A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:07:46

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 10/2014 ze dne 5.11.2014 - ustavující zastupitelstvo

Zápis č. 10/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 5. 11. 2014 v 19. °° hodin v kanceláři OÚ v Soběhrdech

 

 

Přítomní zastupitelé: ing. Potůček, p. Bartík, p. Šašek, p. Šíma, sl. Tichá, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, Mgr. Kucharski, p. Rezek

 

Pracovníci obce: pí. Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání a doplnění programu jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Složení slibu zastupitelů dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
 4. Seznámení s jednacím řádem obce Soběhrdy
 5. Volba starosty a místostarosty
 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů a členů
 7. Zřízení komisí, volba jejich předsedů a členů
 8. Schválení odměn za výkon funkce členů zastupitelstva
 9. Rozpočtové opatření č. 10
 10. Příprava rozpočtu obce na rok 2015
 11. Stavební a pozemkové záležitosti
 12. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil dosavadní starosta obce p. Bartík, přivítal nově zvolené zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé p. Rezek a p. Šašek

 

 1. Složení slibu zastupitelů dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

       Starosta obce vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu. Slib přečetl p. Bartík a  přítomní členové zastupitelstva složili předepsaný slib. Složení slibu bylo potvrzeno podpisem.

 

 1. Seznámení s jednacím řádem obce Soběhrdy

       P. Bartík seznámil zastupitele s jednacím řádem obce Soběhrdy.

 

 1. Volba starosty a místostarosty

P. Bartík navrhl, aby starosta i místostarosta byl volen veřejnou volbou.

 

         Otázka: Kdo je pro provedení volby starosty a místostarosta veřejnou volbou?

         Hlasování:  PRO – 7 PROTI – 2             ZDRŽEL SE - 0

 

         Zastupitelé poté provedli volbu starosty. Navržen byl stávající starosta Pavel Bartík, který se svou nominací souhlasí. Výsledky volby:

 

         Otázka: Kdo je pro zvolení p. Pavla Bartíka za neuvolněného starostu obce Soběhrdy?

         Hlasování:  PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 1

 

         Následovala volba místostarosty. Navržen byl Jan Šíma, který se svou nominací souhlasí. Výsledky:

 

         Otázka: Kdo je pro zvolení p. Jana Šímy za neuvolněného místostarostu obce Soběhrdy?

         Hlasování:  PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 1

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů a členů

       Zastupitelé projednali zřízení kontrolního výboru a finančního výboru. Zastupitelé se jednomyslně shodli na potřebě výběru vhodných kandidátů do těchto výborů a proto rozhodli ustanovit kontrolní výbor a finanční výbor na svém dalším zasedání. V rámci tohoto jednání došlo pouze k volbě předsedů obou výborů.

 

       Volba předsedy finančního výboru. Navržen byl Mgr. Maciej Kucharski, který se svou nominací souhlasí.

 

         Otázka: Kdo je pro zvolení Mgr. Macieje Kucharského za předsedu Finančního výboru?

         Hlasování:  PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 1

 

       Volba předsedy kontrolního výboru. Navržen byl ing. Miloslav Potůček, který se svou nominací souhlasí. Výsledky:

 

         Otázka: Kdo je pro zvolení ing. Miloslava Potůčka za předsedu Kontrolního výboru?

         Hlasování:  PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 1

 

       Oba zvolení předsedové jsou pověřeni do příštího zasedání zastupitelstva obce navrhnout složení výborů.

 

 1. Zřízení komisí, volba jejich předsedů a členů

       P. Bartík navrhl, aby byla zřízena komise pro správu majetku obce. Po diskusi je navrženo složení komise: p. Sobotka, p. Šašek., p. Rezek, sl. Tichá, Ing. Špaček, p. Bartík (jako předseda komise)

 

         Otázka: Kdo je pro zvolení členů Komise pro správu obecního majetku dle navrženého složení?

         Hlasování:  PRO – 9 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 0

 

         Otázka: Kdo je pro zvolení p. Pavla Bartíka za předsedu Komise pro správu obecního majetku?

         Hlasování:  PRO – 8 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 1

 

       Zastupitelé zváží možné zřízení, náplň a činnost dalších komisí.

 

 1. Schválení odměn zastupitelů za výkon funkce

ZO projednalo stanovení odměn neuvolněných zastupitelů, místostarosty a starosty dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů – příloha zápisu.

 

Otázka: Kdo je pro zachování odměn za výkon funkce zastupitelů, starosty a místostarosty ve stávající výši?

 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Seznámení s rozpracovanými projekty pro nové zastupitele

 

Starosta seznámil zastupitele s rozpracovanými projekty a záměry obce a se stavem jejich realizace. Jde zejména o:

 • Lokalita hřiště – vybudování zázemí a změna územního plánu lokality
 • Vybudování chodníků v Soběhrdech - finalizace projektu
 • Vodovod Soběhrdy
 • Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří
 • Rybník v Žíňanech – majetkové vypořádání a revitalizace

 

 1. Rozpočtové opatření č. 10

 

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 10/2014 (přijetí dotace na uspořádání voleb)

 

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 10/2014?

 

Hlasování: PRO – 9 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Příprava rozpočtu obce na rok 2015

 

V rámci přípravy rozpočtu obce je možné předkládat návrhy a připomínky do 20. 11. 2014, poté budou zpracovány a návrh rozpočtu projednán na nadcházejícím zasedání zastupitelstva.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

 

 1. Schválení směny pozemků dle zveřejněného záměru. K záměru nebyly v době zveřejnění předloženy žádné připomínky či jiné návrhy.

 

Otázka: Kdo je pro schválení směny pozemku č. 97/2, k.ú. Soběhrdy, vodní plocha, o výměře 180 m2 a pozemku č. 94/9, k.ú. Soběhrdy, travní porost, o výměře 216 m2, oboje ve vlastnictví Mgr. Macieje Kucharského, CSc. za pozemek č. 1277, k.ú. Soběhrdy o výměře 927 m2, lesní pozemek, ve vlastnictví Obce Soběhrdy?

 

Hlasování: PRO – 8  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 1

 

 1. Schválení koupě pozemků, které se nacházejí pod rozšířenou cestou v lokalitě Pod Střemochem v Soběhrdech.

 

Otázka: Kdo je pro schválení koupě pozemku č.463/78 o výměře 99 m2, č.463/76 o výměře 61 m2, č.488/4 o výměře 79 m2, č.463/70 o výměře 75 m2, č.463/68 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Soběhrdy, za kupní cenu 15,- Kč / m2.

Na pozemcích vybuduje společnost in FAMILY HOUSE SOBĚHRDY, s.r.o., IČ 24261866 veřejnou komunikaci.

 

Hlasování: PRO – 9  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Různé

 

 1. Určení podpisových oprávnění pro:

Katastrální úřad – Pavel Bartík, Jan Šíma

Bankovní účet – Pavel Bartík, Maciej Kucharski, Jan Šíma, Alena Barešová 

 

               Otázka: Kdo je pro navržené určení podpisových oprávnění?

 

               Hlasování:           PRO – 9 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zástupců obce v Mikroregionu CHOPOS – návrh Pavel Bartík, Jan Šíma.

 

                Otázka: Kdo je pro navržené zástupce v Mikroregionu CHOPOS?

 

                Hlasování:           PRO – 9 PROTI – 0             ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Zastupitelé berou na vědomí aktivitu soběhrdských matek k využití volné místnosti v budově OÚ – vytvoření dětského koutku pro volnočasové aktivity. Předpokládané náklady budou hrazeny z prostředků obce.

 

 1. Zastupitelé berou na vědomí termín předběžné kontroly hospodaření obce – 7. 11. 2014.

 

 1. Pozvání FK Soběhrdy na výroční členskou schůzi dne 15. 11. 2014 vzato na vědomí.

 

 

 

Jednání skončeno v čase 20.45.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 26. 11. 2014 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

 

 

Zapsal: Jan Šíma

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Zdeněk Rezek

                                 

                                   Zdeněk Šašek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 10/2014 ze ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 5. 11. 2014

                      

 

 • Usnesení č. 2014/10/1 -    způsob volby starosty a místostarosty - ZO schválilo veřejnou volbu
 • Usnesení č. 2014/10/2 – volba starosty obce - zvolen starosta obce p. Pavel Bartík
 • Usnesení č. 2014/10/3 – volba místostarosty obce - zvolen místostarosta obce Jan Šíma
 • Usnesení č. 2014/10/4 – volba předsedy kontrolního výboru – zvolen Ing. Miloslav Potůček
 • Usnesení č. 2014/10/5 – volba předsedy finančního výboru – zvolen Mgr. Maciej Kucharski, CSc.
 • Usnesení č. 2014/10/6 – složení komise pro správu obecního majetku – ZO schválilo složení této komise pro správu obecního majetku ve složení: p. Sobotka, p. Šašek. P. Rezek, sl. Tichá, Ing. Špaček, p. Bartík (jako předseda komise)
 • Usnesení č. 2014/10/7 – stanovení odměn členů zastupitelstva obce – ZO schválilo stanovení odměn neuvolněných zastupitelů, místostarosty a starosty dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odmě­nách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů v totožné výši jako dosud.
 • Usnesení č. 2014/10/8 – rozpočtové opatření č. 10 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2014
 • Usnesení č. 2014/10/9 – směna pozemků - ZO schválilo směnu pozemku č. 97/2, k.ú. Soběhrdy, vodní plocha, o výměře 180 m2 a pozemku č. 94/9, k.ú. Soběhrdy, travní porost, o výměře 216 m2, oboje ve vlastnictví Mgr. Macieje Kucharského, CSc. za pozemek č. 1277, k.ú. Soběhrdy o výměře 927 m2, lesní pozemek, ve vlastnictví Obce Soběhrdy
 • Usnesení č. 2014/10/10 – koupě pozemků - ZO schválilo koupi pozemků č.463/78 o výměře 99 m2, č.463/76 o výměře 61 m2, č.488/4 o výměře 79 m2, č.463/70 o výměře 75 m2, č.463/68 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Soběhrdy, za kupní cenu 15,- Kč / m2.
 • Usnesení č. 2014/10/11 – určení podpisových oprávnění – ZO schválilo určení podpisových oprávnění pro bankovní účet a podpis smluv ve vztahu ke katastru nemovitostí
 • Usnesení č. 2014/10/12 - zástupci obce v Mikroregionu CHOPOS – ZO schválilo zástupce obce v Mikroregionu CHOPOS

Vyvěšeno: 12. 11. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět