A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:11:39

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 10/2016 ze dne 26.10.2016

Zápis č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 10. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Šašek, p. Sobotka, Ing. Potůček

Omluveni: Ing. Arch. Špaček, p. Rezek

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Informace o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 8/2016
 6. Projednání závěrů z jednání kontrolního výboru
 7. Stanovení ceny nemovitosti Mezihoří č.e. 13 a pozemku p.č. st.100 pro účely účetní evidence
 8. Informace o přijatém daru
 9. Předložení nabídky na koupi lesa sdružení vlastníků v Žíňánkách
 10. Stavební a pozemkové záležitosti
 11. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Kucharski a p. Šašek.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek.  

 

 1. Informace o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumávání hospodaření obce za rok 2016 a přijímá tato nápravná opatření:

 • revokuje usnesení z 21. 12. 2015 a schvaluje rozpočet na rok 2016 jako přebytkový s tím, že přebytek bude využit na splátky úvěrů obce z předchozích let
 • ukládá ekonomce dohledat žádosti o poskytnutí dotace od jednotlivých žadatelů a doložit je veřejnoprávním smlouvám
 • ukládá starostovi obce a ekonomce přijmout systémové opatření, které by zajistilo, že při převodech nemovitých věcí, které podléhají evidenci Katastru nemovitostí, bude ihned v okamžiku uskutečnění převodu provedeno také jejich zaúčtování.

 

 1. Rozpočtové opatření č. 8/2016

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 8/2016.

Otázka: Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 8/2016

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Projednání závěrů z jednání kontrolního výboru

Starosta obce a předseda kontrolního výboru ing. Potůček informovali zastupitelstvo o jednání kontrolního výboru v září a některých důležitých námětech, které z tohoto jednání vzešly. Zastupitelstvo se v diskusi věnovalo následujícím tématům:

- možnost stanovení povinného minimálního odběru vody z obecního vodovodu pro připojené domy

Po diskusi došlo zastupitelstvo k závěru, že by toto opatření nijak zásadně neovlivnilo ekonomiku vodovodu, která je ovlivněna zejména stářím a technickým stavem vedení a nutností oprav. Toto opatření by také nebylo férové vůči občanům, kteří se připojili k vodovodu v minulosti a nebyli s tímto seznámeni. Zastupitelstvo nechce přenášet náklady na opravu vodovodu způsobené špatnou péčí předchozího majitele vodovodu na občany nad rámec vodného za odebranou vodu. U případného nového vodovodu to může být řešeno jinak např. dle podmínek dotace, nákladových kalkulací apod.

- projednat se zástupci zemědělských podniků, aby neužívali nově opravené obecní komunikace nebo případně přispívali na jejich opravy

Starosta informoval, že podobná jednání se zástupci zemědělských podniků byla již vedena. Příspěvky na opravu přislíbeny nebyly, protože se jedná o veřejné komunikace, které užívají i další vozidla a nelze prokázat, kdo se jak podílí na jejich poškození. Soukromé zemědělské podniky na toto nemají dost prostředků. Přislíbeno je „rozumné užívání komunikací“ tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich poškození. Tedy např. v tom smyslu, že kde je možné jet souběžně s komunikací po poli, budou zemědělci jezdit po poli a na komunikaci vjedou jen v nezbytně nutné míře. Další jednání budou probíhat průběžně dle potřeby.

- zachování koridoru pro průchod lesní zvěře přes provoz Farmaparku mezi Soběhrdy a Phovem

V současné době probíhá projednávání změny Územního plánu obce, které má zpřesnit právě rozsah omezení a opatření na území Farmaparku. Po projednání a schválení bude jak ze strany obce, tak dalších orgánů vedeno jednání s provozovatelem Farmaparku, aby byl dodržován schválený rozsah provozu v lokalitě. Koridor pro průchod lesní zvěře je jedním z projednávaných opatření.

 

 1. Stanovení ceny nemovitosti Mezihoří č.e. 13 a pozemku p.č. st. 100 pro účely účetní evidence

Pro účely účetní evidence zastupitelstvo vymezilo cenu nemovitosti Mezihoří č. e. 13 na 293 300,- Kč a pozemku p. č. st. 100 o rozloze 162 m2 na 350,- Kč/m2, tedy 56 700,- Kč.

 

Kdo je PRO vymezení ceny nemovitosti Mezihoří č. e. 13 na 293 300,- Kč a pozemku p. č. st. 100 o rozloze 162 m2 na 350,- Kč/m2, tedy 56 700,-?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Informace o přijatém daru

Zastupitelstvo bere na vědomí dar od paní J. P. z Benešova ve výši 50 000,- Kč. Dle žádosti dárkyně budou peníze využity na opravu evangelického hřbitova v Soběhrdech.

Kdo je PRO přijetí daru a jeho využití na opravu evangelického hřbitova v Soběhrdech?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 

 

 1. Předložení nabídky na koupi lesa sdružení vlastníků v Žíňánkách

Zastupitelstvo znovu projednalo možnost zakoupení lesních pozemků 1853/1 a 1853/2 u Žíňánek od sdružení vlastníků. Zastupitelstvo se shodlo na zájmu o odkoupení těchto pozemků, které sousedí se stávajícím obecním lesem a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním v této záležitosti.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo prodej části pozemku č. 463/68, k.ú. Soběhrdy o výměře 0,12m2 a dále části pozemku č. 463/70, k. ú. Soběhrdy o výměře 26m2 z pozemku 463/70, k. ú. Soběhrdy, za minimální cenu 100,- Kč/m2. Na záměr prodeje reagoval jediný zájemce s nabídkou 100,- Kč/m2.

 

Kdo je PRO schválení prodeje části pozemku č. 463/68, k.ú. Soběhrdy o výměře 0,12m2 a dále části pozemku č. 463/70, k. ú. Soběhrdy o výměře 26m2 z pozemku 463/70, k. ú. Soběhrdy, za cenu 100,- Kč/m2?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

​​​​​​​

 • Zastupitelstvo projednalo směnu části pozemku č. 508, k. ú. Soběhrdy o výměře 40m2 a části pozemku 1484 o výměře 31m2 za pozemek č. 506/11, k. ú. Soběhrdy o výměře 64 m2.

 

Kdo je PRO schválení směny části pozemku č. 508, k. ú. Soběhrdy o výměře 40m2 a části pozemku 1484 o výměře 31m2 za pozemek č. 506/11, k. ú. Soběhrdy o výměře 64 m2?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE - 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo směnu části pozemku č. 784/7, k. ú. Soběhrdy o výměře 13m2 za část pozemku 784/8, k. ú. Soběhrdy o výměře 13 m2.

 

Kdo je PRO schválení směny části pozemku č. 784/7, k. ú. Soběhrdy o výměře 13m2 za část pozemku 784/8, k. ú. Soběhrdy o výměře 13 m2?  

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo předběžně projednalo ústní žádost vlastníka pozemku č. 1562/1, k. ú. Soběhrdy o převod do KÚ Benešov.

 

Kdo je PRO schválení převodu pozemku č. 1562/1, k. ú. Soběhrdy do KÚ Benešov?

Hlasování: PRO – 7PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Pro zpracování nabídky na zimní údržbu byly osloveny dvě firmy. AGRO Přestavlky z kapacitních důvodů nabídku nepředložilo. Druhá oslovená firma, Forest&Garden, s. r. o. Přestavlky, podala nabídku se stejnými podmínkami jako vloni, kdy již zimní údržbu v obci prováděla. Vzhledem ke kladným zkušenostem z minulých let a předložené nabídce byla vybrána firma Forest&Garden, s. r. o. Přestavlky.

 

 • Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Galileo Corporation s. r. o. na mobilní aplikaci „V OBRAZE“, která občanům v mobilním telefonu automaticky načítá novinky z webu (například pozvánky na akce, úřední desku, fotogalerii, …) .

 

Otázka:       Kdo je PRO schválení nabídky na mobilní aplikaci „V OBRAZE“ od společnosti Galileo Corporation, s. r. o.?

Hlasování:  PRO – 7 PROTI – 0             ZDRŽEL SE - 0

 

 • Místostarosta seznámil zastupitele s nově vypsaným dotačním titulem na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jedná se o program Podpora zapojení generací do komunitního života v obci. Výše dotace je 400 000,- Kč a až 70% nákladů. Zastupitelstvo navrhuje podat žádost o dotaci na KD Mezihoří.

 

Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra, program Podpora zapojení generací do komunitního života v obci?

Hlasování:   PRO – 7 PROTI – 0             ZDREL SE – 0

 

 • Kdo je PRO schválení finančního podílu obce Soběhrdy na nákladech na opravu uvedené komunikace v případě schválení žádosti o dotaci?

Hlasování:   PRO – 7 PROTI – 0             ZDREL SE – 0

 

Jednání skončeno v čase 19:05

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 30. 11. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    Maciej Kucharski

                                        Zdeněk Šašek

 

Usnesení č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 26. 10. 2016

 

 • Usnesení č. 2016/10/1 - ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016.
 • Usnesení č. 2016/10/2 – ZO schválilo stanovení ceny nemovitosti Mezihoří č. e. 13 na 293 300,- Kč a pozemku p. č. st. 100 o rozloze 162 m2 na 350,- Kč/m2, tedy 56 700,-.
 • Usnesení č. 2016/10/3 – ZO schválilo přijetí finančního daru a jeho využití na opravu evangelického hřbitova v Soběhrdech.
 • Usnesení č. 2016/10/4 – ZO schválilo prodej části pozemku č. 463/68, k.ú. Soběhrdy o výměře 0,12m2 a dále části pozemku č. 463/70, k. ú. Soběhrdy o výměře 26m2 z pozemku 463/70, k. ú. Soběhrdy, za cenu 100,- Kč/m.2
 • Usnesení č. 2016/10/5 – ZO schválilo směnu části pozemku č. 508, k. ú. Soběhrdy o výměře 40m2 a části pozemku 1484 o výměře 31m2 za pozemek č. 506/11, k. ú. Soběhrdy o výměře 64 m2.
 • Usnesení č. 2016/10/6 – ZO schválilo směnu části pozemku č. 784/7, k. ú. Soběhrdy o výměře 13m2 za část pozemku 784/8, k. ú. Soběhrdy o výměře 13 m2.
 • Usnesení č. 2016/10/7 – ZO schválilo převod pozemku č. 1562/1, k. ú. Soběhrdy do KÚ Benešov.
 • Usnesení č. 2016/10/8 – ZO schválilo nabídku na mobilní aplikaci „V OBRAZE“ od společnosti Galileo Corporation, s. r. o.
 • Usnesení č. 2016/10/9 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra, program Podpora zapojení generací do komunitního života v obci.

Vyvěšeno: 2. 11. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět