A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:04:40

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 1/2015 ze dne 28.1.2015

Zápis č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 28. 1. 2015 v 18 °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Ing. Potůček, p. Šašek, sl. Tichá, p. Sobotka, p. Rezek, Ing. Špaček

 

Omluveni: Mgr. Kucharski

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Schválení vyhlášky 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy
 5. Stavební a pozemkové záležitosti
 6. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Šíma a p. Špaček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – byla podepsána smlouva o dílo s firmou HRAZDÍRA ELEKTRO, s.r.o. Firma zahájí realizaci projektu „Stavba elektrické přípojky pro kabiny na fotbalovém hřišti“ na konci měsíce února.

 

 1. Schválení vyhlášky 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy

P. Šíma oznámil, že k vyhlášce 1/2015, která byla řádně zveřejněna na úřední desce, nebyly vzneseny žádné připomínky.

       Otázka: Kdo je PRO schválení vyhlášky 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy?

       Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1.  Stavební a pozemkové záležitosti
 • P. Bartík informoval zastupitele o chybě ve směně pozemků s panem Proučilem nedaleko rybníka Cihelny. Jedná se o pozemek č. 1164/10 o výměře 306 m2 a pozemek č. 1164/12 o výměře 282 m2. Záměr směny pozemků bude vypracován a zveřejněn na úřední desce.
  • : Kdo je pro schválení záměru směny pozemku č. 1164/10, k.ú. Soběhrdy, trvalý travní porost, o výměře 306 m2 ve vlastnictví manželů Proučilových za pozemek č. 1164/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 282 m2, trvalý travní porost, ve vlastnictví Obce Soběhrdy?

 

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 • P. Proučil žádá o schválení možnosti parkování návštěvníků farmy na pozemku č. 1564/1 za evangelickým kostelem. Zastupitelstvo tuto záležitost projednalo a souhlasí s využíváním uvedeného pozemku pro parkování osobních vozidel návštěvníků farmy. Zastupitelstvo nesouhlasí s pronájmem tohoto pozemku, protože ten je využíván i k dalším účelům.
 • Firma Secar Bohemia, a.s., zabývající se vyhledáváním odcizených aut, žádá o pronájem části plochy fasády vodojemu na Střemochu pro umístění antény. Cena pronájmu je stanovena na 20 000 Kč za rok. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední desce.
 • : Kdo je pro schválení záměru pronájmu části plochy fasády vodojemu na Střemochu (stavba na pozemku 463/56, k.ú. Soběhrdy) za účelem umístění antény?

 

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Firma Josef Dráb, s. r. o. hledá možnost uložení zeminy o objemu cca 5 000 m3 z budovaného vodovodního řádu. Navržené lokality nejsou dle zastupitelstva vhodné. P. Šíma navrhl nabídnout firmě možnost uložení zeminy do rokle na okraji Soběhrd u výjezdu z obce směrem na Čerčany za předpokladu, že firma zejména zajistí potřebnou projektovou dokumentaci, vyřízení příslušných povolení a zatrubnění potřebného úseku. Dalším jednáním s firmou pověřen p.Šíma.

 

 

 1. Různé
 • P. Bartík informoval zastupitele o skutečném čerpání rozpočtu k 31. 12. 2014. Příjmy byly o 25% vyšší, než bylo očekávání. Plánované výdaje byly překročeny o 4,5%. Obec disponuje zůstatkem na běžném účtu ve výš cca 2 100 000 Kč. Tyto prostředky budou využity k realizaci dalších projektů.
 • P. Bartík informoval zastupitele o schůzi výboru svazku obcí CHOPOS, jehož hlavním tématem bylo financování provozu svazku. Pro zajištění dosavadního rozsahu služeb je třeba navýšení příspěvků jednotlivých obcí. Zástupci obcí ve výboru svazku se shodli na navýšení příspěvku obcí o 50 Kč za jednoho obyvatele. Pro obec Soběhrdy to znamená navýšení příspěvku o 19 400 Kč.

 

 • Kdo je PRO navýšení příspěvku svazků obcí CHOPOS na rok 2015 ve výši 50 Kč za jednoho obyvatele?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 • O finanční příspěvek požádala i obecně prospěšná společnost Posázaví. Na příští schůzi zastupitelstva zástupci Posázaví seznámí zastupitele s připravenou strategií rozvoje území.
 • P. Šíma sdělil zastupitelům, že bude možnost žádat o dotace ze Středočeského kraje. Navrhuje podat návrh na dotace na:
  • realizaci kanalizace Na panelce
  • výměnu povrchu na malém hřišti v Soběhrdech
  • výměnu veřejného osvětlení

Návrhy budou projednávány na příští schůzi zastupitelstva.

 • P. Bartík seznámil zastupitele s možnostmi realizace kabin na fotbalovém hřišti. První je přenechat realizaci na stavební firmě, s předpokládaným rozpočtem 1 3000 000 Kč nebo přijmout nabídku členů FK Soběhrdy, tedy nakoupit stavební materiál a realizovat stavbu svépomocí. Zastupitelstvo souhlasí s uvolněním finančních prostředků pro stavbu kabin na fotbalovém hřišti. Starosta bude zastupitelstvo průběžně informovat o výši čerpaných finančních prostředků.
 • P. Špaček upozornil na intenzitu nočního osvětlení na loukách ve farmě p. Proučila. Osvětlení působí rušivě pro své okolí. Dalším jednáním je pověřen p. Bartík.
 • P. Šíma seznámil zastupitelstvo s objednanými termíny pro svoz nebezpečného a rozměrného odpadu ve dnech 18. 4. a 19. 9. 2015.
 • P. Šašek oznámil zastupitelům, že Zásahová jednotka SDH obce Soběhrdy odpracovala za rok 2014 celkem 600 hodin.
 • Cyklistický klub Česyk žádá zastupitelstvo o dotaci na textilní tašky, které budou rozdávány závodníkům během 30. ročníku cyklistického závodu Železný dědek. Na taškách bude logo obce Soběhrdy. Česyk žádá dotaci za tašku ve výši cca 40 Kč/kus při počtu cca 500 ks. Zastupitelstvo předběžně souhlasí s finančním příspěvkem, který bude uvolněn na základě žádosti Česyku.

 

Jednání skončeno v čase 19:37.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 25. 2. 2015 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jan Šíma

                                 

 

                                    Jan Špaček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 28. 1. 2015

                      

 

 • Usnesení č. 2015/1/1 - ZO schválilo vyhlášku 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2015/1/2 –ZO schválilo záměr směny pozemku č. 1164/10, k.ú. Soběhrdy, trvalý travní porost, o výměře 306 m2 ve vlastnictví manželů Proučilových za pozemek č. 1164/12, k.ú. Soběhrdy o výměře 282 m2, trvalý travní porost, ve vlastnictví Obce Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2015/1/3 –ZO schválilo záměr pronájmu části plochy fasády vodojemu na Střemochu (stavba na pozemku 463/56, k.ú. Soběhrdy) za účelem umístění antény.
 • Usnesení č. 2015/1/4 – ZO schválilo navýšení finančního příspěvku svazku obcí Chopos pro rok 2015 ve výši 50 Kč na obyvatele.

 

 

Vyvěšeno: 6. 2. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět