A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Datum a čas

Dnes je neděle, 17. 12. 2017, 8:50:54

Svátek

Svátek má Daniel

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 12. 2017

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo sněžení. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -1 až -5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad

OBEC  SOBĚHRDY

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017,

o místním poplatku za komunální odpad 
 

Zastupitelstvo obce Soběhrdy se na svém zasedání dne 29.11.2017 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 a § 17a  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 (1) Obec Soběhrdy touto obecně závaznou vyhláškou stanovuje místní výši a způsob výběru poplatku za komunální odpad (dále jen „poplatek“).

 (2) Správu poplatku vykonává obec Soběhrdy (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

(3) Poplatek je příjmem obce. Poplatek je využíván výhradně na financování systému nakládání s komunálním odpadem.

 

Čl. 2
Poplatník a plátce poplatku

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce Soběhrdy vzniká komunální odpad.

(2) Plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatku rozúčtuje poplatek na jednotlivé poplatníky užívající nemovitost.

 

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Výše poplatku pro kalendářní rok se stanovuje podle předpokládaných oprávněných nákladů obce v kalendářním roce vynaložených na systém nakládání s komunálními odpady.

(2) Poplatek se rozpočítává na jednotlivé plátce poplatku podle počtu a objemu nádob určených k shromažďování  komunálních odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v závislosti na zvolené frekvenci svozu.

(3) Výše poplatku pro kalendářní rok je stanovena přílohou k této vyhlášce. Přílohu schvaluje zastupitelstvo obce nejpozději do 15.1. kalendářního roku.

 

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný správci poplatku jednorázově nejpozději do 28.2. kalendářního roku. Poplatek je splatný na základě faktury vystavené správcem poplatku.

(2) Termín splatnosti poplatku pro poplatníka určuje plátce poplatku tak, aby sám mohl odvést poplatek správci poplatku v termínu určeném v odstavci 1.

(3) Poplatek je splatný:
a) složenkou zaslanou plátci poplatku správcem poplatku,
b) bezhotovostně převodem na č.ú. 320075319/0800, VS: Číslo faktury

 

Čl. 5
Ohlašovací povinnost

(1) Ohlašovací a registrační povinnost je vyžadována dle § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 (2) V rámci ohlašovací povinnosti plátce poplatku uvede své příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Plátce poplatku, který je vlastníkem stavby na území obce uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

(3) Plátce poplatku  je povinen ohlásit správci poplatku změnu vlastnictví nemovitosti, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

Čl. 6
Vymáhání poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním  výměrem,  dále  postupuje dle  ustanovení  § 63 zákona č. 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 7
Zrušovací a přechodné ustanovení

 (1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku za komunální odpad ze dne 19.12.2008. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2018.
     


..……..…………….                                                                              ……………………..
Pavel Bartík, MBA                                                                               Jan Šíma
    starosta obce                                                                          místostarosta obce

 

Příloha č. 1 - Výše poplatku na rok 2018

Příloha č. 2 - Prohlášení plátace na rok 2018

 

 

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět