A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:55:25

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 10/2015 ze dne 27.10.2015

Zápis č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 10. 2015 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Šašek, Ing. Arch. Špaček

 

Omluveni: p. Rezek

 

Pracovníci obce: pí Vosická, pí Baštářová

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Stav a plnění rozpočtu k 30. 9. 2015

 5. Přijetí Účelové neinvestiční dotace v požární ochraně od Středočeského kraje

 6. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběhrdy za rok 2015

 7. Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří – zadání

 8. Stavební a pozemkové záležitosti

 9. Různé 

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Potůček a p. Kucharski.

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – jednání s MŠ Petroupim bylo odloženo na následující měsíce. Projektant p. Datel obdržel potřebné dokumenty a byl pověřen vyhotovením kalkulace jednotlivých projektů. Z důvodu nedokončených prací na výstavbě vodovodního přivaděče se dá předpokládat, že termín uzavírky silnice č. III/1092 bude prodloužen.

 

4. Stav a plnění rozpočtu k 30. 9. 2015

Místostarosta informoval o čerpání rozpočtu k 30. 9. 2015. Příjmy činí 89% plánovaných, tedy 3 841 919,- Kč, běžné výdaje 2 538 575,- Kč a kapitálové výdaje 1 563 760,- Kč. Výdaje tedy celkem činí 103% plánovaných. Navýšení kapitálových výdajů je způsobeno tím, že některé investiční akce nebyly rozpočtovány, protože nebylo jasné, jestli a z jakých zdrojů budou realizovány. Jedná se např. o výstavbu kabin na fotbalovém hřišti, nákup pozemků v Soběhrdech od společnosti OWO CZ, s. r. o. a opravu části vodovodního řadu v Soběhrdech. Na účtu u České spořitelny je 1,0 mil Kč, na účtu u ČNB je 0,3 mil. Kč.

 

5. Přijetí Účelové neinvestiční dotace v požární ochraně od Středočeského kraje

Dotace v požární ochraně činí 3 884,-  Kč a bude poskytnuta v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace na neinvestiční výdaje Středočeským krajem.

 

Otázka:     Kdo je PRO přijetí Účelové neinvestiční dotace v požární ochraně od Středočeského kraje ve výši 3 884,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

6. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběhrdy za rok 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Soběhrdy za rok 2015. Zastupitelstvo uložilo hospodářce obce provedení opravy dle Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření. Opravy již byly provedeny v průběhu měsíce října, což bylo hospodářkou obce doloženo a zastupitelstvem vzato na vědomí.

 

7. Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří - zadání

Vedle nutných oprav (rozvodů elektřiny, vody, topení atd.) je možné využít půdní prostor nad výčepem. Zastupitelstvo pověří projektanta p. Hájka, aby provedl sondu stropů a připravil rozpočet pro variantu s využitím půdy, i bez jejího využití. Další kroky budou závislé především na ceně projektů.

 

8. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Pan Zelenay žádá směnu částí pozemku 784/7 k.ú. Soběhrdy dle předloženého návrhu geometrického plánu. Prostor pro manipulaci na obecní cestě zůstane zachován. Pan Zelenay uhradí náklady spojené se směnou pozemku. Záměr směny bude řádně zveřejněn na úřední desce po dopracování geometrického plánu.

 

 • Pan Zelenay žádá zastupitelstvo o odprodej částí pozemku 1464 a 784/3 k.ú. Soběhrdy dle předloženého návrhu geometrického plánu. Mez je v sousedství pozemku pana Zelenaye a obec jí nevyužívá ani pozemek neudržuje. Obecní cesta zůstane zachována. Záměr prodeje bude řádně zveřejněn na úřední desce po dopracování geometrického plánu.

 

 • FK Soběhrdy žádá zastupitelstvo o dlouhodobý pronájem kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech a pozemků, na kterých se hřiště nachází.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení pronájmu kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech (nemovitost č.p. 100 v Soběhrdech, na pozemku p.č. 209/100, k.ú. Soběhrdy) a pozemků, na kterých se nachází fotbalové hřiště (pozemky č. 209/105, k.ú. Soběhrdy, 209/3 k.ú. Soběhrdy a 209/106 k.ú. Soběhrdy), na 20 let s možností prodloužení ve výši 100,- Kč za rok?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 • Společnost Posázaví o.p.s. žádá zastupitelstvo o poskytnutí příspěvku ve výši 100 Kč na obyvatele pro zajištění provozu a služeb v roce 2016. Společnost aktivně napomáhá obci se získáním dotací. Po diskuzi v zastupitelstvu bylo navrženo poskytnout dotaci ve výši 50 Kč na obyvatele. Důvodem je skutečnost, že obec je členem svazku obcí Chopos a část služeb čerpá jeho prostřednictvím. Zároveň svazku obcí také platí příspěvky dle platných stanov svazku.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení příspěvku společnosti Posázaví o.p.s. ve výši 50,- Kč za jednoho obyvatele?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

   

 • Proběhlo jednání Správní rady společnosti DSO Obecní lesy Benešovska. Těžební plán na roky 2016 až 2025 je 4 000 m3ročně.

   

 • Dotace ze Středočeského kraje, o které zastupitelstvo žádalo (na fotbalové hřiště i kanalizaci v lokalitě na Panelce v Soběhrdech), byly zamítnuty pro nedostatek prostředků, i když žádosti byly po formální stránce podány správně.

   

 • Zastupitelstvo obdrželo celkem dvě cenové nabídky na projekt domovních vodovodních přípojek. Nabídka p. Datla je 2 000,-Kč/přípojka, nabídka společnosti Syrinx je 1 300,- Kč/přípojka.

   

  Otázka: Kdo je PRO zadání projektu domovních vodovodních přípojek společnosti Syrinx s.r.o. za cenu 1 300,- Kč vč. DPH za jednu přípojku?

  Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 • Zastupitelstvo se seznámilo s projektem na osázení prostoru vedle obecního úřadu za cenu 44 000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo navrhuje projekt doplnit alespoň jedním vzrostlým stromem.

 

9. Různé

Žádný bod k projednání.

 

 

Jednání skončeno v čase 18:50.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25. 11. 2015 od 18:00 hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Miloslav Potůček

                                  

 

                                   Maciej Kucharski

 

 

Usnesení č. 10/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 10. 2015

 

 • Usnesení č. 2015/10/1 - ZO přijalo Účelovou neinvestiční dotaci v požární ochraně od Středočeského kraje ve výši 3 884,- Kč.

   

 • Usnesení č. 2015/10/2 – ZO schválilo dlouhodobý pronájem kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech a pozemků, na kterých se nachází fotbalové hřiště, na 20 let, ve výši 100,- Kč/rok pro FK Soběhrdy.

   

 • Usnesení č. 2015/10/3 – ZO schválilo příspěvek společnosti Posázaví o.p.s. na rok 2016 ve výši 50,-Kč za jednoho obyvatele.

   

 • Usnesení č. 2015/10/4 – ZO schválilo cenovou nabídku na projekt vodovodních přípojek ve výši 1 300,- Kč vč. DPH za jednu přípojku.

Vyvěšeno: 4. 11. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět