A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 19:08:45

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 10/2017 ze dne 25.10.2017

Zápis č. 10/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 10. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Mgr. Kucharski, Ing. Arch. Špaček, p. Sobotka, p. Rezek, p. Šašek

Omluveni: Ing. Potůček

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Změna Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy
 5. Změna interní směrnice č 1/2011 o postupech při zadávání veřejné zakázky
 6. Nabídky na úpravu rybníka a okolí v Soběhrdech
 7. Nabídky na zimní údržbu
 8. Projednání změny projektu chodníků v Soběhrdech
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Různé

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Kucharski.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – Smlouvy o smlouvě budoucí se společnostní Seniorpark, a.s. byly podepsány. Finanční příspěvek pro společnost RUAH, o.p.s. ve výši 10 000,- Kč byl odeslán.

 

 1. Změna Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

Vzhledem k připravovaným změnám v celorepublikovém systému nakládání s odpady a předpokladu zdražování svozu komunálního odpadu se zastupitelstvo shodlo na nezbytnosti změny systému nakládání s odpady v Soběhrdech. Výraznou změnou bude způsob třídění odpadu. Vedle klasických nádob na komunální odpad budou občanům k dispozici také nádoby na třídění plastu a papíru pro umístění k rodinným domům. Nádoby na plast a papír budou vyváženy jednou měsíčně. Datum vývozu bude vyznačen v obecním kalendáři.

Tyto změny jsou promítnuty do návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

S návrhem výše poplatků a frekvence svozů komunálního odpadu seznámil přítomné p. Šíma. Zastupitelstvo navrhuje nabídnout občanům celkem čtyři varianty – nádoby o objemu 80l a 120l s frekvencí svozu 36x/rok nebo 26x/rok. O cenách rozhodne zastupitelstvo na dalším zasedání.

 • Otázka:  Kdo je PRO schválení nové obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy v předloženém znění?

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Změna interní směrnice č 1/2011 o postupech při zadávání veřejné zakázky

Zastupitelstvo projednalo návrh směrnice č. 1/2017, kterou se s platností od 1.11.2017 upravují interní postupy při zadávání zakázek malého rozsahu, ruší stávající směrnice 1/2011 a současně stanovuje pravomoc starosty pro výjimky z této směrnice.

 • Otázka: Kdo je PRO schválení nové směrnice č. 1/2017 v předloženém znění?

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 • Otázka: Kdo je pro stanovení pravomoci starosty na výjimku působnosti směrnice č. 1/2017 o postupech zadávání veřejných zakázek, a to tak, že zadávání zakázek do výše 100 000,- Kč bez DPH je v kompetenci starosty obce?

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Nabídky na úpravu rybníka a okolí v Soběhrdech

Na úpravu rybníka a okolí v Soběhrdech byli osloveni celkem tři dodavatelé. Nabídku však předložili jen dva, a to firma SRDÍNKO, s.r.o. s nabídkou 154 060,- Kč bez DPH a společnost Greenman s nabídkou 323 817,- Kč bez DPH. Obě nabídky zahrnují spíše stavební a technické úpravy, ne estetické (lavičky, informační tabule, atd.). Zastupitelstvo rozhodlo o výběru dodavatele pro úpravu rybníka a okolí v Soběhrdech firmu SRDÍNKO, s.r.o. Úprava by měla být realizována v průběhu roku 2018.

 • Otázka: Kdo je PRO schválení dodavatele na úpravu rybníka a okolí v Soběhrdech firmu SRDÍNKO, s.r.o. s cenovou nabídkou 154 060,- Kč bez DPH?

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Nabídky na zimní údržbu

Pro zpracování nabídky na zimní údržbu byly osloveny dvě firmy. AGRO Přestavlky z kapacitních důvodů nabídku nepředložilo. Druhá oslovená firma, Forest&Garden, s. r. o. Přestavlky, podala nabídku s cenou 550,- Kč/hod. Vzhledem ke kladným zkušenostem z minulých let a předložené nabídce byla vybrána firma Forest&Garden, s. r. o. Přestavlky.

 

 • Otázka: Kdo je PRO schválení nabídky na zimní údržbu firmu Forest&Garden, s. r. o. Přestavlky?

Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Projednání změny chodníků v Soběhrdech

Starosta seznámil zastupitelstvo s vývojem projektu chodníků v Soběhrdech. Protože se nepodařilo získat souhlas všech vlastníků soukromých pozemků, které by byly výstavbou dotčeny, musí být v projektu provedeny další změny. Jedná se zejména o část chodníku z obce k fotbalovému hřišti. Zastupitelstvo po diskusi vyslovilo souhlas se změnou projektu a dalším jednáním pověřilo starostu obce.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky. Jedná se o pozemek č. 1345, k.ú. Soběhrdy.
 • Otázka: Kdo je PRO uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemek č. 1345, k.ú. Soběhrdy?Hlasování: PRO – 8 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Starosta vyzval zastupitele k předložením návrhů položek, které by měly být započítány v návrhu rozpočtu obce pro rok 2018. Bude zapracováno do návrhu rozpočtu, který bude projednán na příštím zastupitelstvu.
 • Stávající nájemce restaurace v Soběhrdech požádal o ukončení nájemní smlouvy k 31. 12. 2017. Zastupitelstvo se shodlo na vypsání záměru pronájmu restaurace. Záměr bude zveřejněn a došlé nabídky budou vyhodnoceny na příštím jednání zastupitelstva.
 • V příštím týdnu bude probíhat jednání týkající se drobných dopravních opatření v Soběhrdech a Phově. Cílem opatření je zvýšení bezpečnosti v některých kritických místech.
 • I přes nedostatek míst v mateřských školách, MŠ Petroupim stále přijímá děti ze Soběhrd. Zastupitelstvo se proto shodlo, že přispěje MŠ Petroupim částkou 10 000,- Kč na výukové pomůcky.

Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro MŠ Petroupim?

Hlasování:                  PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 • P. Špaček navrhuje do obecního sálu instalovat závěsy. Návrh na konání výstavy místních obrazů. Organizací výstavy pověřen p. Bartík a p. Špaček.

 

Jednání skončeno v čase 19:35

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 29.11. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ v Soběhrdech

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka                         

                                        Maciej Kucharski

 

Usnesení č. 10/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 10. 2017

 • Usnesení č. 2017/10/1 - ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/10/2 – ZO schválilo interní směrnici č. 1/2017 o postupech při zadávání veřejné zakázky
 • Usnesení č. 2017/10/3 – ZO schválilo výjimku z působnosti směrnice č. 1/2017 o postupech zadávání veřejných zakázek, a to tak, že zadávání zakázek do výše 100 000,- Kč bez DPH je v kompetenci starosty obce.
 • Usnesení č. 2017/10/4 – ZO schválilo dodavatele na úpravu rybníka a okolí v Soběhrdech firmu SRDÍNKO, s.r.o. s cenovou nabídkou 154 060,- Kč bez DPH.
 • Usnesení č. 2017/10/5 – ZO schválilo nabídku na zimní údržbu firmu Forest&Garden, s. r. o. Přestavlky.
 • Usnesení č. 2017/10/6 – ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemek č. 1345, k.ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/10/7 – ZO schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro MŠ Petroupim.

Vyvěšeno: 26. 10. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět