A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 26. 4. 2018, 19:08:23

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Oto

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 1/2017 ze dne 25.1.2017

Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 1. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, sl. Tichá, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek

Omluveni: p. Šašek

Pracovníci obce: pí Vosická, Ing. Baštářová

Hosté: pí Trnková, pí Šímová, pí Micková, p. Šíma, p. Micka, p. Cimbůrek, p. Fedoš

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Prezentace zástupce společnosti Senior Park – záměr stavby bydlení pro seniory v Soběhrdech
 5. Projednání prodeje pozemků za hřištěm v Soběhrdech společnosti Senior Park
 6. Projednání strategického plánu rozvoje obce
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Špaček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – jednání se zástupci projektu „Nahá vesnice“ bylo ukončeno – nebyla uzavřena smlouva o dílo. Koupě lesních pozemků v Žíňánkách – zatím odloženo. O dalším postupu bude starosta informovat. Byla podána žádost o dotaci na částečnou opravu KD v Mezihoří. Dýchací přístroje pro ZJ SDH Soběhrdy byly objednány.

 

 1. Prezentace zástupce společnosti Senior Park – záměr stavby bydlení pro seniory v Soběhrdech

Zástupce společnosti Senior Park seznámil přítomné se zájmem společnosti postavit v Soběhrdech bydlení pro seniory. Součástí prezentace byl i papírový materiál, který přítomní obdrželi. Projekt v Soběhrdech by byl podobný několika dalším, které již na území ČR firma vybudovala.

 

 1. Projednání prodeje pozemků za hřištěm v Soběhrdech společnosti Senior Park

Starosta seznámil přítomné s tím, co by prodej pozemků znamenal pro obec a jaké by byly rámcové podmínky jak pro prodej pozemků, tak pro samotnou existenci Senior Parku v Soběhrdech. Po diskusi se zastupitelé shodli na zájmu pokračovat v jednání se společností Senior Park o prodeji pozemků dle nabídky, kterou společnost předložila 30.12.2016. Dalším jednáním, které by mělo upřesnit podmínky prodeje pozemků, stavby i soužití projektu s obcí, pověřen starosta a místostarosta. Pro dojednání konkrétních podmínek bude schvalován samotný prodej ještě jednou včetně všech podrobností.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení pokračovat v jednání se společností Senior Park o prodeji pozemků v Soběhrdech?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Projednání strategického plánu rozvoje obce

Zastupitelé projednali strategický plán rozvoje obce. Jeho vypracování je důležité pro případné žádosti o dotace i pro dlouhodobý rozvoj obce. Strategický plán zahrnuje oblasti jako občanská vybavenost, veřejná prostranství, kulturní život, podpora dětí/mládeže, odpady a životní prostředí aj. Do strategického plánu byla mimo jiné zahrnuta rekonstrukce KD Mezihoří, revitalizace návsi v Žíňánkách, podpora vzniku nových vodních ploch, či oprava a výstavba chodníků v Soběhrdech. Strategický plán bude po schválení zastupitelstvem zveřejněn na webových stránkách obce.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání.

 

 1. Různé
 • Starosta informoval o výdajích a příjmech za rok 2016: Obec hospodařila v roce 2016 s celkové příjmy 7,157 mil. Kč a výdaji 7,460 mil. Kč Kč. V současné době je na účtech cca 1,1 mil. Kč.

Hospodaření v roce 2016 bylo výrazně ovlivněno velkými investičními akcemi (oprava cesty do Žíňan a oprava hřbitova v Soběhrdech), na které se podařilo získat dotace. Pozitivní je, že i s těmito velkými investičními akcemi je výsledek hospodaření téměř vyrovnané. Drobný schodek byl uhrazen z přebytků předchozích let.

 

 • Pan Kouklík z Mezihoří č.p. 9 žádá o schválení dotace na výstavbu individuální ČOV.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení dotace na individuální ČOV pro dům č.p. 9 v Mezihoří?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Starosta informoval o podání žaloby k určení vlastnického práva k pozemku 489/17, k.ú. Soběhrdy. K podání žaloby bylo přikročeno po několika pokusech nalézt řešení smírnou cestou s duplicitním vlastníkem. K duplicitnímu vlastnictví došlo chybou Katastrálního úřadu před mnoha lety. Soudní spor byl jediným možným způsobem řešení patové situace. O dalším jednání bude zastupitelstvo informováno starostou po nařízení soudního jednání.

 

 • Zastupitelstvo se shodlo na úpravě hranice pro osobní blahopřání pro obyvatele Soběhrd z 70 na 75 let.

 

 • DC Mezihoří žádá schválení termínu turnaje v šipkách – 28. - 30. 7. 2017 a účelovou dotaci ve výši 3 000,- Kč.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení účelové dotace pro DC Mezihoří ve výši 3 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelé Obce Přestavlky navrhují spolupráci v opravě cestě z Vápenky (Mezihoří) do Přestavlk. Dalším jednáním pověřen starosta. Zastupitelstvo souhlasí s účastí obce na projektu.

 

Jednání skončeno v čase 19:35

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 22. 2. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka               

                                        Jan Špaček

 

Usnesení č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 25. 1. 2017

 

 • Usnesení č. 2017/1/1 - ZO schválilo pokračování jednání se společností Senior Park o prodeji pozemků v Soběhrdech.
 • Usnesení č. 2017/1/2 - ZO schválilo dotaci na individuální ČOV pro dům č.p. 9 v Mezihoří.
 • Usnesení č. 2017/1/3 – ZO schválilo účelovou dotaci pro DC Mezihoří ve výši 3 000,- Kč.

Vyvěšeno: 2. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět