. 2015. P. Bartík navrhl přispět církvi 20.000,- Kč na opravu pomníku a 5.000,- Kč na uspořádání oslav.

 

Otázka: Kdo je PRO přispění Českobratrské církvi evangelické 20.000,- Kč na opravu pomníku a 5.000,- Kč na pořádání oslav?

Hlasování:          PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na realizovanou domácí čističku odpadních vod v Mezihoří čp. 19. Bylo doloženo kolaudační rozhodnutí.

 

Otázka: Kdo je PRO poskytnutí finančního příspěvku 30.000,- Kč na kolaudaci čističky odpadních vod v Mezihoří, čp. 19?

Hlasování:          PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 0 

 

 1. P. Šíma předložil zastupitelstvu návrh p. Krejčové o umístění laviček na lesní cestě nad Mezihořím na Čerčanském Chlumu. Zastupitelé se shodli na užitečnosti tohoto návrhu a pověřili p.Potůčka realizací.

 

 1. P. Bartík navrhl členy inventarizační komise Zdeňka Šaška, Ing. Miloslava Potůčka a Jana Šímu.

 

Otázka: Kdo je PRO jmenování členů inventirezační komise?

Hlasování:          PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Majitelé pozemků podél místní komunikace v Mezihoří do Vápenky budou vyzváni k odstranění stromů, které hrozí pádem na tuto komunikaci. Jednáním pověřen starosta.

 

 1. Na základě směnné smlouvy ze dne 24.7.2014 se Obec Soběhrdy stala vlastníkem staveb a technologií v souvislosti s vedením a čerpáním vody, které jsou specifikované v článku V. výše uvedené smlouvy. Pro účely účetnictví byla stanovena cena ve výši 500 000,- Kč.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:35.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 22. 12. 2014 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    Miroslav Potůček

                                 

                                   František Sobotka

 

 

 

 

 

Usnesení č. 11/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 11. 2014

                      

 

 • Usnesení č. 2014/11/1 -    volba členů finančního výboru – zvoleni Ing. Alena Barešová, Václav Trnka, Bc. Filip Sobotka a Jiří Strachota a Mgr. Maciej Kucharski, CSc
 • Usnesení č. 2014/11/2 – volba členů kontrolního výboru – zvoleni Ing. Miloslav Potůček, Roman Řepásek a Ondřej Hradečný.
 • Usnesení č. 2014/11/3 – ZO ukládá starostovi a účetní obce odstranění drobných nedostatků z dílčího auditu hospodaření obce do 22.12.2014
 • Usnesení č. 2014/12/4 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2014.
 • Usnesení č. 2014/11/5 – veřejná dražba – ZO odmítlo účastnit se veřejné dražby domu č.p. 8 ve Phově
 • Usnesení č. 2014/11/56 – finanční příspěvek Českobratrské církvi evangelické – ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč na opravu památníku a 5 000 na organizaci oslav
 • Usnesení č. 2014/11/7 – finanční příspěvek na kolaudaci čističky v Mezihoří, čp. 19 – ZO schválilo finanční příspěvek 30.000,- Kč na kolaudaci čističky odpadních vod v Mezihoří, čp. 19.
 • Usnesení č. 2014/11/8 – jmenování členů inventarizační komise – zvoleni Zdeněk Šašek, Ing. Miloslav Potůček a Jan Šíma
 •  

Vyvěšeno: 4. 12. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět