A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:09:28

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 1/2016 ze dne 27.1.2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, Ing. Potůček, sl. Tichá, p. Rezek, p. Šašek, Ing. Arch. Špaček

Pracovníci obce: pí Vosická

Hosté: p. Hradečný

 

Program zasedání:

1.      Zahájení jednání

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

3.      Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

4.      Schválení Spisového a skartačního řádu Obecního úřadu v Soběhrdech

5.      Interní ocenění pozemku 1340/31, k. ú. Soběhrdy o výměře 883 m2

6.      Schválení žádosti o dotace na Středočeský kraj

7.      Mimořádná dotace pro Fotbalový klub Soběhrdy

8.      Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří

9.      Stavební a pozemkové záležitosti

10.    Různé

 

Jednání:

 

  1.         Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

2.        Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Potůček a p. Sobotka.

 

3.        Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek.

4.      Schválení Spisového a skartačního řádu Obecního úřadu v Soběhrdech

Zastupitelé byli seznámeni se Spisovým a skartačním řádem, jehož znění bylo konzultováno s ředitelem SOkA Benešov, Mgr. Sejkem.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Spisového a skartačního řádu Obecního úřadu v Soběhrdech?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

5.      Interní ocenění pozemku č. 1340/31, k.ú. Soběhrdy o výměře 883 m2

Interní ocenění pozemku č. 1340/31, k.ú. Soběhrdy je nutné pro účely daňového přiznání. Zastupitelstvo se shodlo na ocenění tohoto pozemku o výměře 883 m2 na 10 000,-Kč.

 

Otázka: Kdo je PRO interní ocenění pozemku č. 1340/31, k.ú. Soběhrdy o výměře 883 m2 na 10 000,-Kč?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

6.      Schválení žádosti o dotace na Středočeský kraj

Zastupitelstvo se shodlo na podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště U lesíka v Soběhrdech“ a „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Panelka v Soběhrdech“, obojí z Programu 2016 pro posykování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. V případě obou projektů se zastupitelstvo zavazuje finančně podílet na projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště U lesíka v Soběhrdech“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zároveň je PRO spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

Otázka: Kdo je PRO podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Panelka v Soběhrdech“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a zároveň je pro spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu?

Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

7.      Mimořádná dotace pro Fotbalový klub Soběhrdy

Zastupitelstvo projednalo mimořádnou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč. Jedná se o nájemné plynoucí z reklamy firmy UVT, s.r.o. na fotbalovém hřišti v Soběhrdech.

Otázka: Kdo je PRO schválení mimořádné dotace ve výši 3 000 Kč pro Fotbalový klub Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

8.      Rekonstrukce kulturního domu v Mezihoří

Zastupitelé projednali připomínky p. Hradečného k projektu na rekonstrukci kulturního domu v Mezihoří. Projekt ale zůstane ve stávající podobě. Předběžný rozpočet na celkovou rekonstrukci je 1,2 mil. Kč. Zastupitelstvo bude usilovat o získání dotace.

9.      Stavební a pozemkové záležitosti

·         Schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem přivedení elektřiny k pozemku č. 25/5, k.ú. Soběhrdy. Věcné břemeno se bude vztahovat na pozemek 489/5, k.ú. Soběhrdy, který je ve vlastnictví Obce Soběhrdy.

Otázka: Kdo je pro schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem přivedení elektřiny k pozemku č. 25/5, k.ú. Soběhrdy? Věcné břemeno se bude vztahovat na pozemek 489/5, k.ú. Soběhrdy, který je ve vlastnictví Obce Soběhrdy.

Hlasování: PRO –9              PROTI – 0                     ZDRŽEL SE – 0

 

10.  Různé

  •          Pan Bartík informoval o čerpání rozpočtu za rok 2015: příjmy byly o 19% vyšší, než předpokládané, tedy 5,5 mil. Kč. Výdaje činily 5,7 mil. Kč, tedy o 28% více, než se předpokládalo. Navýšení výdajů bylo způsobeno nerozpočtovanými položkami, například výstavbou fotbalových kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech.

·         P.Bartík informoval o průběhu projednávání překlopení stávajícího územního plánu do nové podoby za účelem jeho digitalizace. MěÚ Benešov po jednání požaduje úpravu některých regulativů tak, aby byly v souladu s aktuálně platnou legislativou a místními podmínkami.  Dalším jednáním pověřen p. Bartík společně se zpracovatelkou digitalizace ÚP ing. Ivanou Tichou.

·         Zastupitelstvo se shodlo na plánu zakoupit dům č.p. 31 v Mezihoří. Dalším jednáním pověřen p.Bartík

·         Divadlo Chocerady nabídlo představení pro děti. Dalšími kroky pověřena sl. Tichá.

·         Zastupitelé projednali žádost obce Kozmice o zajištění ochrany obyvatelstva prostřednictvím JSDHO Soběhrdy. Dalším jednáním pověřeni p. Bartík a p. Šíma.

·         JSDHO Soběhrdy vykázala za rok 2015 celkem 561 brigádnických hodin. Jednotka žádá zastupitelstvo o zakoupení nezbytných předmětů k vykonávání činnosti. Jedná se o elektrocentrálu, proudnici, lana, vazáky a nářadí, celkem v hodnotě cca 30 000,- Kč. Zakoupení zařízení vykompenzuje brigádnické hodiny.

Otázka: Kdo je PRO zakoupení zařízení pro JSDHO Soběhrdy, které bude kompenzováno brigádnickými hodinami?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

·         P. Kucharski navrhl zavedení ulic v Soběhrdech. P. Bartík zjistí náročnost procesu.

 

Jednání skončeno v čase 20:15

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 24. 2. 2016 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka                               

 

                                   Miloslav Potůček

 

 

Usnesení č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 27. 1. 2016

 

·         Usnesení č. 2016/1/1 - ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového hřiště U lesíka v Soběhrdech” z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

·         Usnesení č. 2016/1/2 – ZO schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Panelka v Soběhrdech” z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a zavazuje se spolufinancovat projekt v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

·         Usnesení č. 2016/1/3 – ZO schválilo Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Soběhrdech.

·         Usnesení č. 2016/1/4 – ZO schválilo interní ocenění pozemku č. 1340/31, k.ú. Soběhrdy o výměře 883 m2 na 10 000,-Kč.

·         Usnesení č. 2016/1/5 – ZO schválilo mimořádnou dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Fotbalový klub Soběhrdy.

·         Usnesení č. 2016/1/6 – ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem přivedení elektřiny k pozemku č. 25/5, k.ú. Soběhrdy.

·         Usnesení č. 2016/1/7 – ZO schválilo zakoupení zařízení pro JSDHO Soběhrdy.

Vyvěšeno: 8. 2. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět