A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:00:53

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 1/2014 ze dne 29.1.2014

Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 29.1.2014 v 18. °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, Bc. Vilímková, , p. Šašek, p. Sobotka, p. Šíma, Ing. Potůček, p. Rezek

 

Nepřítomní zastupitelé: Ing. Baštářová, Mgr. Kucharski (omluveni)

 

Pracovníci obce: p. Vosická

 

Hosté: p. Řepásek

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Změna výše odměn členů zastupitelstva
 5. Výběr nového zaměstnance
 6. Změna č. 5 územního plánu obce Soběhrdy
 7. Informace k třídění odpadu
 8. Aktualizace interní směrnice č. 1/2011 o postupech při zadávání veřejných zakázek
 9. Provozní pravidla pro dětská hřiště
 10. Stavební a pozemkové záležitosti
 11. Došlá pošta, žádosti a různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Navrhl zařadit do programu zařadit ještě bod: změna výše odměn členů zastupitelstva

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

 

Hlasování:      PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé ing. Potůček a Bc. Vilímková

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Bartík. Zápis přijat bez připomínek.

 

 1. Změna výše odměn členů zastupitelstva

Starosta informoval o změně pravidel pro výpočet odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev obcí. Aplikací nových pravidel by došlo k mírnému zvýšení odměn zastupitelů. Navrhl aby odměny zastupitelstva zůstaly stejné jako v předchozím období.

 

Otázka: Kdo je pro zachování výše odměn členů zastupitelstva dle stávajícího stavu?

 

Hlasování: PRO – 7  PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Výběr nového zaměstnance

Dosavadní zaměstnanec ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2013, Bylo vypsáno nové výběrové řízení, přihlásili se 3 zájemci. Pracovní a platové podmínky zachovány ve stejné úrovni.

 

Zastupitelé se shodli na nejvhodnějším kandidátovi – panu J.K., starosta dojedná podmínky nástupu a zahájení pracovního poměru.

 

 1. Změna č. 5 územního plánu obce Soběhrdy

Zastupitelstvo obce projednalo záměr na zadání změny č. 5 územního plánu obce Soběhrdy s tím, že by zadání požadavků bylo umožněno všem majitelům nemovitostí v termínu do 31. 3. 2014.

 

 1. Informace k třídění odpadu

Starosta navrhl podpořit zvýšení motivace ke třídění odpadů a to tak, že pokud bude příjem obce za tříděný odhad v roce 2014 vyšší než v roce 2013, dojde rozpuštění tohoto rozdílu do nákladů na odvoz komunálního odpadu a tedy k poměrnému snížení plateb za tento odvoz na každou evidovanou popelnici. Občané budou informováni prostřednictvím zpravodaje obce.

 

 1. Aktualizace interní směrnice č. 1/2011 o postupech při zadávání veřejných zakázek

Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem úprav směrnice č. 1/2011 o postupech při zadávání veřejných zakázek. Změna směrnice reaguje na novelu zákona č. 137/2006 k 1. 1. 2014

 

Otázka: Kdo je pro schválení úprav směrnice č. 1/2011 o postupech při zadávání veřejných zakázek?

 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Provozní pravidla pro dětská hřiště

P. Šíma seznámil zastupitele s návrhem provozních pravidel a provozního řádu pro dětská hřiště na území obce Soběhrdy. Současně bude objednána revize stavu herních prvků v těchto místech a provedeno zaškolení pracovníka obce k provádění pravidelné údržby.

 

Otázka: Kdo je pro schválení provozních pravidel a provozního řádu pro dětská hřiště na území obce Soběhrdy?

 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti

Žádný bod k projednání.

 

 1.  Došlá pošta, žádosti a různé
 • Žádost DC Mezihoří o poskytnutí účelové dotace ve výši 5 000 Kč k 20.výročí založení klubu. Dotace bude využita na uspořádání výročního turnaje klubu a obnovu herního materiálu.

 

Otázka: Kdo je pro schválení poskytnutí účelové dotace pro DC Mezihoří ve výši 5.000,- Kč?

 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Starosta předložil soupis nákladů na materiál v sumě 25.000,- Kč, který byl použit při renovaci historické stříkačky zn. Ebrt firmou Auto S.V.A., s.r.o. Práce provedena bez peněžní náhrady

 

Otázka: Kdo je pro schválení proplacení nákladů na materiál použitý při renovaci historické stříkačky zn. Ebert  výši 25.000,- Kč?

 

Hlasování: PRO – 7 PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Žádost ČSOP Vlašim o příspěvek na provoz záchranné stanice ve Vlašimi.

 

Otázka: Kdo je pro schválení poskytnutí příspěvku na provoz záchranné stanice ve Vlašimi ?

 

Hlasování: PRO – 0 PROTI – 7 ZDRŽEL SE – 0

 

 • Předložena zpráva o činnosti a odpracovaných hodinách členů JSDHO v roce 2013 – zásahy, odborná příprava, školení, údržba výstroje a techniky v rozsahu 473 hodin. Vzato na vědomí.

 

 

Jednání skončeno v čase 19:35.

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 26. 2. 2014 od 18°° hodin v jednací místnosti obecního úřadu v Soběhrdech.

 

Zapsal: J. Šíma

 

Ověřovatelé zápisu:    M. Potůček

 

 P. Vilímková

 

Usnesení č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy konaného dne 29. 1. 2014

 

 • Usnesení č. 2014/01/1 – ZO schválilo zachování výše stávajících odměn členů zastupitelstva
 • Usnesení č. 2014/01/2 – ZO schválilo úpravy směrnice č. 1/2011 o postupech při zadávání veřejných zakázek
 • Usnesení č. 2014/01/3 – ZO schválilo provozní pravidla a provozní řád pro dětská hřiště na území obce Soběhrdy
 • Usnesení č. 2014/01/4 - ZO schválilo poskytnutí účelové dotace pro DC Mezihoří na uspořádání výročního turnaje klubu a obnovu herního materiálu ve výši 5.000,- Kč
 • Usnesení č. 2014/01/5 - ZO schválilo proplacení nákladů na materiál použitý při renovaci historické stříkačky zn. Ebert výši 25.000,- Kč
 • Usnesení č. 2014/01/6 - ZO neschválilo žádost ČSOP Vlašim o příspěvek na provoz záchranné stanice ve Vlašimi

 

Vyvěšeno: 12. 2. 2014

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět